Hoppa till huvudinnehåll

Torgparkeringen i Åbo avancerar - sakta men säkert

Salutorget i Åbo
Efter över 20 år av roende och hopande ser det nu ut som om den planerade underjordiska parkeringshallen verkligen skulle förverkligas. Salutorget i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström blomsterprakt,Åbo,Salutorget (Åbo)

Torgparkeringen under Åbos Salutorg avancerar sakta men säkert. På onsdag förmiddag ordnade Åbos byggnadsinspektion en syn på Salutorget – dit både invånare och grannar var välkomna.

I somras lämnade bolaget bakom parkeringen in en ansökan om bygglov till Åbo stad och synen förrättades som en del av processen med att behandla bygglovsansökningen.

Bygglovet kan eventuellt behandlas redan vid månadsskiftet november-december.

Meningen med synen var att grannar till den planerade underjordiska parkeringshallen och andra invånare skulle få ställa frågor till fastighetsaffärsverkets representanter, byggnadsinspektionen och den nuvarande ägaren till parkeringsbolaget som driver frågan.

Den underjordiska parkeringshallen under Salutorget

  • 324 parkeringsplatser i övre plan
  • 286 parkeringsplatser i nedre plan
  • Totalt 610 parkeringsplatser, varav 22 handikappanpassade
  • Infart från hörnet av Köpmansgatan och Universitetsgatan. Därefter kommer bilarna att köra längs Köpmansgatan och Eriksgatan under jorden till den egentliga parkeringshallen i den södra delen av Salutorget.
  • Parkeringshallen byggs under ungefär halva Salutorget, den södra delen som vetter mot Aura å.
  • Byggandet av parkeringshallen beräknas ta cirka 2,5 år.
  • Parkeringshallen ska stå klar 2020 enligt planerna.
  • Den befintliga centrumparkeringen P-Louhi med infart från Västralånggatan har 600 parkeringsplatser.

Men det var ganska glest i leden på Salutorget, och bara en enda fråga ställdes. En vanlig Åbobo undrade hur man kommer att beakta att marken under Salutorget består av lera och hur man ska se till att inget händer åt byggnaderna omkring Salutorget.

Från byggnadsinspektionen konstaterade Pertti Nieminen kort och gott att man naturligtvis kommer att ta det här i beaktande, och att det är sant att lera är en mycket utmanande marktyp att bygga i.

Nya ägaren förtegen om fortsättningen

Parkeringsbolaget som tidigare drev på byggandet av en underjordisk parkeringshall under Salutorget Turun toriparkki har i somras i sin helhet köpts upp av ett annat bolag som heter T-park.

Talespersonen och ägaren till det här bolaget, Jari Pölönen, var på plats på Salutorget på onsdagen för att besvara frågor.

Plan för Åbo Salutorg
Så här ser kanske Salutorget ut i framtiden? Plan för Åbo Salutorg Bild: Viasys VDC Oy salutorget i åbo skiss,Salutorget (Åbo)

Han konstaterade att de tidigare delägarna i Turun toriparkki - alltså till exempel andelslaget TOK, TS-koncernen, Salmela-bolagen, pensionsbolaget Veritas med flera – har sålt alla sina andelar i torgparkeringsbolaget.

- De har gjort sitt i och med att de lyckade få till stånd en gällande plan för torget och den underjordiska parkeringen. Nu kan andra krafter ta över, säger Pölönen.

Pölönen förhandlar som bäst med en investerare som så småningom ska ta över drivandet av parkeringshallsprojektet och som i sin tur ska välja en entreprenör som ska sköta det praktiska byggandet.

Så fort bygglovet har beviljats så kommer Pölönen att avslöja vem den nya ägaren blir lovar han.

Pland för Åbo Salutorg.
Köpmansgatan ska bli en gårdsgata i framtiden. Pland för Åbo Salutorg. Bild: Viasys VDC Oy åbo salutorg

Den befintliga stora underjordiska parkeringen i närheten av Åbos konstmuseum ägs av pensionsbolaget Varma och själva verksamheten drivs av företaget Monitekniikka.

När börjar det hända saker på Salutorget?

Vid Åbos fastighetsaffärsverk konstaterade man på onsdagen att det första konkreta markarbetet kommer att ske vid Universitetsgatan i april, ifall bygglovet beviljas.

Då ska asfalten tas bort från Universitetsgatan på den del som löper längs Salutorget.

Där ska man bland annat göra rörarbeten som behövs för att torghandlarna ska kunna placeras ovanpå Universitetsgatan och på den halvan av det nuvarande salutorget som finns precis bredvid Universitetsgatan.

Folk går på gågatan i Åbo en sommardag.
Gågatan i Åbo ska förlängas i framtiden, det förberedande arbetet startar troligtvis redan i april. Folk går på gågatan i Åbo en sommardag. Bild: Yle/ Nora Engström åbo centrum,Åbo

Eftersom Universitetsgatan ska tas i bruk av torghandlarna så kommer trafiken att dirigeras på ett annat sätt.

Arbetet med att renovera Universitetsgatan beräknas ta några månader.

Antagligen kommer Universitetsgatan att få en ny asfaltyta som en tillfällig lösning. Den slutliga stenläggningen ska läggas först då hela parkeringsanläggningen står klar.

Arkeologiska utgrävningar på den södra delen av Salutorget

Enligt planerna ska de arkeologiska utgrävningarna starta i början av sommaren. De beräknas ta några månader och väntas vara klara efter sommaren.

Salutorget i Åbo hösten 2015
Arkeologiska utgrävningar kommer att göras på den del av Salutorget som finns i närheten av Åbo svenska teater. Utgrävningarna som också kallas för "övervakat grävande" ska sannolikt inledas i början av sommaren 2018. Salutorget i Åbo hösten 2015 Bild: Yle/ Nora Engström torgparkeringen i åbo,Åbo,Salutorget (Åbo)

Trots att de arkeologiska utgrävningarna pågår så kan de egentliga byggnadsarbetena sätta igång samtidigt tror Jari Pölönen.

Ytterligare besvär att vänta?

Grannar har möjlighet att besvära sig mot ett byggnadslov om ett sådant beviljas, men enligt Jari Pölönen betyder det inte nödvändigtvis att byggnadsarbetet skulle avbrytas.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar som bäst ett besvär mot det markhyresavtal som Åbo har ingått med torgparkeringsbolaget.

Åbo stad hoppas på ett svar med hyfsat snabb tidtabell eftersom man tror att Hfd kommer att hålla fast vid förvaltningsdomstolens dom från i våras då man ansåg att allt hade gått rätt till.

Så hur kommer Salutorget att se ut i framtiden?

Enligt den i kraft varande detaljplanen för Salutorget i Åbo ska Universitetsgatans gågata förlängas på den sträcka som löper längs Salutorget.

Taxin och cyklar på Köpmansgatan.
Köpmansgatan reserveras för service- och tomttrafik, cyklister och fotgängare. Taxin och cyklar på Köpmansgatan. Bild: Viasys VDC Oy plan

Köpmansgatan blir en gårdsgata ungefär från den plats där den stora biografen Finnkino finns idag ända fram till huvudbiblioteket.

För bilister betyder det alltså att stora delar av Köpmansgatan inte längre kommer att vara i bruk.

Eftersom Universitetsgatan får ett längre avsnitt som gågata och infarten till parkeringshallen kommer att sluka en hel del av gatan i närheten av Köpmansgatan så kommer också en stor del av Universitetsgatan att inte längre vara i bruk för genomfartstrafik.

Buss i Åbo
Bussarna ska koncentreras till Eriksgatan. Buss i Åbo Bild: Yle/Lotta Sundström kollektivtrafik i åbo

- Det här är en bra sak, säger Juha Lipponen från Åbos fastighetsaffärsverk. Vi har ju egentligen redan en ”torgparkering” – se bara hur mycket skåpbilar och lastbilar som idag dominerar Salutorget. Dem kan vi få bort.

Flygbild över Salutorget i Åbo en livlig torgdag.
Ser du noga på bilden av Salutorget i Åbo hittar du en hel del bilar parkerade på torget. Det här vill planläggarna få bort. Flygbild över Salutorget i Åbo en livlig torgdag. Bild: Åbo stad Salutorget (Åbo),Åbo Svenska Teater,Knivdådet i Åbo 2017,Åbo,Åbo ortodoxa kyrka,torgförsäljning

I förlängningen hoppas Åbo stad också få bort stadsbussarna från Salutorget på alla andra sidor utom Eriksgatan och Auragatan.

Läs mera:

Åbo - Nordens Paris i framtiden?

Åbo stad ska bli en världsberömd urban skärgårdsstad med gågator, smidiga förbindelser och 20 000 nya invånare fram till 2050. De kreativa visionerna har en arbetsgrupp för centrumområdet.