Hoppa till huvudinnehåll

Tyst om hotellplanerna på västra åstranden i Borgå – byggbolaget vägrar kommentera läget

Bilar parkerade i Konstfabriken.
En tom tomt. Domstolen har ännu inte avgjort om Hartela får rätt att bygga en Citymarket och ett hotell intill Konstfabriken på västra åstranden i Borgå. Bilar parkerade i Konstfabriken. Bild: Yle/ Jenny Kähärä Konstfabriken,Borgå,höst,parkeringsplatser,bilar,byggnader,träd

En del Borgåbor undrar om Hartelas tystnad kan tolkas som att förhandlingarna med hotelloperatören håller på att dö ut. Hartela hänvisar till sekretess och kommenterar inte läget.

- Jag tycker att man kan läsa mellan raderna att där är någonting som inte riktigt går ihop. Eventuellt handlar det om att kostnaderna blir för höga, konstaterar Markku Välimäki (Saml), som sitter både i fullmäktige och i stadsstyrelsen i Borgå.

porträtt av man
Markku Välimäki (arkivbild) porträtt av man Bild: Yle/Mikael Kokkola markku välimäki

"Överraskande att de inte själva berättar mer"

Välimäki var en av dem som i februari 2017 i fullmäktige röstade emot detaljplaneändringen, som möjliggör bygget av en Citymarket och ett hotell på västra åstranden.

- Det kan hända att Hartela väntar på förvaltningsdomstolens avgörande, men det är nog överraskande att de inte själva på ett positivt sätt kan komma ut med information om hur det ser ut med förhandlingarna, konstaterar Välimäki.

Som bekant har flera besvär lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande Borgåfullmäktiges beslut om detaljplaneändringen. Ett avgörande från domstolen väntas tidigast vid årsskiftet.

Först skulle det informeras, senare inte

Yle Östnyland har försökt få en kommentar av byggbolaget Hartela om var man nu står i förhandlingarna om ett föravtal med hotelloperatören.

I mars sa Hartela Etelä-Suomis dåvarande vd Marko Heino att han tror att man väldigt snart kan berätta vilken hotelloperatör som är på väg till Borgå.

I juni sa vice vd Kimmo Aspholm att man fortfarande förhandlar, och att mer detaljer ”kanske offentliggörs i början av hösten”.

Nu, i slutet av oktober, har varken Hartela eller hotelloperatören själv gått ut med mer information.

Byggbolaget Hartelas kontor.
(arkivbild) Byggbolaget Hartelas kontor. Bild: YLE/Christoffer Gröhn hartelas kontor

Ingen svarar i telefon

Kimmo Aspholm förklarar per e-post att bolaget inte kan uttala sig om de pågående förhandlingarna.

- Det är alldeles normala förhandlingar, vilket betyder att vi har en sekretesskyldighet i förhållande till hotelloperatören.

På frågan varför Hartela tidigare har antytt att man snart ska presentera hotellkonceptet fick vi inget svar av Aspholm.

Konversationen fördes per e-post, eftersom Hartelas nuvarande vd Matti Aho och Aspholm upprepade gånger inte har gått att nås per telefon.

Hektisk tidtabell vid Hartela

Senare beklagar Aho per e-post att man på grund av en hektisk tidtabell inte har hunnit svara i telefon.

- Jag kan tyvärr inte kommentera min företrädares uttalanden. Situationen är ändå den att besvären ännu inte har behandlats i förvaltningsdomstolen, säger Aho.

Han säger också att Hartela inte kan gå ut i offentligheten med några slutliga planer förrän detaljplanen vunnit laga kraft.

Aho kommenterar inte om det har uppstått problem i förhandlingarna med hotelloperatören.

Skiss över hotellplanerna vid västra åstranden
Skiss av hotellbyggnaden, som presenterades 2015. Skiss över hotellplanerna vid västra åstranden Bild: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy / Borgås stadsplanering borgå västra åstranden

"Det kan handla om företagshemligheter"

Stadsplaneringschef Eero Löytönen i Borgå är för sin del övertygad om att ingenting negativt har hänt. Han tror fortfarande på planerna och att de kommer att gå att förverkliga.

- Jag vet inte om de har skrivit på föravtalet, men attityderna har varit positiva. Det kan också handla om företagshemligheter.

På frågan hur länge Borgå stad ska vänta på att Hartela får namnen på föravtalet svarar Löytönen att alla inblandade måste vänta på domstolsbeslutet.

Attityderna har varit positiva...― Eero Löytönen, stadsplaneringschef

Förrän frågan är avgjord i domstol kan ingenting ändå börja byggas på området.

"Jag vet inga detaljer"

Mikaela Nylander (SFP), stadsfullmäktigeordförande i Borgå, är inne på samma linje.

Hon var en av dem som röstade för planerna på Citymarket och hotell. Inte heller hon har hört några detaljer från Hartelas förhandlingar.

- Jag vet bara att förhandlingarna går framåt, säger hon.

Markku Välimäki (Saml), som är en av undertecknarna till ett av besvären som har lämnats in, är däremot inte så övertygad.

- Jag är skeptisk till planerna. Dessutom tror jag att Helsingfors förvaltningsdomstol kommer att ge de som har besvärat sig rätt.

Mer om varför Välimäki tror att Citymarket- och hotellplanerna faller kan du läsa här. Förvaltningsdomstolens beslut väntas tidigast vid årsskiftet.

Mikaela Nylander
Mikaela Nylander (arkivbild) Mikaela Nylander Bild: Yle/Fredrika Sundén Mikaela Nylander,Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017

"Vi håller fast vid vårt löfte"

Om domstolen fäller besvären är Välimäki och andra som har besvärat sig redo att ansöka om besvärsrätt hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Jaakko Jalonen (SDP), stadsstyrelseordförande i Borgå, tror också att det blir en lång process.

Klart är i alla fall att det inte heller blir någon ny Citymarket på västra åstranden om inte hotellet blir av. Projekten är kopplade till varandra.

- Om det inte blir ett hotell har vi gett löftet att vi inte ger tillstånd till Citymarket heller. Det håller vi fast vid också i fortsättningen, säger Jalonen, som för övrigt hörde till de ledamöter i fullmäktige som röstade emot planerna.

Det var gamla fullmäktige, som verkade innan kommunalvalet i våras, som avgjorde frågan.

Borgå stad kan inte ingå ett slutligt avtal med Hartela om Citymarket- och hotelltomten förrän detaljplanen har vunnit laga kraft. Den vinner laga kraft om domstolen förkastar besvären.

Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå
Så här kan nya Citymarket se ut, om stormarketen byggs. Illustation av hotell och Citymarket vid västra åstranden i Borgå Bild: Borgå stad K-citymarket,Konstfabriken,västra åstranden,planläggning,detaljplan,illustration

Läs mera:

Markku Välimäki tippar: ”Domstolen stoppar Citymarketbygget på västra åstranden"

Det var ett omoraliskt beslut, säger Markku Välimäki. Mikaela Nylander vill däremot inte titta i backspegeln. Yle Östnyland ger dig bakgrunden om bråket kring stormarknads- och hotellbygget i Borgå.

Läs också