Hoppa till huvudinnehåll

Göran Honga om utkastet till valfrihetslag: "Oerhört invecklat"

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Bild: Yle/Kati Enkvist honga

Det slutliga utkastet till ny valfrihetslag inom vården blev ännu mer invecklat än den tidigare versionen, anser Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga.

Redan tidigare blev det klart att landskapen inte behöver bolagisera vården, men istället måste landskapens affärsverk delas upp i två delar.

Den ena delen utgörs av hälsocentralen som konkurrerar med de privata vårdproducenterna. Resten av myndigheternas uppgifter ska skötas av den andra delen av landskapets affärsverk.

- Det blir oerhört svårt för landskapets ledning att styra ett sådant system och få pengarna att räcka till, säger Honga.

Sjukhuskorridor.
Sjukhuskorridor. Bild: Mostphotos sjukhus,läkare,sjukvård

"Inga av målen med vårdreformen förverkligas"

Målen med vårdreformen var att förbättra tillgången till vård och minska ojämlikheten mellan olika samhällsgrupper.

- Men problemen kvarstår i det nya system som föreslås. På det sättet är reformen ganska underlig.

Regeringen strävar också efter att nå miljardbesparingar på längre sikt med vårdreformen, men det är inte realistiskt, anser Göran Honga.

Nöjd med valet av kundsedlar

En tvistefråga i regeringen har varit kundsedlarnas roll inom den specialiserade sjukvården.

I lagutkastet står det att kundsedlarna ska användas inom vissa områden, bland annat rehabilitering och icke-brådskande kirurgiska ingrepp.

En yngre person håller en äldre person i handen.
En yngre person håller en äldre person i handen. Bild: Mostphotos äldre,hälsa,åldringar,pensioner,sjukvård,sjukskötare,Rynka,senior,grandmother,Äldste,elderly,care,Beröring,Tvärhand,eutanasi

Göran Honga anser att valet av kundsedeln var bra rent principiellt.

- Överlag är kundsedeln ett av de bästa sätten att få till stånd en valfrihet, men det är svårt att säga hur de kommer att fungera. Jag tror att den biten ännu finslipas under utlåtanderundan så vi får se vad det slutliga utfallet blir.

Honga tror att fältet av vårdproducenter ändras kraftigt

Valfriheten ställer höga krav på patienterna. I fortsättningen är det upp till var och en att själv jämföra olika serviceproducenter.

Hurudana vårdkonsumenter tror du att österbottningarna kommer att vara?

- Det beror säkert på utbudet. Jag tror att i de delar av landet där det finns stora befolkningscentra kommer det också att finnas ett brett privat utbud. Då får ju var och en av producenterna profilera sig. Fältet av producenter kommer säkert att ändras ganska kraftigt under de kommande åren.

En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.
En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient. Bild: All Over Press sprutor,sjukhus,vaccinering,vaccin,mediciner,hälsa,sjukvård,läkemedel,läkare,patienter,patient,apotek,nålar

Då vårdreformen träder i kraft år 2020 får man själv välja var man vill ha sin hälsovård och tandvård. Den specialiserade sjukvården kommer också i fortsättningen främst att ordnas i offentlig regi.

Läs också