Hoppa till huvudinnehåll

Många lantbrukare väntas söka hjälp efter dålig skörd

Traktor plöjer en åker.
Jordbrukarna har varit fullt upptagna med att få årets skörd bort från åkrarna. Nu tror Susann Rabb på projektet Ta hand om bonden att flera kommer att ta kontakt med henne. Traktor plöjer en åker. Bild: Yle/Sofi Nordmyr jordbrukare,Traktor,traktorer,åkerbruk,åkrar

Många lantbrukare har sökt hjälp via Lantbrukstagarnas pensionsanstalts projekt Ta hand om bonden. Och fler lär det bli nu när skördetiden och den rekorddåliga säsongen snart är förbi, säger projektansvarig i Svenskfinland Susann Rabb.

Skörden är försenad och många jordbrukare pratar om att det här är det värsta skördeåret sedan 1987. På nationell nivå räknar man enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) med förluster på minst 100 miljoner.

Mellan tio och femton procent av sädesskörden beräknas bli otröskad i år.

- Nu har de flesta sysselsatt sig med att få bort skörden. Bönderna fungerar på det sättet att de vill sköta sitt arbete först, säger Susann Rabb på projektet Ta hand om bonden.

Porträtt Susann Rabb
Susann Rabb Porträtt Susann Rabb Bild: Yle/Sofi Nordmyr porträttfotografering,rabb

- Man är samvetsgrann, noga och vill gärna göra ett gott arbete. Därför tror jag att kontakterna kommer nu när de tvingats konstatera att säsongen är över. Toppen är inte nådd ännu så att säga, säger Rabb.

Via projektet Ta hand om bonden får lantbrukaren stöd och vägledning både vad gäller hälsa och ekonomi.

En person tar hand om Svenskfinlands bönder

Projektet startades i januari av Lantbrukstagarnas pensionsanstalt. Susann Rabb är projektansvarig för hela Svenskfinland.

- Svenskfinland är ett stort geografiskt område och allra bäst skulle det vara om vi var flera. Men hittills tycker jag att det har fungerat väldigt bra, säger Rabb.

Då bönder tar kontakt med Rabb pratar de först i telefon och sedan bestämmer de tid för ett gårdsbesök. Eftersom Rabb är stationerad i Vasa försöker hon boka in flera gårdsbesök när hon besöker någon region.

- Jag är på väg till Åland om någon vecka och då har jag samlat ihop en hel del gårdsbesök.

Jordbrukares fötter.
Jordbrukares fötter. Bild: Yle/Sofi Nordmyr jordbrukare,långgård

Viktigt med oberoende part

Det Susann Rabb märkt är att de flesta som tar kontakt med henne behöver någon att prata med som inte är bank, psykolog eller vän. En oberoende part helt enkelt.

- Det jag tror är det viktigaste är att jag kommer till gården och träffar bonden eller de som är berörda och ser på helheten, på situationen på gården.

- Vi kan gå genom den ekonomiska situationen eller är det mer på hälsosidan att man önskar tala med någon eller vilka alla problem finns det.

Rabb hjälper sedan till att hitta de experter som kan hjälpa. Hon kan också skriva en betalningsförbindelse på 500 euro som till exempel kan användas hos en psykolog.

För många gårdar är situationen väldigt tuff idag― Tomas Långgård

ÖSP vill ha bättre producentpriser

På Österbottens svenska producentförbund ÖSP välkomnar man projektet Ta hand om bonden men man önskar att man på riksnivå skulle lägga mer krut på grundproblemet, de låga producentpriserna.

- Det är utmanande. Vi har låga producentpriser på mjölk, kött och framför allt ägg, plus att vi i flera år haft låga spannmålspriser. För många gårdar är situationen väldigt tuff idag, säger ÖSP:s styrelseordförande Tomas Långgård.

Tomas Långgård går från svinhuset över gården.
Tomas Långgård är ÖSP:s styrelseordförande men också svinproducent och jordbrukare i Malax. Tomas Långgård går från svinhuset över gården. Bild: Yle/Sofi Nordmyr jordbrukare,långgård

Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet beslöt tidigare i veckan att ge ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem.

25 miljoner delat på 50 000 gårdar täcker knappt höstens ökade bränslekostnader. I praktiken innebär det ungefär 500 euro per gård, men det välkomnas ändå av producentförbunden.

Tomas Långgård lyfter fram att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska se över producentpriserna.

- Eventuellt ska de tillsätta en livsmedelsombudsman som ska se över hur livsmedelskedjan fungerar, säger Långgård.

Tomas Långgård från ÖSP.
Tomas Långgård. Tomas Långgård från ÖSP. Bild: Yle/Malin Hulkki tomas långgård

"Ett väldigt konstigt år"

Långgård som är såväl svinproducent som spannmålsodlare i Malax fick det sista tröskat i tisdags, vilket är en månad senare än vanligt.

- Det har varit ett väldigt konstigt år. Säsongen började med en sen vår, sen kom en kall sommar och till slut en regnig höst. För de flesta har det varit väldigt utmanande och ännu finns det en hel del arealer som är oskördade.

Läs mera:

Regeringen ger 25 miljoner till lantbrukarna – i praktiken mer en vacker gest

25 miljoner delat på 50 000 gårdar täcker knappt höstens ökade bränslekostnader. På Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) är man ändå glad över gesten.