Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska socialdemokrater blickar framåt: ”Vår inställning till arbete måste ändra”

Bild på deltagare vid socialdemokraternas kongress
Tomi Kontkanen (t.v.), Jonna Lindqvist, Rebecca Åkers, Tuula Haatainen, Ursula Korpijärvi, Jacob Storbjörk och Lukas Lundin deltog i FSD:s kongress. Bild på deltagare vid socialdemokraternas kongress Bild: RIkhard Husu / Yle Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

SDP måste uppdatera sin syn på arbete, om man vill trygga återväxten i partiet. Det var budskapet bland många av deltagarna i FSD:s kongress som pågår i Vasa.

- Vår inställning till arbete måste ändra. Vi får inte nya medlemmar om vi inte förnyar oss på djupet, sade Gustav Wickström i samband med den allmänpolitiska debatten på lördag.

Enligt Wickström måste socialdemokraterna vara ett genuint alternativ för de svagaste i samhället. Han säger att det inte räcker med att vädja till medelklassen.

- Hur är det med solidariteten? Är vi solidariska med de svaga i samhället?

Partiet måste vädja till de unga

Tomi Kontkanen lyfte i sitt inlägg fram utslagningen bland unga som en utmaning som SDP måste erbjuda svar på.

- Vi behöver mer solidaritet. Varje människa måste vara delaktig i samhället.

Ett parti som inte kan erbjuda framtidsvisioner för de unga kommer att gå en dyster framtid till mötes, befarar Kontkanen.

- Vår rörelse står inför allvarliga problem. Nu behövs en politik som strävar framåt.

Hård kritik mot regeringen

Anette Karlsson
Tudelningen oroar Anette Karlsson. Anette Karlsson Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,anette karlsson

Som väntat fick den borgerliga regeringen också mycket kritik av FSD-kongressen.

- När jag läste regeringens Sipiläs program kändes det som att jag hade vaknat i ett Nottingham utan Robin Hood, säger FSD:s viceordförande Anette Karlsson.

Karlsson hänvisar till uträkningar som visar att inkomstskillnaderna kommer att växa till följd av regeringens budgetbeslut.

- Vi socialdemokrater måste erbjuda bättre alternativ och svara på framtidens utmaningar. Vi ska bygga skyddsnät och se till att löntagarna får sin del av tillväxten.

Natoförespråkarna får sig en känga

Socialdemokraten Folke Sundman
Ett Natomedlemskap ökar inte på säkerheten, anser Folke Sundman. Socialdemokraten Folke Sundman Bild: Yle/Magnus Swanljung folke sundman

FSD:s fullmäktigeordförande Folke Sundman lyfte i sitt anförande fram frågan om ett finländskt Natomedlemskap.

Enligt Sundman finns det ingen orsak att ändra på Finlands nuvarande linje så länge majoriteten av finländarna motsätter sig ett medlemskap.

- Stabilitetspolitiken baserar sig på tre hörnstenar. Att Finland inte utgör ett hot mot någon. Att Finland inte kan användas för angrepp på tredje länder. Och att vi står utanför militära konflikter.

Enligt skulle möjligheterna att undvika konflikter minska om Finland går med i Nato.

Från feministiskt självförsvar till maskulint självansvar

Kampanjen #metoo, som syftar till att uppmärksamma sexuella trakasserier och övergrepp, väckte också diskussion på kongressen.

- Det kan inte vara så att man som kvinna inte ska få vara ifred. Jag kräver respekt åt mig och mina medsystrar, och alla människor, säger Jonna Lindqvist som är medlem i FSD:s styrelse.

- Nu är det fan i mig slut med feministiskt självförsvar, nu ska det vara maskulint självansvar, sammanfattade Lindqvist och drog ner applåder bland FSD-medlemmarna.

Läs mera:

SDP:s Haatainen vill tidigarelägga svenskundvervisningen: "Vi ska värna om Finlands tvåspråkighet"

Som undervisningsminister gjorde Tuula Haatainen (SDP) svenskan frivillig i studentexamen. Nu vill hon tidigareläggare svenskundervisningen i skolan.