Hoppa till huvudinnehåll

Plugga vid ÅA: Privaträtt

Två män står framför en tegelvägg
Professor Björn Sandvik och studerande, sjökapten Peik Nordström Två män står framför en tegelvägg Bild: Nina Bergman / Yle Åbo Akademi,studier (verksamhet),privaträtt,plugga vid åa

Privaträtt brukar definieras som motsatsen till offentlig rätt, men ibland är skillnaden ganska oklar, säger professor Björn Sandvik.

Privaträtt rör rättsförhållandet mellan enskilda individer. Enskilda individer är människor, men också juridiska personer som företag, stiftelser, eller föreningar. Professor Björn Sandvik har mycket att hålla reda på:

- Det är ett mycket brett område. Det täcker allt från familje- och arvsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt.

Ingen tydlig skillnad mellan privat och offentlig rätt

Björn Sandvik säger att privaträtten rör sig på en horisontalt plan medan den offentliga rätten också rör sig på ett vertikalt plan. Exempelvis mellan myndigheter och enskilda.

Finlands lag
Finlands lag Bild: Yle/ Malin Hulkki Lagbok,domstolar,rättsväsen,hovrätter,Vasa hovrätt

Skillnaden mellan privat- och offentlig rätt är ofta mycket oklar.

- Den blir mer och mer oklar hela tiden. Någon grundläggande distinktion kan man ändå göra men att den håller på att smulas sönder och har aldrig varit särskilt klar.

Alltså skillnaden.

Från lat elev till professor!

Professor Björn Sandvik visste genast i början av sin studietid att det var privaträtt han ville syssla med.

Han var ingen stjärnelev under sin skoltid utan var en "ung man med livsglädje". Han säger att han inte gjorde mycket för skolan men ändå slutade med magnapapper i studentexamen. Han visste att han ville studera någonting men inte vad. Geologi kom han in på vid Akademin och bytte sedan till privaträtt. Det här efter att hans flickvän och nuvarande fru kom med förslag om vad han kunde studera.

- Då tänkte jag att jag kan ju prova på det och så märkte jag att jag blev jätteintresserad av det med detsamma.

Han försökte sedan skärpa sig i studierna och så rullade det på så bra att han numera är professor!

Från sjökapten till expert inom sjörätt

Peik Nordström är utexaminerad sjökapten men blev tvungen att byta bana.

- En ögonskada satte tyvärr stopp för fortsatta äventyr till havs och jag blev tvungen att studera vidare.

Peik Nordström studerar handelsrätt och sjörätt inom ämnet privaträtt.

Privaträtt berör precis alla

Vilken roll har ämnet privaträtt idag? Professor Björn Sandvik bedömer det som att ämnet är mycket viktigt.

- Privaträtt berör egentligen alla människor från vaggan till graven. Vad man än gör kommer man in på en massa privaträttsliga frågeställningar.

Alla köper någonting, nästan dagligen. Då ställs man inför köprätt. Eller man drabbas av någon skada. Då kan det bli försäkringar
som täcker en skada. Då kommer man in på försäkringsrätt. Och alla ska vi ha ett namn. Då kommer man in på namnrätt.

- Och sedan, tyvärr, avlider folk och då kommer arvsrätten in i bilden. Så det täcker mycket stor del av vart och ens liv.

Juridik men inte jurister

Privaträtt är juridik. Juridiken är indelad i offentlig och privat och hälften är privaträtt.

Men vid Åbo Akademis privaträtt blir man mestadels politices magister. Något professor Björn Sandvik beklagar; att man inte också kan bli jurist.

Man kan bli rättsnotarie, som är en examen på kandidatnivå. Efter den kan man fortsätta till magisternivå. De flesta fortsätter vid Åbo Universitet eftersom Akademin samarbetar med dem.

Saker i rätta sammanhang

Peik Nordström är väldigt nöjd med sina studer i privat- och handelsrätt eftersom han ideligen stöter på sådant han är bekant med från sin tid till sjöss

Arctic Sea ute till havs
Sjörätt ingår också i ämnet privaträtt. Arctic Sea ute till havs Bild: EPA/Sovfracht havsvy

- Det är sådant som sporrar en att forska och läsa vidare och lära sig mer. När det dyker upp saker man känner igen.

Han tycker också att studierna och kurserna tangerar och går in i varandra och blir en intressant helhet.

- Jag har alltid varit intresserad av både samhälleliga ämnen och ekonomi.

Blir mångsidig specialist

Han ska som sin rektor på Sjöfartsskolan bli en "aktiv sjöman på land" när han blir färdig.

- Jag ska nog syssla med sjöfart, transport och logistik.

Han hoppas i framtiden få nytta av både sin nuvarande utbildning, sjökaptensutbildningen och sina arbetserfarenheter från sjön. Här vill professor Björn Sandvik inflika:

- Det är en mycket ovanlig utbildning som Peik får. Dom flesta som sysslar med juridik har ingen aning om sjörätt eller frågor i anslutning till utrikeshandel överhuvudtaget.

Vid Åbo Akademi kan man ovanligt nog specialisera sig inom det.
Men de som gör det kommer också att märka att det är ganska svårt. Men också att det ger många möjligheter med tanke på framtida yrkesmöjligheter, tror professor Björn Sandvik.

- För det finns en efterfrågan på folk som kan sådana här saker samtidigt som utbudet på folk som kan det inte är så stort.

Många som har studerat privaträtt arbetar inom bank- eller försäkringsbranscher, men också inom transport eller logistikbranschen hittas tidigare studerande. Det finns också folk som har blivit rektorer eller stadsdirektörer. Studier i privaträtt är ju ingen examen som leder till ett visst yrke utan ger en bred kompetens.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland