Hoppa till huvudinnehåll

Åbos nya stadsdirektör Arve förväntas gå i Randells fotspår

minna arve
minna arve Bild: Yle/Andy Ödman minna arve

Förväntningarna på den nya stadsdirektören i Åbo är att hon ska vara ett ansikte mot världen och ta tag i saker. Kritiken kretsar kring viljan att skära ner och privatisera.

Måndagens omröstning i fullmäktigesalen kunde inte bli jämnare. Spelet stod mellan biträdande stadsdirektören Jarkko Virtanen med bakgrund i SDP och Samlingspartiets fullmäktigeledamot Minna Arve.

Åbofullmäktige har 67 ledamöter och då den sista valsedeln ännu låg kvar i urnan hade båda fått 33 röster.

Den sista rösten gick till Minna Arve som alltså blir ny stadsdirektör i Åbo. Hon får sitta i fyra år, sedan väljs troligen en borgmästare som börjar leda staden.

Vi visste att det skulle bli jämnt, säger kommunforskaren Siv Sandberg som följde videoflödet från fullmäktigesalen hemma vid köksbordet. Hon trodde länge utifrån ledamöternas anföranden i fullmäktigesalen att Jarkko Virtanen blir den som väljs.

För Vänsterförbundet var situationen utmanande. Det fanns två kandidater som inte var idealiska för partiet.

Jaakko Lindfors, ordförande för Vänsterförbundet i Åbo säger som många andra politiker i Åbo att det mest positiva var att det var ett öppet demokratiskt val utan någon kohandel.

– Det som också är positivt är att det inte finns något Åboavtal, de kommande budgetförhandlingarna är fria och det finns äkta politiska förhandlingar och en argumentationsprocess.

Halvsekel med SDP och Samlingspartiet

Femton personer sökte stadsdirektörstjänsten och de flesta hade koppling till Åbo eller den närliggande regionen.

De starkaste kandidaterna representerade två partier, Samlingspartiet och SDP. På den punkten har maktfördelningen varit oförändrad i över 50 år. De två partierna har turats om stadsdirektörsposten och sedan 2004 har den varit i händerna på Samlingspartiet.

I vårens kommunalval rubbades maktbalansen mellan partierna i Åbo. De gröna gick om SDP och tog platsen som det näst största partiet.

Vänsterförbundet gick också framåt. Siv Sandberg förväntade sig att det skulle ha påverkat stadsdirektörsvalet, liksom det ekonomiska uppsvinget.

– Jag förväntade mig att det skulle ha funnits flera sökande annanstans ifrån och sökande med annan än politisk bakgrund. Det är ändå inte unikt för Åbo. Flera större städer brukar landa i samma upplägg och det är ganska djupt rotat att politiker gör upp om lediga stadsdirektörstjänster.

Väntar på borgmästare

Saara Ilvessalo hade önskat fler utomstående sökande och kanske en grön som skulle ha sökt posten.

– Om man tänker att perioden är på bara fyra år och att man måste vara insatt i saker som gäller Åbo och hur en kommun fungerar, så begränsar det nog ganska mycket vilka som vill bli stadsdirektör. På ett sätt är stadsdirektören en tjänsteinnehavare, men tjänsten är också politisk. Därför tycker jag att det skulle vara bättre att gå in för en borgmästare då tjänsten tar slut.

De gröna var nästan enhälligt bakom Samlingspartiets Minna Arve, endast en ledamot gav sin röst åt Jarkko Virtanen.

Vänsterförbundet röstade med SDP och Sannfinländarna för Virtanen. Lindfors uttrycker Vänsterförbundets besvikelse över De grönas agerande.

Vi är besvikna över att Virtanens politik mot segregation och positiv diskriminering inte fick understöd i De gröna.

– Faktum är att Arve fortsätter Randells ganska kalla politik med nedskärningar och privatiseringar. Vi är besvikna över att Virtanens politik mot segregation och positiv diskriminering inte fick understöd i De gröna. Det väcker frågor om vi har ett röd-grönt parti i Vänsterförbundet och sedan ett blå-grönt parti, De gröna.

Saara Ilvessalo förstår kritiken från vänstern och för den delen socialdemokraterna. Hon var med om att intervjua kandidaterna och valde Arve utgående från hennes uppfattning om hur Åbo ska utvecklas och om städernas roll överlag.

– Hon gav klarare svar och det avgjorde åtminstone för min del på slutrakan. Förstås handlar det också om värderingar, men det är sådana saker som vi som sitter i fullmäktige ska fatta beslut om.

Fyra kandidater av femton klarade sig till en sista gallring. Förutom Virtanen tävlade Arves partibröder Kari Häkämies och Ville Itälä om stadsdirektörstjänsten.

Siv Sandberg lyfter fram en positiv följd av resultatet för Samlingspartiets del. Hon konstaterar att ifall Arve inte skulle ha vunnit, så skulle det ha lett till en intern slitning inom Samlingspartiet och till en diskussion inom partiet kring om man bad rätt kandidater att ställa upp.

– I och för sig kan man säga att De gröna avgjorde att Itälä och Häkämies föll ur. Om Arve hade förlorat knappt, så skulle nog Samlingspartiet haft ganska mycket interna våndor för att ha satsat på fel häst.

Inga nya block i sikte

Jaakko Lindfors ser för sin del positiva drag i att det nu är klart att det finns vissa skillnader mellan Vänsterförbundet och De gröna.

Åbo stadsfullmäktige.
Åbo stadsfullmäktige. Bild: Yle/Ville Hupa Åbo stadsfullmäktige

– Avgörande mellan kandidaterna var de socioekonomiska faktorerna och de är långt ifrån varandra. Det är bättre för kommuninvånarna att det finns skillnader mellan partierna.

Trots det tror han inte på någon totalt ny blockindelning i Åbofullmäktige med Samlingspartiet och De gröna på samma sida. Han säger att de två partierna har hållit ihop i socioekonomiska frågor, men i stadsplaneringsfrågor kommer Vänsterförbundet och De gröna att samarbeta och rösta på samma sätt.

Som Randell, men internationellare

Minna Arve har suttit fyra perioder i fullmäktige och har varit ordförande för stadsstyrelsen. Åren 2014 till 2016 var hon partisekreterare för Samlingspartiet och sedan i fjol är hon vd för Åbo handelskammare.

Enligt Siv Sandberg är det svårt att säga hur Arve kommer att vara i sin nya roll, men håller med Jaakko Lindfors om att hon i sina värderingar ligger väldigt nära sin föregångare Aleksi Randell.

Det innebär en väldigt stark betoning på att sätta Åbo på kartan och att bygga allianser med universiteten och företagen i staden. Hon är kanske lite mera riktad ut mot världen och sätter mindre fokus på kommunens egen organisation, säger Sandberg.

I Vänsterförbundet är man inte imponerad av de privatiseringar och nedskärningar som Samlingspartiet stått för. Jaakko Lindfors önskar att stadsdirektören skulle ta förortsskolorna på allvar eftersom skillnaderna är enorma jämfört med skolorna i centrum.

– Å andra sidan att bygga nya kommunala hyresbostäder även i centrum för att sprida på de olika invånarna för att stoppa den pågående segregationen.

Ilvessalo hoppas på att det blir beslut om spårvägsbyggandet eftersom det skulle gynna stadens utveckling.Hon hoppas att Arve är ett bra ansikte utåt för Åbo eftersom hon är språkkunnig och kan både svenska och engelska.

Ilvessalo hoppas på mera samarbete med Stockholm och andra städer i Sverige. Det är mycket på stadsdirektörens ansvar, liksom att ha personliga kontakter, säger hon.

Det finns lite av pessimism i Åbo med att vi alltid kommer att landa tillbaka i den gamla Åbosjukan.

Siv Sandberg säger att mycket handlar om att skapa ett förtroende mot invånarna, mot resten av landet och alla aktörer i staden. Stadsdirektören gör det inte ensam, men hon sätter en ton för samtalet mellan alla parter i Åbo, säger hon.

– Det finns väldigt mycket positivt i Åbo nu och det gäller att ta tag i det. Det finns lite av pessimism i Åbo med att vi alltid kommer att landa tillbaka i den gamla Åbosjukan, det kommer alltid att förekomma kohandel, att ingenting händer och negativa förväntningar. Med ett nytt politiskt läge och en ny stadsdirektör finns det förväntningar att vända allting mot något positivt och modernt.

Kommentarerna är tagna ur torsdagens Slaget efter tolv som behandlade stadsdirektörsvalet i Åbo.