Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsdirektör: Kronobyborna ska få vård i Karleby

möcs
Korridor i Mellersta Österbottens centralsjukhus. möcs Bild: Nathalie Lindvall vård

Kronobyborna ska också framöver få vård i Karleby, anser landskapsdirektör Kaj Suomela och riksdagsledamot Joakim Strand (SFP), som nu efterlyser ett intentionsavtal mellan landskapen.

I Kronoby är frågan om landskapstillhörighet alltjämt på bordet. Den har bland annat lett till att grupperingen Pro Kronoby ställde upp i senaste kommunalval. Gruppen vill att Kronoby ansluter sig till Mellersta Österbotten.

Pro Kronoby har också försökt få till stånd en folkomröstning i frågan.

Suomela och strand: Ett intentionsavtal mellan landskapen behövs

Nu säger Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela att man i snabb ordning borde göra upp ett intentionsavtal mellan landskapen.

- Det här för att på lång sikt trygga landskapsöverskridande vård för Kronobyborna. Kronoby är en självklar del av Österbotten och Österbottens förbund ser det som mycket viktigt att hitta en lösning som tryggar att Kronobybornas vårdkedjor och brand- och räddningssamarbete fortsätter norrut liksom hittills.

- För oss är det självklart att hitta en landskapsöverskridande lösning, skriver Suomela och riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i ett pressmeddelande.

Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela
Landskapsdirektör Kaj Suomela. Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela Bild: Yle/Markus Bergfors Kaj Suomela,landskapsdirektör,Österbotten

Det här intentionsavtalet skulle sen ta formen av ett slutgiltigt avtal som de nya landskapsfullmäktigen i Österbotten och Mellersta Österbotten kunde godkänna.

Landskapsreformen planeras att genomföras från och med den 1 januari 2020.

Kronoby hör till landskapet Österbotten, men har sedan KSSR-reformen skött sitt vårdsamarbete först i samarbete med Karleby stad och senare i samarbete med Soite.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten