Hoppa till huvudinnehåll

Ny projektplan för bollhallen i Pedersöre – kan bli av, men i mindre skala

Konstgräsplan. Lilla Ehnvallen. Vasa.
I Pedersöre kommun finns närmare 700 bollsportutövare som saknar plats att träna. Konstgräsplan. Lilla Ehnvallen. Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist konstgräs,fotboll,junioridrott,Vasa

Pedersöre Activity Center Ab presenterar en reviderad projektplan för bollhallen i Bennäs. Man har beaktat kritiken mot att det skulle bli för trångt på idrottsområdet. Hallen blir nu mindre och billigare.

Bollhallsbolaget Pedersöre Activity Center har förminskat hallen till 105 gånger 63 meter och med endast minimala sociala utrymmen. Hallen blir därmed 210 000 euro billigare än den ursprungliga versionen.

Nu landar slutsumman för en övertryckshall på knappt 1,5 miljoner euro. Planen gjordes om efter att det kom kritik att det blir för trångt på Sursikområdet.

Efter önskemål från friidrotten har ingången flyttats så att sportplanens vall får stå kvar och området mellan sportplan och ishallen är lika stort som i dag.

Ritning på hur Pedersöre nya bollhall skulle placeras.
Såhär kunde den nya bollhallen placeras enligt det aktuella förslaget. Ritning på hur Pedersöre nya bollhall skulle placeras. Bild: Privat / Stefan Olli. idrottsanläggningar,Pedersöre

Stefan Olli på bollhallsbolaget betecknar grusplanen i Bennäs som den enda realistiska lösningen. Förslagen om att bollhallen skulle byggas på andra sidan Riksväg 8 eller att anskaffa en tomt kring skolområdet är för dyra alternativ"

Behovet ökar

Efter remitteringen i kommunstyrelsen vänder sig nu Pedersöre Activity Center på nytt till politikerna med hopp om grönt ljus för den omritade bollhallen och där man beaktat invändningarna.

De flesta av de nästan 700 utövarna i kommunens föreningar står utan lämpliga träningsmöjligheter, påpekar Stefan Olli. Därutöver finns dubbelt fler användare i omgivande kommuner som konkurrerar om några få tider i Tellushallen i Jakobstad.

Med en bollhall i Pedersöre skulle också intresset för fotboll öka. Brahestad anförs som exempel. Där ökade antalet juniorer kraftigt efter att staden tog i bruk en övertryckshall.

Bollhallsbolaget uppmanar nu fotbollsfolket att upplysa politikerna om behovet av en hall då ärendet kommer upp på nytt i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige i Pedersöre kommer också att inbjudas till ett informationstillfälle där hallbolaget presenterar den nya projektplanen.