Hoppa till huvudinnehåll

Nordea satsar på robotar - 900 arbetsuppgifter försvinner i Finland

Nordeaskylt plockas ner i samband med ombyggnation av Nordeas huvudkontor i Stockholm.
Nordeaskylt plockas ner i samband med ombyggnation av Nordeas huvudkontor i Stockholm. Bild: Mostphotos / Olof Bergqvist Nordea,Sverige,banker

Nordea kommer under de kommande fyra åren att flytta en stor del av sin verksamhet till mobilen. Efterfrågan på finansiell rådgivning och traditionell bankverksamhet minskar.

Nordea specificerar inte hur många personer som kommer att förlora jobbet i Finland. Nordeas Finlandschef Ari Kaperi säger ändå att arbetsuppgifter kommer att försvinna jämnt i hela Norden.

Då Nordea räknar med att minst 4000 arbetsuppgifter bland bankens totalt 31800 anställda kommer att försvinna, och personalstyrkan i Finland är cirka 7000, blir Finlands andel uppemot 900 personer.

Nordea kommer också att flytta fler funktioner till sin servicecentral i Lódz i Polen.

Förändringarna inleds redan under årets sista kvartal.

Även konsulter förlorar sina jobb

Nordea uppger också att 2000 konsulter kommer att förlora jobbet på koncernnivå. Det handlar till stor del om systemutvecklare som har genomfört Nordeas stora satsningar på nya digitala tjänster.

Nu börjar det arbetet vara slutfört och Nordea ser att banken i framtiden kommer att satsa på samarbetspartners som erbjuder tjänster via bankens mobila service.

Eftersom andelen konsulter inte är jämnt utspridd i Norden är det svårt att uppskatta hur många konsulter i Finland som kommer att förlora sina jobb. Störst kommer effekten att vara i Danmark där Nordea i dagsläget har flest konsulter.

Bankkontor stänger

Det är inte klart att alla förlorar jobbet. En del kan få nya uppgifter inom bankens nya funktioner.

Klart är i alla fall att Nordea kommer att omstrukturera sin verksamhet. Banken räknar med att kontorsnätverket kommer att fortsätta att krympa med tio procent per år.

Orsaken till omläggningen är inte ett dåligt resultat. I Norden ser banken att företagstransaktionerna inte har varit så många i september, men i Finland har utvecklingen varit positiv.

Robotarna erövrar finanssektorn

Nordea ser att kunderna i år har tagit i bruk mobila tjänster i en allt snabbare takt. Den senaste betalappen som Nordea har börjat erbjuda sina kunder har på 48 timmar fått tiotals tusen användare.

Apple Pay mobiilimaksaminen
Apple Pay mobiilimaksaminen Bild: Sasha Silvala / YLE Nordea,St1,Apple Pay,Mobila betalningar

Nordea ser också att finansiella tjänster hör till de arbetsuppgifter som kommer att ersättas av artificiell intelligens snabbast. Därför kommer många av bankens anställda att ersättas av robotar.

EU förändrar hela banksektorn

Nya bankregler inom EU kommer att öppna upp bankverksamheten och erbjuda nya företag goda möjligheter att konkurrera med traditionella banker.

Nordeas personbankchef i Finland Topi Manner jämför förändringen med situationen för mobiloperatörer när kunder fick rätt att byta operatör utan att byta telefonnummer.

- Efter förändringen kommer nya serviceproducenter att ha tillgång till Nordeas bankuppgifter på samma sätt. Det är en enorm förändring som vi måste förbereda oss på.

För att hjälpa kunderna att hänga med i utvecklingen då traditionell bankservice flyttar till mobilen satsar Nordea på rådgivning i de traditionella bankkontoren.

Läs också