Hoppa till huvudinnehåll

10 frågor om influensan: När kommer den, behöver jag vaccinera mig och vad händer om vaccinet tar slut?

Kvinna snyter sig.
Kvinna snyter sig. Bild: Mostphotos allergi,virus,feber,hälsa,förkylning,influensa,sjukdomar (diagnoser),smittsamma sjukdomar,Näsduk,P.C. Flu,Winter,Skadepoäng,Pain,Sickness,Blow,Medical,Temperature,Infection,Nysning,symtom,Snor,Snyta

I fjol slog influensaepidemin till betydligt tidigare än vanligt. Hur går det i år? Hur effektivt är egentligen influensavaccinet? Och vad ska man ta sig till om vaccinet tar slut?

Det här är frågor som Institutet för hälsa och välfärd THL:s expert Niina Ikonen och överläkare Hanna Nohynek kan svara på.

1. Har influensasäsongen redan börjat?

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, säger experten Niina Ikonen. Det har ändå rapporterats om enskilda fall på olika håll i landet.

– Oftast drar epidemin igång i december-januari, men den förra influensasäsongen pikade vid årsskiftet. Förra säsongen var tydligt avvikande, säger hon.

2. Hur ettriga virus är i farten?

På det södra halvklotet har det varit influensasäsong under våren, sommaren och hösten. Enligt Ikonen har det rört sig om fyra olika influensatyper, två av typ A och två av typ B. Det huvudsakliga viruset har varit A(H3N2) och under säsongens senare del har också B-virusen varit intensiva.

– Vilken som blir den huvudsakliga virustypen i Finland är svårt att säga i det här skedet. I praktiken kan alla fyra virus cirkulera i Finland och deras styrkeförhållande kan variera under epidemins olika skeden, säger Ikonen.

Av länderna på det södra halvklotet har Australien rapporterat att epidemin varit svårare än föregående säsonger. Andra länder har uppgett att epidemin varit i samma klass som tidigare år.

3. Vad är skillnaden mellan influensa och vanlig förkylning?

Om man bara tittar på symptomen är det svårt särskilja influensa från förkylning. Symptomen kan vara väldigt lika.

Influensa börjar ofta med snabbt stigande hög feber och tillhörande muskelvärk, huvudvärk och illamående.

– Då febern går ner kan man drabbas av torr hosta, halsont, snuva och täppt näsa på samma sätt som då man har vanlig förkylning.

Barn kan dessutom drabbas av magont, kräkningar och diarré. För en del kan influensainfektionen vara nästan helt symptomfri, säger Ikonen.

4. Vem bör vaccinera sig och är det gratis för alla?

Influensavaccin är gratis för personer vars hälsa skulle hotas allvarligt om de insjuknade influensan.

Till riskgruppen räknas bland annat gravida kvinnor, över 65-åringar, barn i åldern 6–35 månader och personer som lider av eller behandlas för vissa sjukdomar.

Om man inte tillhör en riskgrupp så måste man själv stå för kostnaden.

5. Ger vaccinet ett 100-procentigt skydd?

Influensavaccin, liksom andra vacciner, garanterar inte skydd till hundra procent, säger överläkare Hanna Nohynek. Hur effektivt influensavaccinet är beror mycket på hur väl vaccinvirusen motsvarar de aktuella virusen.

Världshälsoorganisationen WHO väljer varje år ut de virusstammar som högst sannolikt orsakar influensa. WHO ger sin rekommendation i februari och i Finland börjar vaccineringen i oktober-november. Under den tiden kan viruset redan ha hunnit förändras, säger Nohynek.

– I bästa fall skyddar vaccinet åtta friska vuxna av tio, kring hälften av åldringarna och 40–50 procent av småbarnen, ibland till och med upp till 70 procent, säger hon.

6. Hurudana bieffekter kan vaccinet orsaka?

Efter att man vaccinerat sig kan injektionsstället vara sjukt och svullet eller kännas hett. En del får feber, men alla de här symptomen är ofarliga och går över.

– Det farligaste är en allvarlig allergisk reaktion som drabbar en på en halv till en miljon vaccinerade. Det är väldigt ovanligt, säger Nohynek.

7. På vilka andra sätt kan jag skydda mig?

Enligt Niina Ikonen är vaccin det bästa skyddet mot influensa. Under influensatider är det också klokt att fästa extra uppmärksamhet vid sin handhygien.

Om man insjuknar ska man vara noggrann med hur man hostar och nyser.

– Helst ska man hosta och nysa i papper eller i ärmen.

8. Hur mycket vaccin finns det?

Institutet för hälsa och välfärd har i år beställt 1,7 miljoner doser influensavaccin. Vaccinet har redan delats ut till sjukhusapotek och läkemedelscentraler.

9. Kan man dö av influensa?

Influensasymptomen kan variera stort, säger Ikonen.

För en del kan sjukdomen gå förbi nästan obemärkt medan andra måste tas in på sjukhus. I värsta fall kan influensasmittan leda till en dödlig infektion.

10. Vad händer om vaccinet tar slut?

Om så sker kan man be andra länder att dela med sig av sina vaccindoser, säger överläkare Nohynek.

– Så gjorde vi i fjol då det såg ut som om våra doser var på väg att ta slut.

Det är sällan som vaccin finns kvar hos tillverkaren eftersom de redan sålts till olika delar av världen.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets artikel skriven av Hanna Hanhinen.

Läs också