Hoppa till huvudinnehåll

Ny upptäckt kan leda till bättre vård: "Depression är kanske tolv olika typers sjukdomar och inte bara en som vi tidigare trodde"

depression
Viktigt att patienter med depression inte blir ensamma med sin sjukdom. depression Bild: Shutterstock depression

En finländsk forskargrupp slår fast att depression kanske inte är en och samma sjukdom utan egentligen handlar om tolv olika sorters typer av sjukdomar som är beroende av hur depressionen har uppstått.

Väntetiderna är alldeles för långa och vårdkedjan fungerar inte alltid optimalt

- Det är en teori vi nu måste fortsätta forska i men om det visar sig att vi har rätt kan det få stora följder för vården av depression, säger Hasse Karlsson som är professor i psykiatri vid Åbo universitet.

Hasse Karlsson.
Professor Hasse Karlsson hoppas att vården av deprimerade ska bli bättre i framtiden. Hasse Karlsson. Bild: Yle/Christa Mäkinen hasse karlsson

Enligt Karlsson kan upptäckten kanske förklara varför man idag får nästan samma resultat oavsett om patienterna behandlas med mediciner eller med olika former av terapi.

Om vi skulle få in flera färger i depressionsdiagnostiken och se att det finns olika sorters depression och sedan besluta hur den ska behandlas så skulle vi få bättre resultat

- Vissa får bättre resultat med mediciner och andra får bättre resultat via terapi men det kan bero på just det att man hittills inte har beaktat hur och varför depressionen har uppstått, säger Karlsson. Troligtvis är variationen i verkligheten mycket större mellan de här vårdformerna än det framgår i forskningen.

Vården fungerar inte tillräckligt bra och det skulle behövas mer färg i diagnosticeringen

Karlsson anser att vården av depression inte tyvärr fungerar tillräckligt bra i dagens läge. En orsak är att de som lider av depression ofta får vänta för länge innan man får vård.

- Väntetiderna är alldeles för långa och vårdkedjan fungerar inte alltid optimalt och patienterna blir lidande då man inte får hjälp i tid, säger Karlsson.

Dessutom anser Karlsson att en orsak till att vården haltar är att rekommendationerna inte beaktar att depressionen kan bero på många olika orsaker och inte bara är en och samma sjukdom hos alla.

Jag skulle hoppas att de behandlande läkarna skulle bli modigare att hitta andra behandlingsmetoder än läkemedel

Enligt dagens rådande rekommendationer är det egentligen inte någon skillnad om du behandlas med terapi eller läkemedel men det är enligt Karlsson ett felaktigt antagande.

- Om vi skulle få in flera färger i depressionsdiagnostiken och se att det finns olika sorters depression och sedan besluta hur den ska behandlas så skulle vi få bättre resultat, säger Karlsson. Vissa kanske drar större nytta av läkemedel, andra av psykoterapi och någon annan av någon helt annan vårdform.

Skriver då läkarna ut antidepressiva för lätt i dagens läge?

Karlsson anser inte att läkarkåren skriver ut mediciner för lättvindigt utan att det snarare handlar om att läkarna inte är tillräckligt modiga för att använda andra behandlingsmetoder.

- Jag skulle hoppas att de behandlande läkarna skulle bli modigare att hitta andra behandlingsmetoder än läkemedel, säger Karlsson.

Enligt Karlsson är den rådande tanken idag att det behövs kombinationsbehandlingar med terapi och läkemedel men sedan då resurserna är knappa skriver man lätt ut enbart läkemedel för det är så lätt att skriva ett recept.

Skrämmande siffror som visar att vi måste fortsätt forska och samtidigt utveckla vårdmetoderna

- Jag skulle hellre se att läkarna också använde sig av andra vårdmetoder och kanske kombinationen av flera olika metoder än bara läkemedel, säger Karlsson.

Karlsson hoppas att teorin om att depression kan bestå av tolv olika subkategorier i framtiden ska underlätta och förbättra vården av depression.

Var femte finländare lider av depression under sin livstid

Depression kategoriseras idag som en folksjukdom och var femte finländare kommer under sin livstid att vara deprimerad. Hälften av de insjuknade får återfall och fem procent är allvarliga depressioner.

Ett åtgärdsprogram med nationella rekommendationer som följs av så gott som alla vårdinstanser kunde förbättra allas vardag

- Skrämmande siffror är det och de visar att vi måste fortsätt forska och samtidigt utveckla vårdmetoderna och vår syn på depression, säger Karlsson.

Enligt WHO:s senaste statistik är depression den sjukdom i världen som nu förorsakar mest sjukdomsbörda på grund av att det är så vanligt.

- En orsak till att depression har blivit så vanligt är samhällsutvecklingen, säger Karlsson. Livet är mer hektiskt idag än förr. Men det positiva är att samtidigt som detta har hänt har också tröskeln blivit lägre för att söka hjälp och det är bra.

Karlsson betonar att stressnivåerna är högre i dagens läge och ensamheten har ökat i samhället.

- De sociala strukturerna är inte av lika stor vikt längre och det här och en hel del annat bidrar till ökad depression, säger Karlsson. Det finns ingen lätt förklaring på fenomenet.

Karlsson efterlyser nationellt depressionsprogram

För att stävja den negativa trenden med ökad depression borde man enligt Karlsson grunda ett nationellt depressionsprogram i stil med vad som finns för exempelvis vården av diabetes.

- Ett sådant program kunde samla all information som finns om depression och olika vårdmetoder, säger Karlsson. Genom programmet kunde man ta fram rekommendationer och andra åtgärder som krävs i samhället för att få ner antalet depressionsfall.

Karlsson anser att ett åtgärdsprogram på lång sikt kan ge goda resultat och göra vården likvärdig.

- Nu kan det vara stor skillnad i vilka metoder som används på olika håll i landet, säger Karlsson.

Karlsson är oroad att social- och hälsovårdsreformen dessutom splittrar vården och risken är stor att vårdkedjan bryts vilket skulle drabba patienterna och vården hårt.

- Ett åtgärdsprogram med nationella rekommendationer som följs av så gott som alla vårdinstanser kunde förbättra allas vardag, säger Karlsson.

Läs också