Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns politiker kunde inte enas om en renovering av Almahemmet

Låg byggnad med staket.
Kimitoöns kommun installerar en automatisk släckningsanordning i delar av Almahemmet samt förnyar brandalarmsystemet men i det här skedet ger politikerna inte grönt ljus för något mer. Låg byggnad med staket. Bild: Yle/Monica Forssell Äldreomsorg,almahemmet

Kommunfullmäktige beslöt att delar av det kommunala äldreboendet Almahemmet i Kimito ska förses med automatisk släckningsanordning och att brandalarmsystemet ska förnyas.

Beslutet krävde ändå två omröstningar.

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

I den första omgången röstade ledamöterna om huruvida Socialdemokraternas förslag att bevilja ett anslag på 1,3 miljoner euro för en lätt renovering, skulle godkännas eller förkastas.

I en lätt renovering skulle ingå bland annat större dörröppningar samt toalett och duschar på rummen. Rösterna föll 18-7, emedan två ledamöter röstade blankt.

I den andra omröstningen röstade fullmäktige mellan kommunstyrelsens förslag och Vänsterförbundets förslag.

Några viktiga ord skilde förslagen åt

Förslagen var i övrigt identiska men skilde på några ord.

I kommunstyrelsens förslag står att Kommunstyrelsen väntar på resultaten av de utredningar som fullmäktige begärt (4.9.2017)
samt förtydligande av uppdraget (17.10.2017) som inlämnats.

Vänsterförbundet hade velat formulera meningen så här:
Gällande den lätta renoveringen av Almahemmet samt de övriga planerade åtgärderna i fastigheterna väntar kommunstyrelsen på resultaten av de utredningar som fullmäktige begärt (4.9.2017) samt förtydligande av uppdraget (17.10.2017) som inlämnats. Enligt fullmäktiges beslut ska frågan behandlas under år 2017.

Samma förslag gavs av kommunstyrelseordförande Wilhelm Liljeqvist i kommunstyrelsen för en vecka sedan men vann inte heller där gehör.

I sitt anförande i fullmäktigesalen påpekade Tomy Wass (VF) att pensionärsföreningarnas namninsamling inte kan nonchaleras. Wass lät också förstå att diskussionen i kommunstyrelsen varit eldfängd.

- Att nämna det här med lätta renoveringen utan att fatta beslut om den verkade vara ett rött skynke för kommunstyrelsemajoriteten.

I kommunfullmäktige föll rösterna 15-12.

Kvinna och ung man i fullmäktigesal.
Både Inger Wretdal som varit med länge i politiken och Fredrik Simola som sitter sin första period tyckte att fullmäktige borde ha beviljat pengar för en lätt renovering av Almahemmet nu och inte igen skjuta upp beslutet. Kvinna och ung man i fullmäktigesal. Bild: Yle/Monica Forssell Inger Wretdal,Fredrik Simola

Flera ledamöter passade på att ventilera sina åsikter i fullmäktigesalen. Det blev också tydligt att förekom olika åsikter om Almahemmets renovering; inte bara mellan partierna, utan också inom partierna.

Vi röstade med hjärtat― Fredrik Simola

Centerns två ledamöter Kalevi kallonen och Harri Kaitala röstade olika i båda omgångarna och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp drog inte heller jämnt.

- Vi röstade med hjärtat, konstaterade Fredrik Simola (SFP) efter mötet då han tillsammans med Inger Wretdal (SFP) motiverade sin ståndpunkt.

Både Simola och Wretdal röstade i den första omgången för SDPs förslag att istället för 100 000 euro bevilja 1,3 miljoner euro för en renovering av Almahemmet.

I den andra omröstningen fick de stöd av partikamraterna Liljeqvist, Michael Oksanen och Daniel Wilson.

Hela Fri samverkans fullmäktigegrupp röstade för kommunstyrelsens förslag, medan SDP, VF, De gröna (ordinarie ledamoten Eija Lang var frånvarande och ersattes av Gunilla Avellán), Centerns Kalevi Kallonen och delar av SFP röstade för Vänsterförbundets förslag.

Större renovering kan bli aktuell senare

Niklas Guseff (SFP), som är ordförande för kommunens omsorgsnämnd betonar att en större renovering av Almahemmet inte på något sätt är utesluten nu trots att man i det här skedet bara ger grönt ljus för en förbättring av brandsäkerheten.

- Jag hoppas det, kommentarer Wretdal och tillägger att hon också hoppas att man nu funderar efter ordentligt.

- Så många människor har visat sin åsikt och vill att vi håller offentliga byggnader i skick. Befolkningen önskar det och vi måste också höra på dem, säger Wretdal och hänvisar till den adress som nästan 2000 personer undertecknade i höstas.

Ännu i år är det meningen att kommunens egna tjänstemän ska bereda olika alternativ för hur Kimitoöns omsorg ska skötas i framtiden. Uppdraget har sammanfattats i ett politiskt förtydligande som har undertecknats av alla andra partier utom SDP.

30.10 kl 19.17: Stycket om omröstningen och formuleringen i kommunstyrelsens förslag samt VFs förslag förtydligat.
31.10 kl 7.15 I textens sista mellanrubrik har Lätt renovering bytts ut mot större renovering. Likaså har lätt renovering bytts ut mot större renovering i meningen om vad Niklas Guseff betonar. Niklas Guseff anser att han blivit felciterad och att han inte anser att en lätt renovering är ett alternativ i framtiden men däremot nog att en stor renovering kan komma på fråga.
2.11 kl 11.52: I stycket om den första omröstningen stod det felaktigt att SDPs förslag ställdes mot kommunstyrelsens förslag. I den första omröstningen röstade fullmäktige bara vom att godkänna eller förkasta SDPs förslag.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland