Hoppa till huvudinnehåll

Yle länkar mer än tidigare till innehåll i andra medier

Lähikuva kannettavasta tietokoneesta ja älypuhelimesta.
Lähikuva kannettavasta tietokoneesta ja älypuhelimesta. Bild: Yle / Laura Mainiemi datorer,smarttelefoner,arbete,kontorsarbete

Yles finskspråkiga nyheter och Svenska Yle länkar framöver regelbundet och konsekvent också till nyhetsinnehåll i kommersiella medier.

Yle utvecklar sina länkar till externa webbsidor, såsom till de finländska kommersiella mediebolagens webbplatser. Yle gör länkningen till en del av nyheternas webbjournalistiska arbete och följer upp målsättningarna regelbundet. Samtidigt förbättras också länkningen ytterligare till det egna innehållet.

Målet är att Yle i sina nyheter kan erbjuda finländarna kvalitativa länkar både till finländska och utländska källor. Förutom till olika mediers webbsidor kan länkarna också hänvisa till andra webbsidor. Kriteriet för en länk är framför allt att den är tillförlitlig. Utöver det ska länkarna vara relevanta, ge mervärde och vara journalistiskt motiverade.

“De riktlinjer vi dragit upp är först och främst till nytta för alla de finländare som följer med nyheterna. Vi hjälper vår publik att bättre hitta ett sådant kvalitativt innehåll som den är intresserad av. För det andra skapar Yle på det här sättet ett nytt samarbete med finländska mediehus”, säger den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhetens tf direktör Marit af Björkesten.

Yles samarbete med mediebolagen hänger samman med den rapport som Arto Satonens arbetsgrupp gjort upp. I den sägs att Yle för att främja sina målsättningar ska sträva efter samarbete med olika medier utgående från konkurrens, statsstödsreglering och upphovsrätt.

Yle bedömer årligen hur länkningen lyckats och vilka fördelar den gett.

Yles förvaltningsråd behandlade principerna för länkningen på sitt möte den 24.10 2017.

Förvaltningsrådet fordrade principerna redan i ett tidigare skede, i samband med att rådet genomförde en förhandsbedömning av Yles regionala webbsidor.

Enligt Ylelagen ska Yle genom sin verksamhet främja yttrandefrihet, en högklassig journalistik och mångfald inom medierna.

Bolaget