Hoppa till huvudinnehåll

Beväring om stämningen efter olyckan: Nedstämt, vackert och lugnt

Sorgflaggning vid Nlands brigad.
Flaggorna är på halv stång på Nylands brigad. Sorgflaggning vid Nlands brigad. Bild: Lehtikuva Nylands brigad,flaggor

Alexander Beijar tjänstgör på Nylands brigad. Han var på läger och skulle strax återvända till brigaden då han fick höra om trafikolyckan där tre beväringar omkom.

I torsdagens plankorsningsolycka i Raseborg miste totalt fyra personer livet. Bland de omkomna var tre beväringar och en civil person. I olyckan skadades också elva andra personer.

Stämningen var nedstämd men vacker

- Jag steg ut ur bilen och såg snön, flaggan som var på halv stång och tända ljus.

Så beskriver Alexander synen han möttes av då han och hans kamrater var väl framme på brigaden på olycksdagen.

- Stämningen har varit lite nedstämd, men samtidigt har det varit väldigt vackert. Den första snön hade kommit så marken var täckt av snö och det var mycket tända ljus både i matsalen och i soldathemmet. Det har varit lugnt, säger Alexander.

Bud om olyckan

Alexander och hans kamrater var ännu på lägerområdet då de först fick höra om det inträffade. De fick ändå inte mycket information till att börja med.

- Den information vi fick först var att det har hänt en olycka och att vi ska meddela våra föräldrar att vi är på läger på ett helt annat ställe och att vi är i säkerhet. Först efter det började vi få information om vad som hade hänt.

Snart därefter började det gå rykten bland beväringarna om vem som varit med om vad. Informationen bekräftades ändå samma dag, menar Alexander.

- På de anhörigas begäran läste man upp namnen på dem som hade skadats och omkommit på enheten ännu samma kväll.

Krishjälp på brigaden

- När jag och min grupp kom tillbaka till brigaden skulle vi omgående meddela om vi kände någon som varit med i olyckan.

Man skulle också säga till om man kände att man ville ha krishjälp eller om man ville prata med någon.

- Programmet under torsdag kväll var ganska lågmält och lugnt. Jag har inte själv varit med på någon krishjälp så jag vet inte hur det fungerar i praktiken.

Överlag har det varit en öppen stämning och låg tröskel att få prata om det inträffade och de inblandade, menar Alexander.

- Sen har man så klart fått komma som civil till exempelvis soldathemmet.

Utomstående har tillåtelse att besöka brigaden på civila områden. Också Alexander själv har haft några kompisar på besök.

Polisen fortsätter sin utredning kring olyckan och informerar följande gång tidigast i början av nästa vecka.