Hoppa till huvudinnehåll

Dystra siffror: Finlands minst nyktra unga finns i Raseborg, Hangö och Lojo

Siderburkar, en randig tygväska och en ungdom som står på stranden.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har undersökt hur ungdomar i hela landet förhåller sig till bland annat alkohol. Siderburkar, en randig tygväska och en ungdom som står på stranden. Bild: Mari Nupponen / Yle ungdomar,cider,alkoholdrycker,alkoholkonsumtion,unga vuxna,badstränder,parkhäng

Exceptionellt många västnyländska ungdomar tycker att det är okej att dricka. De säger också att det är lätt att få tag i droger, visar en riksomfattande undersökning.

I högre grad än på andra håll i landet accepterar ungdomar i Västnyland att jämnåriga dricker sig fulla eller röker.

Det är också lätt att få tag i droger i Hangö och Raseborg, visar en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort.

Undersökningen kartlägger bland annat ungdomars hälsa och välmående samt deras förhållningssätt till alkohol och droger.

Lägsta antalet helnyktra

Yle Västnyland har tittat på siffrorna för åttonde- och niondeklassare som går i skola i Hangö, Raseborg, Lojo och Sjundeå.

Ungdomar i högstadieåldern i Ingå går i skola i Virkby eller i Raseborg. De svenskspråkiga eleverna i Sjundeå går i högstadieskola i Virkby eller Kyrkslätt.

Alkoholism
Många unga västnylänningar tycker att det är okej att dricka alkohol. Alkoholism Bild: Yle/Katja Mättö alkoholbolag

I Raseborg svarade närmare 48 procent av de tillfrågade pojkarna och flickorna i årskurs 8 och 9 att de inte använder alkohol överhuvudtaget.

I Sjundeå har ungdomarna också en mer tillåtande inställning till att dricka sig fulla.

I Hangö har drygt 44 procent sagt att de är helnyktra. Motsvarande siffra för resten av landet närmar sig 70 procent.

Raseborg, Hangö och Lojo har allmänt taget det lägsta antalet helnyktra ungdomar jämfört med andra orter i Finland.

Okej att bli full

69 procent av de unga i Raseborg sade i undersökningen att de tycker att det är okej att jämnåriga kompisar dricker måttligt.

Närmare 41 procent godkänner att man dricker så att man blir full. Det kan man jämföra med landets genomsnitt som ligger på närmare 24 procent.

Tonåringar som röker och dricker öl.
Dubbelt flera unga i Raseborg använder alkohol jämfört med unga på andra orter. Tonåringar som röker och dricker öl. Bild: Yle/Tiina Karjalainen alkohol

Flera än genomsnittet har också prövat på cannabis eller accepterar att kompisarna röker marijuana.

Ungdomar i Raseborg som använder alkohol varje vecka är nästan dubbelt fler (nio procent) än på andra håll i landet (fem procent).

Hangö ligger under genomsnittet (2,5 procent).

Nästan dubbelt fler raseborgare än Hangöbor är mycket berusade en gång i månaden (15,8 procent jämfört med 9,2 procent).

Unga i Esbo och Helsingfors är mera restriktiva när det gäller hög konsumtion av alkohol.

Fler flickor (43 procent) än pojkar (38 procent) i Raseborg tycker det är okej att dricka sig full.

I Hangö har flickorna en försiktigare linje. Där svarade 30 procent att det är okej att dricka sig full och 39 procent av pojkarna svara att de accepterar det.

Unga i Esbo och Helsingfors är mera restriktiva när det gäller hög konsumtion av alkohol. Ungefär 23 procent kan acceptera det i sitt jämnåriga umgänge.

Lätt att få tag på droger i Hangö

17,5 procent av de tillfrågade i Raseborg anser att det är okej att deras jämnåriga röker marijuana, jämfört med hela landets genomsnittliga ståndpunkt som ligger vid 10,8 procent.

I Raseborg har närmare 10 procent av dem som svarade prövat marijuana eller cannabis. Hangö ligger närmare det allmänna medeltalet på 7,5 procent.

Anonym man med en cannabiscigarett i handen.
Det är lätt att få tag på droger, säger unga i Hangö. Anonym man med en cannabiscigarett i handen. Bild: Mostphotos. beroende,marijuana,hasch,rusmedel,cannabis,tonåring,ungdomar

I Hangö vittnar hela 63,6 procent om hur lätt det är att få tag i droger på hemorten. I Raseborg anser närmare 42 procent att det är lätt och det är landets genomsnitt.

I Lojo tycker ungdomar i lika hög grad som i Sjundeå att det är lätt att skaffa droger.

Unga i Raseborg och Hangö tycker i högre grad att det är acceptabelt att röka och snusa.

Mer än hälften av raseborgsungdomarna (55 procent) godkänner till exempel elcigaretter. Siffran för hela landet är cirka 38 procent.

Okej att dricka också i Sjundeå

I Sjundeå har ungdomarna också en mer tillåtande inställning till att dricka sig full.

30 procent godkänner det, vilket placerar Sjundeå i landets mer liberala spets tillsammans med Hangö och Raseborg.

40 procent av de unga i Sjundeå bedömer att det är lätt för dem att skaffa droger i på hemorten. I Lojo har ungdomar i lika hög grad kommit med samma respons.