Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Ett stort centralkök på Ekåsen - många småkök i Ekenäsområdet slutar tillreda mat

storkök
Ekenäs kunde få ett stort centralkök i en av byggnaderna på Ekåsenområdet. Det föreslås nu i Raseborg. storkök Bild: YLE/Stefan Härus johannisbergs kök

Raseborgs stad planerar stora förändringar i sina skol- och dagiskök i Ekenäsområdet.

Frågan har utretts i flera år och nu föreslås att ett stort centralkök på Ekåsenområdet ersätter många nuvarande tillredningskök runtom i Ekenäs och Snappertuna.

Målet är att spara pengar, använda kökspersonalen och de dyra lokalerna på ett effektivt sätt, att sköta transporterna vettigt samt att producera god mat.

Ett plus Tenala eller två plus Tenala?

Tekniska nämndens kosthållsarbetsgrupp har utrett två olika alternativ för att minska antalet kök i Ekenäsområdet.

Tjänstemännen föreslår nu som första alternativ att staden satsar på ett stort centralkök i J-byggnaden på Ekåsens tidigare sjukhusområde.

Det andra alternativet är två centralkök, det ena på Ekåsenområdet och det andra i Seminarieskolan i Ekenäs.

I båda alternativen fortsätter centralköket i Höjdens skola i Tenala.

Skolkök
Köket i Höjdens skola blir kvar. Skolkök Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola,Raseborg

Därtill skulle staden enligt tjänstemännens förslag investera i utdelningsköken i Snicknäs daghem, Österby skola, Ekenäs högstadieskola och Österbo daghem.

Varför är Ekåsen bättre?

Tjänstemännen vid stadens tekniska avdelning, utrymmesförvaltningschefen Anna Friberg och kosthållschefen Tove Damén-Wikholm samt tekniska direktören Jan Gröndahl framför flera orsaker till Ekåsens fördel:

 • Ett stort centralkök i J-huset vid Ekåsen stöder utvecklingen av Ekåsenområdet som helhet
 • Användningen av stadens egna byggnader ökar
 • Byggnaden är ursprungligen planerad som centralkök
 • Ett centralkök på området ökar arbetstillfällena på Ekåsen
Centralköket Köökkis mat provsmakas i Lojo
Centralköket Köökkis mat provsmakas i Lojo Bild: Yle/Monica Slotte metsolan koulu
 • Om Seminarieskolan byggs om till centralkök, ökar trafiken på området
 • Om Seminarieskolans kök förstoras till centralkök, kan det bli för trångt i skolan

Knappt fem miljoner euro

Prisskillnaden i investeringarna mellan de två alternativen uppskattas till endast 300 000 euro.

Det första alternativet med kök enbart på Ekåsen kostar med alla renoveringar där, i Tenala och i de olika utdelningsköken cirka 4,9 miljoner euro.

Alternativet med centralkök också i Seminarieskolan skulle kosta 4,6 miljoner euro.

I de här lådorna transporteras maten till andra platser.
Skåp för transport av mat till utdelningskök. I de här lådorna transporteras maten till andra platser. Bild: Yle/Tove Virta mattransportlådor

Som jämförelsesiffra, så kallad second opinion, finns också med ett alternativ där hela kosthållsfunktionen konkurrensutsätts och ges i entreprenad till något företag.

Den siffran fanns inte på stadens webbplats (på eftermiddagen 23.10).

I dag 9 + 16 = 25 kök

I dag tillreds maten på nio olika ställen:

 • Ekenäs högstadieskola
 • Seminarieskolan i Ekenäs centrum
 • Björkebo daghem i Ekenäs centrum
 • Österby skola
 • Österby daghem
 • Höjdens skola i Tenala
 • Tenala servicehem
 • Tunahemmet i Snappertuna

Staden samarbetar för närvarande också med sjukhusets kök som enligt tidigare uppgifter skulle ha stängt om staden inte valt att köpa en del av maten de tillreder.

Dessutom finns 16 utdelningskök.

Karis under kontroll

I Karis föreslås inga förändringar.

Staden tog för Karisområdet i bruk ett nytt centralkök år 2015.

Kock Michael arbetar med personalen vid centralköket i Karis högstadium.
Karis nya centralkök har haft besök av bland andra kändiskocken Michael Björklund. Kock Michael arbetar med personalen vid centralköket i Karis högstadium. Bild: Nicole Hjelt / Yle Michael Björklund,kockar,skolmat,Centralkökshus,Karis,karis högstadium

Siffrorna hittills visar att det var en lyckad investering.

Maten är lite billigare och i portionspriset har lönernas andel sjunkit medan råvarornas andel har stigit.

Det nya centralköket levererar mat till 18 utdelningskök runtom i Karisområdet.

Dyrare än i hela landet

Stadens kök producerar i dag cirka 5 000 portioner mat per dag till skolor, daghem och äldre. Av dessa tillreds ungefär 2 000 i Karis centralkök.

En portion skolmat som tillreds av centralköket Köökki
Priset på portionerna varierar. En portion skolmat som tillreds av centralköket Köökki Bild: Yle/Monica Slotte köökki

En portion kostar 3,47 euro. I priset ingår löner. I hela landet är siffran 2,75 euro.

Farliga ämnen i J-huset?

Tekniska nämnden i Raseborg diskuterar köksfrågan på tisdag (24.10). De får då också bekanta sig med noggrannare kalkyler.

Förslaget till politikerna i nämnden är att J-huset på Ekåsen och Höjdens skola blir centralkök för Ekenäs, Tenala, Snappertuna och Bromarv.

Utöver dem satsas i utdelningskök. Kostnaden beräknas uppgå till 4,9 miljoner euro.

Stadens fastighetsförvaltning föreslås också upphandla en kartläggning av skadliga ämnen för J-huset. Kartläggningen ska sedan ligga som grund för fortsatt planering av centralköket i huset.