Hoppa till huvudinnehåll

Snart innebär också regnvattnet kostnader för husägare i Lovisa

Regnet öser ner i Borgå
Det är Lovisa stad som tar hand om regnvattnet. Nu ska fastighetsägarna betala. Regnet öser ner i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder krämaregatan

Lovisa stads planer på att införa en årlig avgift på dagvatten både förbryllar och förargar i Lovisa.

- Ska jag verkligen betala för det regnvatten som mitt hus levererar trots att det inte ens rinner ut i stadens rörsystem? Snart får vi väl betala för solskenet på Lovisas himmel också, säger Lovisabon Ossi Wahlström.

Han bor på Järnvägsgatan i Lovisa och är förgrymmad över stadens planer på att införa en avgift för så kallat dagvatten, det vill säga det vatten som via fastigheternas stuprännor leds ner i stadens rörsystem.

- Jag bor i ett småhus byggt på 1930-talet. Vårt regnvatten leds visserligen ner i ett rörsystem, men blir kvar i marken. Inte en droppe leds till Lovisa stads rörsystem, säger Wahlström.

Den förlängda stuprännan på plats.
(Arkivbild) Den förlängda stuprännan på plats. Bild: YLE/Strömsö regnvatten,regnvattensystem,plåtarbeten

Fastighetsskatten borde inbegripa dagvattnet

Wahlström undrar också om inte fastighetsskatten och avgiften för avloppsvattnet är tillräckligt.

- Fastighetsskatten, som dessutom höjs med jämna mellanrum, borde innefatta alla de kostnader som fastigheten förorsakar. Jag kan inte hjälpa att det regnar. Snart måste vi väl betala också för att vi går på gatan utanför vårt hus, säger Wahlström.

Om avgiften blir verklighet kommer Wahlström att helt sonika lämna den obetald.

- Inte ens om räkningen skulle gå till utmätning kommer jag att betala den eftersom inte en droppe av vårt regnvatten når stadens avlopp. Det är en principfråga för mig, säger Wahlström.

Regnvatten strittar ur en stupränna
Regnvatten strittar ur en stupränna Bild: Yle/Emma Pitkänen Stuprör,Hängränna,snösmältning

Tusentals fastigheter i Lovisa berörs

Det är den förnyade markanvändnings- och bygglagen som nu möjliggör att städer och kommuner kan införa en avgift för dagvatten.

I Lovisa skulle förslaget, om det godkänns, beröra 4 600 fastigheter. Ungefär fyra procent av fastigheterna på de områden som avgiften skulle komma att gälla, kunde befrias från avgiften.

Avgiften skulle gälla planerade områden och inte till exempel oplanerad landsbygd.

- Det är riktigt. Avgiften skulle inte gälla glesbygd men däremot nog bycentra med gällande stadsplan, säger Markku Paakkarinen, vd för Lovisa vattenverk.

Höstrusk.
Höstrusk. Bild: YLE/Rolf Granqvist Stuprör,regnvatten

"Det räcker inte med bara ett dike"

Men hur är det då med ett gammalt småhus på planerat område men som saknar ett regnvattensystem?

- Vi utgår i förslaget områdesvis, det vill säga om avgiften kommer att gälla ett visst område så gäller det alla fastigheter på det området oberoende om fastigheten är kopplad till ett regnvattensystem eller inte, säger Paakkarinen.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om befrielse, men det skulle innebära att fastigheten bör kunna behandla regnvattnet på ett riktigt sätt och inte bara leda ut det i ett dike eller samla upp det i en tunna.

Stupränna.
Stupränna. Bild: Yle/Kati Enkvist brinkens museiträdgård

Avloppsvattnet kan påverkas men inte regnvattnet

- Det här luktar definitivt penninginsamling. Jag kan påverka mitt avloppsvatten, men jag kan inte påverka det som kommer ner från himlarymderna, säger Ossi Wahlström, som bor på ett område som kommer att beröras av dagvattenavgiften om förslaget godkänns.

Dagvattenavgiften för småhus och parhus på stadsplaneområde skulle i Lovisa bli 47 euro per år. Radhusfastigheter skulle betala mellan 141 och 317 euro per år och höghus mellan 188 och 423 euro per år.

Tekniska nämnden i Lovisa kommer att behandla förslaget om dagvattnet vid sitt möte den 26 oktober.

Läs också