Hoppa till huvudinnehåll

Nytt försök för Rotenbergs i Tvärminne - miljönämnden beviljar undantagstillstånd för bygge

Utsikt från fabriksbryggan i Tvärminne.
Området där byggnaden planeras ligger i ett naturskönt område nära havet i Tvärminne. Utsikt från fabriksbryggan i Tvärminne. Bild: YLE/Malin Valtonen fabriksbryggan

Försvarsmakten och Hangö stad har haft olika syn på om det ska få byggas en inkvarteringsbyggnad och en ekonomibyggnad invid den gamla tegelfabriken i Tvärminne.

Efter domstolsbeslut går nu Hangö in för att bevilja undantagstillstånd för bygget.

Det är företaget RKK Group som med fullmakt av fastighetsaktiebolaget Vita Villan vill riva den gamla bostads- och ekonomibyggnaden (Örnboet) på området vid den gamla tegelfabriken.

En karta över Tvärminne
En karta över området. En karta över Tvärminne Bild: Hangö stad Tvärminne,kartor,Hangö,örnboet

Styrelseordförande för Vita Villan är den ryska affärsmannen Boris Rotenberg med nära kontakter till den ryske presidenten.

Hangö sade ja - försvaret nej

Hangö miljönämnden beviljade redan bygglov för en inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter och en ekonomibyggnad på 50 kvadratmeter.

Företaget planerar också att bygga en 250 kvadratmeter stor restaurangbyggnad på tomten invid hamnen i Tvärminne.

Men Försvarsmakten ansåg att byggplatsen inte uppfyller målen i lagen om byggande för en hälsosam, trygg och trivsam miljö. Bullret från försvarets övningsområde i Syndalen är för högt.

Domstolen hittade formella fel

Försvarsmakten vände sig till Helsingfors domstol som konstaterade att Hangö stad måste behandla frågan igen.

Men det handlade om ett formellt fel. Nu skulle planen behandlas som ett undantagstillstånd och inte ett avgörande om planeringsbehov.

Domstolen poängterade också att Hangö stad i det nya beslutet måste beakta hur väldigt nära Syndalens skjutområde byggplatsen ligger.

Bullernivån är i medeltal högre än det rekommenderade gränsvärdet 55 decibel.

Miljönämnden beaktade Syndalen

I sitt beslut har miljönämnden begrundat närheten till Syndalen. I beslutet sägs bland annat att det är svårt att bedöma bullereffekterna från grovkalibriga vapen.

Men i en uppföljningsrapport som bolaget Akukon har gjort överskrids rekommendationsvärdena bara vid två mätpunkter som ligger norr om den aktuella byggplatsen.

När det gäller skjutlägerområdet har Regionförvaltningsverket i miljötillståndet begränsat verksamhetstiderna så att bullret om nätter och kvällar på somrarna inte ska störa närområdena.

Syndalen
Syndalens övningsområde ligger invid området. Syndalen Bild: YLE / Christoffer Westerlund syndalen

Inga fastigheter ligger på områden med bullernivåer på 70 och 65 decibel. I Krogars och Tvärminne finns områden där man når en nivå på 60 decibel.

Riktvärden för buller från skjutbanor får inte överskrida 60 decibel på områden för fritidsboende heter det i ett beslut från statsrådet, påpekar nämnden.

Ska bygga så att det stänger ut buller

Nämnden säger att man inte kan anse att skjutområdet skulle orsaka oskälig bullerbelastning på fastigheten. Det betyder att man kan bygga en inkvarteringsbyggnad på fastigheten.

Byggnadens exakta läge och andra arrangemang avgörs då man behandlar bygglovet, säger nämnden.

Då ska man bland annat se till att det finns tillräckigt med bullerskydd inomhus, men också att det finns en skyddad gård för vistelse utomhus.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland