Hoppa till huvudinnehåll

Mitt barn har öronvärk, vad ska jag göra? Fem exempel på hur valfriheten kommer att märkas i din vardag

bild på flicka som snyter sig
bild på flicka som snyter sig Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press förkylning

Kundens valfrihet i vården är en invecklad helhet som fått politikerna att råka i luven på varandra.

I grunden handlar reformen ändå om människors rätt till kvalitativ vårdvård.

Vi presenterar fem exempel på hur valfriheten kunde fungera i praktiken.

Mitt barn har feber och rejäl öronvärk på kvällen. Vad ska jag göra?

Privata sjukförsäkringar för barn ökar
Privata sjukförsäkringar för barn ökar Bild: Yle / Jonna Nupponen barnförsäkring
 • På social- och hälsocentralens hemsida kan du göra en utvärdering av barnets vårdbehov.
 • Via en digital tjänst får du instruktioner för vård i hemmet.
 • Om du valt en social- och hälsocentral som erbjuder kvällsmottagning kan du söka dig till den.
 • Om behovet av vård är akut kan du genast söka dig till en jourpoliklinik.

Jag är 75 år och har svårt att klara vardagen i hemmet. Vad ska jag göra? Har jag rätt att få en kundsedel?

Äldre man på bänk
Äldre man på bänk Bild: Northern Lights/ Timo J Malmi Pensionär,åldring
 • Ta kontakt med din social- och hälsocentral. Du kommer att hänvisas till en sakkunnig inom socialvård som jobbar för landskapet. Tillsammans kan ni utvärdera behovet av tjänster.
 • Om bedömningen är att du behöver hjälp i hemmet så är du berättigad till en kundsedel. Med den kan du köpa hemvårdstjänster av en valfri producent.
 • För tjänster som bekostas med hjälp av en kundsedel betalar du endast en på förhand fastslagen klientavgift.

Jag är 72 år och har svårt att röra mig på grund av reumatism. Jag får hjälp av min fru, men hon börjar bli utmattad. Vad ska jag göra? Har jag rätt till en personlig budget?

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende
 • Ta kontakt med din social- och hälsocentral. Där utvärderar man din situation.
 • Vid behov hänvisas du till landskapets affärsverk. Tillsammans kan ni göra upp en så kallad klientplan.
 • Utgående från klientplanen beviljas du en personlig budget. Med hjälp av den kan välja en tjänsteproducent som passar dig bäst. En expert inom äldreomsorg hjälper vid behov.

Jag är 40 år. Mitt senaste besök till tandkliniken var för tre år sedan. Var kan jag boka en kontroll av tänderna?

Kvinna gapar hos tandläkaren.
Kvinna gapar hos tandläkaren. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press tandläkare
 • I oktober 2021 kommer landskapen att informera dig om vilka tandkliniker du har möjlighet att anlita i framtiden. Du kan antingen välja en privat eller en offentlig producent
 • Först utvärderas ditt vårdbehov per telefon. Vid behov kan du komma överens om en tandläkartid.
 • Valet av tandklinik gäller för minst ett halvt år i taget. Du kan alltså byta producent tidigast ett halvt år efter att du listat dig som kund.

Jag är tio år gammal och har ett bettfel som oroar min pappa. Vart borde han vända sig?

En pojke följer med en rockkonsert
En pojke följer med en rockkonsert Bild: Mika Kanerva publik
 • I framtiden kommer landskapen att ansvara för skolbarnens tandvård. Landskapets affärsverk har en lista över tandkliniker som ni kan vända er till. På kliniken utvärderar en tandläkare behovet av tandreglering.
 • Utgående från tandläkarens utvärdering görs en plan för tandvården.
 • Tandregleringen kan skötas av landskapets eget affärsverk. Om landskapet tagit i bruk en kundsedel för tandreglering är det möjligt att välja någon annan lämplig producent.

Exemplen bygger på det bakgrundsmaterial som Social- och hälsovårdsministeriet presenterade i samband med att utkastet till lag om kundens valfrihet i vården presenterades.

Det är möjligt att detaljer i förslaget ändras då beredningen framskrider.

Läs mera:

Samlingspartiet godkänner valfrihetsutkastet - Centern avvaktar med sitt slutliga besked

Samlingspartiets riksdagsgrupp har godkänt utkastet till valfrihetslag. Centern är också beredd att skicka utkastet på remiss. Partiet avvaktar ändå med sitt slutliga besked i frågan.