Hoppa till huvudinnehåll

Olycksriskerna ökar då allt fler äldre bor ensamma – trenden oroar räddningsbranschen

Brandmän sprutar vatten från skylift
Brandmän sprutar vatten från skylift Bild: Yle/Marie Söderman skylift,Åbo

Under perioden januari-september har 30 människor omkommit i bränder. Bara i Helsingfors dog tre äldre funktionshindrade personer av vilka två hade fyllt 70.

Äldreomsorgslagen prioriterar alternativet där äldre bor kvar i sina egna hem. Räddningsbranschens centralorganisation i Finland är oroad över att brandsäkerheten inte tas i beaktande när funktionshindrade bor i sina hem ensamma eller med en annan funktionshindrad.

Problem kan uppstå då en minnessjuk bor kvar i sitt hem. En påslagen spis som personen glömt kan försätta flera människor i fara om det rör sig om ett höghus.

Det kan bli riktigt farligt om dörren till trapphuset står öppen och rökgaserna sprider sig i hela huset. Det är också farligt om personen i fråga är alkoholpåverkad eller röker i sin bostad.

Knut Lehtinen är ledande brandinspektör på Egentliga Finlands räddningsverk. Han jobbar med brandutredning och äldres säkerhet.

– De som dör i bränder har likheter. När åldern ökar, så ökar också riskerna. Det är också mera riskfyllt att bo på hyra och det har att göra med bakgrunden och de ekonomiska möjligheterna.

Spisen är den elapparat som orsakar mest dödsfall, säger Lehtinen.

– Där är egentligen två grejer. Det ena att man har en minnessjukdom och går ut eller tar en tupplur. En annan orsak är att man är alkoholpåverkad. Den största orsaken är ändå rökning i soffan.

Sedan 2011 finns en ny lag som möjliggör ett bättre samarbete mellan olika myndigheter, men processen är fortfarande komplicerad, säger Lehtinen. Det kan vara svårt att hitta de äldre som utgör en riskgrupp och hans fingerkänsla är att de allra flesta inte upptäcks.

Pargasbon Kristina von Weissenberg är viceordförande i Pargas svenska pensionärer. Hon säger att frågan kan vara komplicerad eftersom många äldre har handskats med elden hela sitt liv och många har också rökt hela sitt liv.

De tycker att de visst kan handskas med elden, fastän det inte längre kanske är så.

Ett bekymmer är att många har sina barn på annan ort och därför saknar den hjälp som de behöver.

Hon säger att sotaren ofta gör ett gott arbete och påpekar om saker kring brandsäkerheten, men tycker att brandsynen också kunde göra korta besök och kolla hur det är med brandsäkerheten och med den människa som bor i huset.