Hoppa till huvudinnehåll

Fler får jobb om utkomstskyddet förkortas – men det är ofta snuttjobb med lägre lön

bild på blankett från TE-centralen
bild på blankett från TE-centralen Bild: All Over Press arbetslöshet,sysselsättning (tillstånd),Finance

Statens ekonomiska forskningscentral VATT har utrett hur längden på den inkomstrelaterade dagpenningen påverkar arbetslöshetsperiodens längd.

Det visade sig att det fanns ett tydligt samband mellan längden på den inkomstbundna dagpenningen och längden på arbetslöshetsperioderna.

I praktiken leder kortare dagpenning till kortare arbetslöshetsperioder. Omvänt förlängs arbetslösheten om utkomstskyddet är längre.

Enligt forskarna Tomi Kyyrä och Hanna Pesola beror skillnaderna på att det är mer lönsamt att ägna sig åt aktivt jobbsök om utkomstskyddet är kortare.

Många återvänder till sämre jobb

Samtidigt visar forskningen att benägenheten att ta emot lågavlönat snuttjobb ökar om utkomstskyddet förkortas.

Enligt forskarna beror det här på att de arbetslösas förhandlingsposition är svagare om utkomstskyddet förkortas.

På motsvarande sätt har den arbetslösa mer tid att söka ett arbete som motsvarar den egna kompetensen om utkomstskyddet är längre.

Kvinna i kontorslandskap.
Om utkostskyddet förkortas ökar benägenheten att ta emot lågavlönade snuttjobb. Kvinna i kontorslandskap. Bild: Mostphotos / Angel Nieto visstidsanställning,arbetsförhållande (anställning),kontorsarbete,Kvinna,arbetsliv

Snuttjobb illa för skatteintäkterna

I början av 2017 gick regeringen in för att förkorta det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet med 100 dagar.

Motiveringen var att det blir mer lönsamt att ta emot arbete. Samtidigt hoppades man på avsevärda besparingar i de offentliga utgifterna.

Forskarna Kyyrä och Pesola ifrågsätter ändå den samhällsekonomiska nyttan av att förkorta den inkomstrelaterade dagpenningen.

Visserligen minskar kostnaderna för arbetslösheten då sysselsättningen förbättras, konstaterar forskarna.

Samtidigt finns det en risk för att skatteintäkterna minskar på sikt om jobben som de arbetslösa återvänder till är sämre avlönade än de tidigare jobben.

- Dessa förlorade skatteintäkter kan äta upp en betydande del, eventuellt upp till två tredjedelar, av de besparingar i den offentliga ekonomin som förkortade arbetslöshetsperioder ger, säger forskningsprofessor Tomi Kyyrä.

Studien bygger på material från 2003

För att utreda effekterna på sysselsättningen har forskarna fokuserat på en ändring i utkomstskyddet som utfördes år 2003.

Det är ännu för tidigt att analysera effekterna av den senaste reformen av utkomstskyddet, skriver forskarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes