Hoppa till huvudinnehåll

Skogby FBK får ny brandstation i Harparskog

Skogby frivilliga brandkår
Skogby FBK verkar i dag i en byggnad som har hört till Skogby såg. Skogby frivilliga brandkår Bild: Yle / Börje Broberg skogby frivilliga brandkår

Frivilliga brandkåren i Skogby behöver en ny brandstation. Nuvarande stationen uppfyller inte längre de krav Västra Nylands räddningsverk ställer på lokalerna.

Planläggningsnämnden i Raseborg godkände på onsdagen (25.10) en ny plats för brandkåren invid ladugården vid Harparskog gård.

Det betyder att FBK flyttar från nuvarande byggnad i Skogby till norra sidan av riksväg 25 i Harparskog.

En karta.
Kartan visar var den gamla och den nya brandstationen finns. En karta. Bild: Google Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,Frivillig brandkår,Skogby FBK

I ansökan till Raseborgs stad lyfter kårchefen Fredrik Kevin fram att Skogby FBK är en basbrandkår som opererar i hela Raseborg, också i skärgården.

Den nya platsen är central med tanke på boende och var brandmännen är bosatta. Brandkåren ligger nära riksväg 25 och nära bebyggelsen, både när det gäller fast bosatta och fritidsboende.

Ett nytt industriområde planeras mindre än två kilometer från den nya stationen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland