Hoppa till huvudinnehåll

Utredarna: Orsaken till plankorsningsolyckan i Raseborg oklar - utredningarna fortsätter

Sorgflaggning vid Nlands brigad.
Sorgflaggning vid Nylands Brigad Sorgflaggning vid Nlands brigad. Bild: Lehtikuva Nylands brigad,flaggor

En presskonferens om plankorsningsolyckan hölls vid middagstid i Raseborg.

Samtliga som deltog i presskonferensen inledde med att uttrycka sitt deltagande i de anhörigas sorg.

Jourhavande brandmästare Ari Kujala var först på plats. Han berättar att larmet kom klockan 08.01 på morgonen och efter tio minuter var han på olycksplatsen. Räddningsinsatserna gick uteslutande ut på att hjälpa dem som varit med om olyckan.

Drabbade och vittnen hörs

Kriminalkommissarien vid Västra Nylands polisdistrikt, Mats Sjöholm fungerade som undersökningsledare.

Olycksområdet är avspärrat och flera polispatruller finns på plats. Man har fått handräckning också från Helsingforspolisen.

- De drabbade och eventuella vittnen kommer att höras när deras hälsotillstånd medger, säger Sjöholm.

Det är ännu svårt att säga något om händelseförloppet och de tekniska underökningarna pågår. Det var frågan om en oövervakad järnvägsövergång och förhållandena var svåra på platsen.

Kommendör Jörgen Engroos och Mats och kriminalkommissarie Mats Sjöholm
Kommendör Jörgen Engroos (andra från vänster) och kriminalkommissarie Mats Sjöholm (i mitten) Kommendör Jörgen Engroos och Mats och kriminalkommissarie Mats Sjöholm Bild: Lehtikuva järnvägsolycka,Raseborg

Kom från kompaniet där krisarbetet pågår

Kommendör Jörgen Engroos, stabschef vid Nylands Brigad säger att han var på väg till jobbet när han fick samtal om olyckan och tog sig genast till olycksplatsen.

- Jag kom de facto från det kompani som är ute i terrängen och där krisarbetet nu pågår, säger Engroos.

Engroos leder krisarbetet vid brigaden och det arbetet inleddes genast.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg, säger att det är fråga om en mycket tragisk olycka.

- Våra tankar är med de anhöriga, sade Lundqvist.

Myndigheternas presskonferens i Raseborg.
Myndigheternas presskonferens i Raseborg. Bild: Lehtikuva Raseborg,järnvägsolycka

Tillståndet stabilt

Sjukvårdmyndigheternas beredskap togs genast i bruk.

Sune Lang, chefsläkare vid Raseborgs sjukhus, säger att sju patienter anlände till sjukhuset. Fyra allvarligt skadade transportrades till Tölö sjukhus i Helsingfors.

- Deras tillstånd är stabilt, säger Lang.

Sakari Lauriala, kommunikationschef vid Olycksutredningscentralen sade att utredningarna inleddes omedelbart. Det tar i vanliga fall flera månader att färdigställa olycksfallsutredningar.

- Det är omöjligt i det här skedet att säga något om vad som orsakade olyckan, säger Lauriala.

Olycksutredningscentralen som också har som uppgift att förhindra olyckor har gjort tiotals utredningar i plankorsningsgolyckor.

- Rent allmänt kan man säga att säherheten i plakorsningarna inte är den bästa, sade Lauriala.

Tyst minut

Presskonferensen fortsatte med en tyst minut till minnet av offren.

Fordonet med åtta personer ombord kom från Leksvall där de ombordvarande hade övernattat och var på väg mot Syndalen, enligt en förhandsbestämd rutt.

Enligt Försvarsmakten befann sig två fordon i närheten av plankorsningen och tåget som kom från Ekenäs, på väg mot Hangö, krockade med ett av fordonen.

karta över leksvall
karta över leksvall olyckor,Leksvall,Skogby,Skogby, Raseborgs stad,Västnyland,Raseborg,kartor,Olycka i skogby

Polisen vill inte precisera offrens hemort eller dylikt i detta skede men bekräftar att fyra personer omkommit, tre beväringar och en tågpassagerare.

Kommendör Engroos säger att transportfordonets chaufför hade en grundlig utbilning, men hur länge personen hade kört ett Masi-fordon är oklart.

Vägen var täckt av snösörja och sikten var dålig konstaterade man på presskonferensen.

Läs också