Hoppa till huvudinnehåll

Fiskars skola söker nya lösningsmodeller för hotade byskolor

Fiskarin koulu.
Fiskarin koulu. Fiskarin koulu. Bild: yle/Petra Thilman skolan i fiskars

Skolnätet i Raseborg är igen under lupp i höst. Men det är ännu inte klart hur det går för den finskspråkiga skolan i Fiskars när samarbetsavtalet med Raseborgs stad löper ut om två och ett halvt år.

Föreningen som äger skolhuset ser det som otänkbart att Fiskars bruk inte skulle ha en skola i framtiden.

Fiskarin koulu.
Föreningen som upprätthåller skolan kunde ta fram modeller som hjälper andra hotade småskolor. Fiskarin koulu. Bild: yle/Petra Thilman skolan i fiskars

- Jag kan inte föreställa mig att det inte finns en skola i Fiskars också om tio år, oberoende av vad som händer med Raseborgs stads ekonomi, säger ordföranden för föreningen, Jan Söderblom, till Yle Västnyland.

Samarbete mellan sektorer behövs

Söderblom hoppas föreningen kan ta fram helt nya lösningar som kan hjälpa också andra hotade småskolor då kommunernas pengar tryter.

Fiskarin koulu
Föreningen Tako kommer inte att ge upp den nuvarande modellen som gör att Fiskars har en skola. Fiskarin koulu Bild: Yle/ Marga Sandström fiskarin koulu

Stödet från Sophie von Julins stiftelse förpliktar, förklarar Söderblom.

- Vi i föreningen Tako är förunnade att i denna utmanande situation med hjälp av bland annat Sopie von Julins stiftelse försöka arbeta fram lösningar som kunde fungera också i andra sammanhang.

- Det handlar om situationer där det behövs samarbete mellan första, andra och tredje sektorn, förklarar Söderblom och tackar staden för en positiv inställning.

Läs om situationen för skolan i Fiskars, Fiskarin koulu

Föreningen Tako i Fiskars upprätthåller byskolan i Fiskars i samarbete med staden Raseborg.

Skolan var nedläggningshotad när Tako för några år sedan köpte skolhuset.

Föreningen hyr nu ut huset till staden Raseborg. Föreningen har renoverat huset. I gengäld har staden lovat hålla skolan i gång i minst fem år (2015-2020). Den femårsperioden är snart halvvägs.

Tanken har varit att elevantalet i Fiskars skola bör öka för att skolan ska kunna fortsätta i stadens regi också efter nuvarande avtalsperiod .

Sophie von Julins stiftelse är en tredje viktig part i skolfrågan i Fiskars. Stiftelsen har starka band till Fiskars.

Föreningen har fått omfattande stöd av stiftelsen för att kunna ansvara för skolhuset.

Söderblom vill inte gå in på vilka de nya lösningarna tillsammans med tredje sektorn kunde vara.

"Vi ger inte upp"

Söderblom poängterar att Fiskarsborna och föreningen Tako inte lätt kommer att ge upp den nuvarande modellen.

De vill att staden också i framtiden ansvarar för skolan i bruket.

Fiskarin koulu.
Avtalet mellan Raseborg och föreningen i Fiskars gäller ännu två och ett halvt år. Fiskarin koulu. Bild: yle/Petra Thilman skolan i fiskars

Från stadens sida är kommentarerna om skolans framtid försiktiga.

- Vi för en kontinuerlig dialog, säger bildningsdirektör Robert Nyman.

Söderblom i Fiskars påminner att den dialogen endast gäller nuvarande avtalsperiod som löper ut våren 2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland