Hoppa till huvudinnehåll

Pojkars förväntade livslängd sjönk en aning - flickornas på samma nivå

baby
baby Bild: EPA / Tibor Illyes provrörsbefruktning

Den förväntade livslängden för nyfödda pojkar i Finland var i fjol 78,4 år och för flickor 84,1 år.

För pojkarnas del sjönk den förväntade livslängden med 0,1 år jämfört med år 2015. För flickornas del låg den på samma nivå.

Den förväntade livslängden har ökat både bland pojkar och flickor sedan år 1971 då man började föra årlig statistik över den.

Det är inte ovanligt att den förväntade livslängden sjunker, säger överaktuarien vid Statistikcentralen Katariina Heikkilä.

Variationer inte ovanliga

Den påverkas av variationer i den årliga dödligheten. En nedgång under något visst år kan till exempel bero på en influensavåg under slutet eller början av året.

Katariina Heikkilä säger att utvecklingen på lång sikt har större betydelse.

Den förväntade livslängden har ökat betydligt och männen har tagit in på kvinnorna.

Livslängden ökat märkbart sedan 1971

Sedan år 1971 har pojkarnas förväntade livslängd ökat med nästan 13 år och flickornas med 10 år.

I slutet av 1970-talet var skillnaden mellan pojkar och flickor störst, omkring 9 år.

Regionala skillnader

Under år 2014-2016 var den förväntade livslängden bland pojkar längst i Österbotten, 80,4 år och kortast i Södra Savolax 76,6 år.

För flickor var den längst i Österbotten, 85,5 år och kortast i Norra Karelen 83,0 år.

Den största skillnaden fanns i Kajanaland där männen väntades leva 7,1 år kortare än kvinnorna. Skillnaden var minst på Åland, 4,0 år.

Skillnader mellan språkgrupperna

Den förväntade livslängden bland svenskspråkiga pojkar var i fjol 80,8 år. Det är över två år längre än för finskspråkiga pojkar, 78,2 år.

Också bland flickor förekom en skillnad mellan språkgrupperna, men den var mindre. Svenskspråkiga flickor väntades leva till 84,9 år och finskspråkiga till 84,0 år.

Ifatt de nordiska länderna

Finländska flickors förväntade livslängd har under 30 års tid ökat så att den nu är på samma nivå som i Sverige och Norge.

Pojkarnas förväntade livslängd har närmat sig pojkarnas i de övriga nordiska länderna, men är ändå omkring 2 år kortare än den förväntade livslängden för pojkar i Sverige och Norge.