Hoppa till huvudinnehåll

Rederierna har ökat säkerhetskontrollen: "Vi kontrollerar vissa avgångar till hundra procent"

Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari.
Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari. Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari. Bild: Yle/Linus Hoffman Silja Line,Tallink Silja Oy,Viking Line,Åbo hamn,Åbo,Färjetrafik på Östersjön,färja,Passagerarfartyg,passagerarfärja,sverigebåtar

Rederierna har den senaste tiden skärpt säkerhetsåtgärderna. De har ökat betydligt sedan förra våren, säger Viking Lines säkerhetsinspektör Juri Jalava.

Viking Line har ökat både säkerhets-, identitets- och biljettkontroller.

- Vi har ansett att det är nödvändigt då vi vill hålla förebyggande åtgärder på en tillräcklig nivå, säger Jalava.

Båda rederierna är aktivare

Också Tallink Silja har nyligen ökat sina kontroller.

- Det finns många anledningar till det. Vi har reagerat på världshändelser, och Estlands EU-ordförandeskap berör dem som reser till Tallinn, säger Tallink Siljas kommunikationschef Marika Nöjd.

- När vi vet att det finns ungdomar ombord, kan kontrollerna vara strängare.

Två olika sätt att kontrollera

Rederierna gör fortsättningsvis säkerhetskontroller som stickprov. Kontrollerna görs på två sätt. Antingen kontrolleras en del av passagerarna och bagaget, eller sedan kontrolleras någon avgång i sin helhet.

- I Stockholm gör vi så att vissa avgångar kontrolleras till hundra procent, säger Jalava.

Fastän Viking Line har granskat alla passagerare så har det inte påverkat fartygets avgångstider.

Hamnar gör egna kontroller

Förutom rederierna gör hamnarna sina egna stickprov som säkerhetskontroller.

Trafiksäkerhetsverket Trafi kräver att hamnarna genomför passagerar- och fordonskontroller. I Åbo hamn sköts kontrollerna av väktarfirmas säkerhetsvakt.

- Säkerhetskontroller utförs regelbundet oregelbundet. De görs turvis i terminalerna hos båda rederierna, säger hamnchef Kari Riutta, som är säkerhetschef vid Åbo hamn.

Vid säkerhetskontrollen tas passageraren åt sidan. Väktaren frågar om syftet med resan och kontrollerar med en metalldetektor om passageraren har förbjudna föremål med sig. Om något sådant hittas, tas det tillvara under resan.

I hamnarna är säkerhetsnivån normal

Nivån på sjösäkerheten definieras i finländska lagar och i den internationella ISPS-koden, som har tre säkerhetsnivåer. I finländska hamnar ligger man på samma nivå, det vill säga på normal nivå.

ISPS-koden har varit i kraft i 13 år, och enligt Riutta har nivån inte alls höjts under den tiden. Om säkerhetshotet stiger, beslutar en polisen om säkerhetsnivån ska höjas. Beredskapen kan snabbt höjas.

- På nivå 1 räcker det med stickprov. På nivå 2 kontrolleras alla. På nivå 3 stannar all trafik, säger Riutta.

Den senaste tidens terroristattacker i Europa har inte höjt på säkerhetsnivån för hamnar. Inte ens knivdådet i Åbo påverkade säkerhetsnivån i hamnarna.

Hamnchef Kari Riutta påminner om att det är säkert att resa med passagerarfärjorna.

Genomlysningsapparater utnyttjas

Mycket av kontrollen sker i bakgrunden utan att passagerarna märker det. Rederierna har ett tätt samarbete med myndigheterna och hamnarna.

I Stockholm har Viking Line en genomlysningsapparat, som varje vecka används vid flera avgångar.

Också i Åbo och Helsingfors hamnar används genomlysningsapparater vid stickprov. Vid behov används metalldetektorer, och också kroppsvisitering.

Säkerhetstänk också ombord

Säkerhetsaspekten är viktig också ombord på passagerarfartygen. Fartygets befälhavare är säkerhetschef.

Hon eller han leder ett säkerhetsteam bestående av ordningsvakter. Dessutom har besättningen fått säkerhetsutbildning. Fartygen har sin egen säkerhetsplan, som är gjord i samarbete med myndigheterna.

Artikeln baserar sig på Laivayhtiöt ovat lisänneet turvatarkastuksia – "Tarkastamme muutamia lähtöjä sataprosenttisesti" skriven av Petra Ristola.

Läs också