Hoppa till huvudinnehåll

FN-dagen – värd att fira!

FN-dagen firas den 24 oktober. Det datumet 1945 trädde FN-stadgan i kraft och FN bildades. Man kan alltså säga att FN-dagen är FN:s födelsedag.

FN-s flagga
Flaggan i topp på den internationella FN-dagen den 23.10. FN-s flagga Bild: Yle/SVT FN

FN-dagen har firats sedan 1948. Redan år 1971 rekommenderade FN:s generalförsamling att dagen skulle uppmärksammas av medlemsstaterna som en nationell högtidsdag.

I Finland är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga.

FN-soldat ger vatten och mat
Flickor är de mest utsatta i U-länderna FN-soldat ger vatten och mat Bild: UN Photo/Marco Dormino bolivisk fn-soldat

Flickors rättigheter och Agenda 2030

Varje dag gifts över 47 000 flickor bort innan de fyllt 18 år. Ungefär en av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan 18 års ålder och en av nio flickor gifts bort innan 15 års ålder.

Mål fem i Agenda 2030 kallas för ”Jämställdhet”. Ett delmål syftar till att skadliga sedvänjor som barnäktenskap ska avskaffas.

Barnäktenskap förekommer över hela världen. De sker i Etiopien och Indien såväl som i USA, Storbritannien.

Här på Utrikesministeriets sida kan du läsa mer om Agenda 2030.

FN-soldater på fredsbevararuppdrag i Libanon.
FN soldater på rad FN-soldater på fredsbevararuppdrag i Libanon. Bild: EPA/SALVADOREAN PRESIDENCY fn

Målsättningar och strävanden

Till FN:s centrala mål hör att främja den internationella freden och säkerheten samt befrämja hälsa, ekonomiskt samarbete och staternas relationer och förståelse mellan olika kulturer.

FN vill också fungera som en forum där alla världens representanter kan mötas och påverka den internationella utvecklingen på jorden.

De 51 medlemsländerna som fanns med vid godkännandet av FN-stadgan år 1945 har idag blivit till hela 193 medlemsländer.

Fördjupning

• FN, Förenta Nationerna – bildades 1945 för att främja fred, utveckling och mänskliga rättigheter i
världens alla länder.

• FN har i över femtio år satsat på gratis skolmat i länder runt om i världen. Det är ett mycket effektivt sätt att få fler barn i fattiga länder att gå i skolan.

• FN pratar om extrem fattigdom som betyder att försöka överleva på mindre än 1,90 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 2 euro.

Fattigdomen minskar i världen och nu är det 1 miljard färre människor som är extremt fattiga än för 25 år sedan.

Att barn får gå i skolan är viktigt på många sätt. För barnet är det så klart viktigt att få lära sig läsa, skriva, räkna och mycket mer. För familjen är det också bra, men också för hela landet är det väldigt viktigt att barn får gå i skolan.
Länder som satsar på att låta barn gå i skolan utvecklas mycket bättre än de som inte gör det.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets
utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande.

Årtalen olika länder gick med i FN

Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt samarbete, och varje dag sedan dess har FN arbetat för att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, och fred och säkerhet för alla människor världen över.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra stora saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.
Sydsudanesiska flyktingar söker skydd hos FN i utkanten av Juba
Årets tema är flickors rättigheter. Sydsudanesiska flyktingar söker skydd hos FN i utkanten av Juba Bild: EPA/JULIO BRATHWAITE/UNMISS dödsskjutningar

Finland och FN

Finland ansökte om medlemskap redan år 1947 men godkändes som medlem av FN först år 1955. Redan året innan hade ändå Finlands FN-förbund bildats.

Finlands FN-förbund drar sitt strå till stacken genom att informera, utbilda och påverka politiska processer.

  • Ger utbildning i globalt ansvar och i vilka möjligheter det finns att påverka i samhället.
  • Förmedlar och skapar information om FN och dess verksamhet
  • Utövar inflytande på finsk FN-politik

Här kan du läsa mera om hur Agenda 2030 syns i Finland.

FN-förbundet grundades ursprungligen för att förmedla information om FN och dess verksamhet. Syftet var att ge finländarna bättre möjligheter att förstå omvärlden och internationella händelser.

Ny generalsekreterare

FN:s nuvarande generalsekreterare är António Guterres från Portugal. Han är generalsekreterare sedan 1 januari 2017. Han efterträdde Ban Ki-moon från Sydkorea om var generalsekreterare mellan åren 2007-2016.

Trots FN:s mål om en mer jämlik organisation gällande könsfördelningen så har ingen av de hittills åtta generalsekreterarna varit en kvinna.

Idag består organisationen till 75 procent av män, men det finns ett mål även i det internationella samfundet att en kvinna skall ersätta António Guterres när hans mandatperiod tar slut.

Kampanjen startad av UN Women har föreslagit kandidater där bland annat Vesna Pusić från Kroatien är högt rankad.

FN-dagen är en dag då vi vill uppvakta det arbete och de framsteg som gjorts under de senaste 72 åren, och fira det viktiga arbete som görs.

Här kan du i skolan bekanta dig med material inför FN-dagen.

Källor:
Finlands FN-förbund
Utrikesministeriet