Hoppa till huvudinnehåll

Köpcenter och hem för över 4000 ska locka till Hertigshörnet – centrum utvidgar mot Åbo hamn

Vision över stasddelen Hertigshörnet i Åbo
Så har arkitekten visionerat att Hertigshörnet ska se ut då det väl är färdigt kring 2030. Vision över stasddelen Hertigshörnet i Åbo Bild: Lunden Architecture OY Åbo,stadsplanering i Åbo

I framtiden kommer området som breder ut sig runt Åbo hamn och norrut från Åbo slott att se helt annorlunda ut.

Det handlar om Slottsstaden, den nya stadsdel som så småningom växer fram och som ska bli hem för över 10 000 invånare i framtidens Åbo.

Planering av området har pågått redan länge. Slottsstaden kan delas in i olika delområden.

Bland dem finns området som döpts till Hertigshörnet.
Det handlar om ett område som avgränsas av Kakola reningsverk i norr, Hertig Johans Parkgata i väst, Hamngatans norra del i söder och hamnens järnvägsspår och Åbo slott i öst.

En ny detaljplan för Hertigshörnet har redan avancerat långt.

I dag präglas området av industrifastigheter, kontorsbyggnader och affärslokaler, medan inga bostäder finns på området.

Utseendet förändras helt och hållet i framtiden om allt går som planerat.

Vision: en urban centrummiljö – med bilfri bulevard, lummiga grönområden och skyddade fabrikshallar

Tanken är att Hertigshörnet ska bli hem för cirka 4400 invånare. Siffran har ökat, då man ännu för fyra år sedan då planeringen körde igång talade om 3000 invånare i området.

I övrigt ska boendet på området vara centrumaktigt. Inspiration har hämtats bland annat från Mellaneuropa, berättar arkitekten Eero Lundén som deltagit i planeringen av stadsdelen.

- Den urbana prägeln är stark, det ska påminna mer om ett centrum än om en förort.

På området finns idag också långa båghallar som tillhört Rettigs fabrik. Hallarna anses ha ett kulturhistoriskt värde, och kommer därför att stå kvar enligt den nya detaljplanen.

I visionerna ingår vidare en bred centrumbulevard som skär igenom området. Bulevarden ska vara bilfri och användas av kollektivtrafiken, cyklister och fotgängare.

Bostadshusen byggs i första hand av tegel, med variation som ett ledmotiv. Parkmiljöer och grönområden har ritats in på flera ställen.

- Husen ska komma i olika storlekar och se olika ut. Variation är nyckelordet, säger Lundén.

Ett stort köpcenter på området, till en yta på 6500 hektar, ingår också i planen.

Bilfriheten är ett av ledorden för Hertigshörnets område, kollektivtrafiken ett annat. I stället för parkeringsplatser intill bostadshusen ska ett större parkeringshus byggas på området.

-Ingen kan förutse framtiden, men trenden går mot allt färre bilar i centrummiljöer. I stället blir det allt vanligare med olika slags samåkningssystem, säger Tero Lehtonen, detaljplansarkitekt vid Åbo stad.

Både Eero Ludén och Tero Lehtonen var på plats när staden på måndag kväll ordnade ett invånarsamtal i Åbo kring planerna för Hertigshörnet.

Hertigshörnet tar form år 2030?

Detaljplanen för Hertigshörnet är nu på remissrunda, det vill säga planen granskas av olika myndigheter samtidigt som publiken har möjlighet att bekanta sig med planen och ge synpunkter på den.

Planen kommer att behandlas av stadsplaneringsnämnden i Åbo i slutet av november tror detaljplansarkitekt Tero Lehtonen vid Åbo stad.

- Vid mötet den 21 november torde planen finnas med.

Det betyder att stadsfullmäktige i Åbo kan få planen framför sig redan i början av nästa år.

När planen vunnit laga kraft - efter ett möjligt godkännande av stadsfullmäktige och eventuella besvärsrundor - finns i princip inga hinder för att sätta igång byggandet.

Men att bygga en helt ny stadsdel är en tidskrävande process och det dröjer länge innan de vackra visionerna tar form i verkligheten.

-Det är vanskligt att försöka förutspå, men jag tänker mig att vi år 2030 redan skulle ha hunnit ganska långt med byggandet, säger Tero Lehtonen.