Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm hör invånarna om fusion med Vasa först nästa år

Rurik Ahlberg
Kommundirektör Rurik Ahlberg Rurik Ahlberg Bild: Yle/Anna Ruda ahlberg

Det var i september fullmäktige i Korsholm beslöt att inleda förhandlingsprocessen med Vasa stad. Målet är ett samgångsavtal som fullmäktige får ta ställning till.

Men innan man är så långt ska invånarna höras och det ska göras enkäter. Detta skulle göras redan i år men beskedet från Åbo akademi är att tidtabellen är för snäv.

- Vi får skjuta upp hörandena och enkäterna till januari och februari 2018, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

I sex kommundelar i Korsholm och i ett finskspråkigt tillfälle ska invånarna höras. Därtill blir det enkäter på kommunens hemsida.

Ahlberg säger att det inte är självskrivet att Åbo akademi får administrera hela processen.

- Vi får utreda vad vi köper in och vad vi klarar själva.

Rurik Ahlberg säger att det är naturligt att man först hör invånarna i Korsholm innan man går in i djupare diskussioner med Vasa stad.