Hoppa till huvudinnehåll

Planen för nya bostadsområdet Rödmossen i Karis centrum läggs fram för påseende

En snöbeklädd väg. Till vänster syns parkerade bilar.
Området gränsar bland annat till Centralgatan i Karis. En snöbeklädd väg. Till vänster syns parkerade bilar. Bild: Yle/Minna Almark centralgatan i karis,Karis,Västnyland

Raseborgs stad planerar ett område för radhus eller småvåningshus vid Västra omfartsvägen i Karis. Hela planområdet är 5,9 hektar stort.

Rödmossen ligger i Karis centrum mellan Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd, Waldemarsgränd, Centralgatan och Västra omfartsvägen.

En karta.
Här ligger området Rödmossen. En karta. Bild: Google Karis,Raseborg,planläggning,detaljplanering,detaljplan,Sahara i Karis

Målet är att tillåta småvåningshus eller radhus på 2,2 hektar av området.

På en knapp hektar skulle det få byggas småhus.

En dryg hektar av området skulle gå åt till närrekreation och 0,8 hektar skulle vara skyddsgrönområden.

En karta.
Så här ser planen för området ut. En karta. Bild: Raseborgs stad Karis,Raseborg,planläggning,detaljplanering,detaljplan,Sahara i Karis

Gatuområdena tar upp nästan en hektar. Det byggs två nya gator i området som får namnen Getporsgatan och Roslingsgatan.

Det ska också gå en gång- och cykelväg genom området.

Det finns kommunalteknik i området.

Dags att komma med åsikter

Planen läggs nu fram till påseende i 30 dagar. Det beslutade planläggningsnämnden i Raseborg på onsdagen (25.10).

Dessutom begär man in utlåtanden från olika instanser så som Nylands förbund, Västra Nylands landskapsmuseum och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Artikeln korrigerades 26.10 klockan 7.45. Tidigare stod det felaktigt
att området ligger där det i dag finns en sandplan kallad Sahara.

Läs mera:

En modern detaljplan för Karis centrum växer fram

En smidig trafik och bra förutsättningar att bygga flervåningshus är de stora utmaningarna i den nya detaljplanen för Karis centrum. Inom två år ska en plan som håller för moderna krav vara färdig.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland