Hoppa till huvudinnehåll

Trafikskyddet: Snabba på med att åtgärda farliga plankorsningar - det finns enkla lösningar att ta till

Rälsbussen kör genom plankorsningen i Skogby i Raseborg.
Dagen efter storolyckan i Raseborg körde rälsbussen som vanligt genom olycksplankorsningen i Skogby. Rälsbussen kör genom plankorsningen i Skogby i Raseborg. Bild: Lehtikuva Plankorsning,tåg,Skogby

Arbetet med att ta de farliga plankorsningarna ur bruk går för långsamt, säger Trafikskyddets verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen. Det är möjligt att förbättra tryggheten snabbare, säger hon.

Efter storolyckan i Raseborg pågår en diskussion om landets många plankorsningar mellan järnväg och bilväg. De är omkring 2 500 till antalet och en stor del av dem är obevakade och saknar varningssignaler och bommar.

- De är alldeles för många, säger Tarvainen vid Trafikskyddet och poängterar att statistiken visar att de är väldigt utsatta för olyckor och att risken för storolyckor är uppenbar.

Enligt statistiken sker årligen sker tiotals olyckor vid plankorsningar.

Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör vid Trafikskyddet.
Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör vid Trafikskyddet, säger att det finns enkla lösningar för att förbättra säkerheten vid plankorsningar. Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör vid Trafikskyddet. Bild: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen trafik,trafikskyddet

Myndigheterna har i debatten uppgett att det bästa sättet att förbättra säkerheten är att ta plankorsningarna ur bruk helt och hållet och dra bilvägarna längs nya rutter.

Det arbetet pågår och antalet plankorsningar minskar år för år.

- Den utvecklingen är positiv, men den är långsam eftersom det är ett omfattande arbete att arrangera om trafiken helt och hållet, säger Tarvainen.

Det finns snabba lösningar

Trafikskyddet framhåller att det finns alternativa möjligheter att snabbt åtgärda de farligaste småkorsningarna.

Det är enligt Tarvainen kommunerna som borde aktivera sig när det gäller kommunala vägar och små privatvägar och NTM-centralerna när det gäller statliga vägar.

- De borde för det första ge sig ut på fältet för att observera hur det ser ut vid varenda en av plankorsningarna. Sen borde de vidta små åtgärder som kan genomföras snabbt och som förbättrar säkerheten, säger hon.

- Det kan handla om att röja skymmande växtlighet, fälla träd, sätta upp speglar, förse korsningen med belysning eller att göra mindre vägarbeten, nämner Tarvainen som exempel.

En bomförsedd plankorsning över Hangö-Hyvingebanan i  Mjölbolsta.
Vid små plankorsningar är det vanligt med vegetation som skymmer sikten. En bomförsedd plankorsning över Hangö-Hyvingebanan i Mjölbolsta. Bild: Yle/Tove Virta järnvägstrafik,Plankorsning,Mjölbolsta,Västnyland,Raseborg

Det här är åtgärder som särskilt kan förbättra tryggheten på småvägar som korsar järnvägen, och det är ofta de små plankorsningarna som är de farligaste, enligt Trafikskyddet.

Verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen poängterar att det för flera plankorsningar redan finns rekommenderade åtgärder.

- Efter varje olycka kommer Olycksutredningscentralen med rekommendationer för hur säkerheten på stället borde förbättras. De förändringarna borde genast genomföras, säger hon.

"Bilskolorna spelar viktig roll"

Utöver åtgärder vid korsningarna betonar Trafikskyddet trafikfostran. Där spelar bilskolorna en central roll.

- Hur man beter sig vid plankorsningar är en av de viktiga saker som bilskolorna måste betona och öva, även om det inte råkar finnas en plankorsning där man vanligtvis rör sig under körlektionerna, säger Tarvainen.

Dessutom måste saken repeteras an efter. Där hjälper Trafikskyddet och myndigheterna till genom att med jämna mellanrum föra kampanjer just för att varna om farorna vid plankorsningar.

Så vill Trafikskyddet att vi agerar vid plankorsningar

  • Sakta in när du närmar dig plankorsningen, stanna vid behov eller om det finns ett stopp-märke.
  • Försäkra dig om att inget tåg närmar sig. Titta och lyssna, öppna sidorutan vid behov.
  • Kör inte in i korsningen om ett tåg närmar sig, varningssignaler är aktiverade eller bommarna är på väg ned.
  • Vänta med att starta tills bommarna har fällts upp eller varningsljusen slagit om. Försäkra dig om att inget annat tåg närmar sig i någondera riktningen.
  • Kom ihåg att ansvaret för tryggheten ligger hos den som korsar järnvägen, tågen kan vanligtvis inte stanna tillräckligt snabbt för att undvika en krock.
  • Ifall vägen korsar järnvägen i snäv vinkel lönar det sig att i alla fall försöka svänga bilen så att du korsar järnvägen i rät vinkel. Det förbättrar sikten.

Källa: Trafikskyddet

Den senaste kampanjen av det slaget inleddes i juli 2017.

Att trafiksäkerheten vid plankorsningar är ett allmänt problem belyses av att det existerar en internationell plankorsningsdag. Den uppmärksammas årligen den 3 juni i över 40 länder.

Läs också