Hoppa till huvudinnehåll

”Finlands presidentval är inte tillräckligt spännande för att Ryssland skulle vilja blanda sig i”

Vladimir Putin och Sauli Niinistö på en presskonferens i Nyslott 27.7.2017
Vladimir Putin och Sauli Niinistö på en presskonferens i Nyslott 27.7.2017 Vladimir Putin och Sauli Niinistö på en presskonferens i Nyslott 27.7.2017 Vladimir Putin,Sauli Niinistö,nyslott

Medan diskussionen kring rysk inblandning i den amerikanska presidentvalskampanjen går het i USA förbereder man sig för eventuella påverkningsförsök också här på hemmaplan.

Kommer Ryssland att försöka lägga sig i det finländska presidentvalet?

Det borde vi vara förberedda på, åtminstone om man ska tro de uttalanden som expertnätverket vid Försvarsministeriets Säkerhetskommitté har gett, och som Helsingin Sanomat publicerade i helgen.

Nato och finlandssvenskar tros kunna vara teman som kan utnyttjas

Utgående från ett pm, sammanställde HS nio punkter för potentiella metoder för rysk inblandning, däribland förhindrandet av en Natodebatt, en kampanj mot finlandssvenskar och till och med lönnmord.

Säkerhetskommittén betonade omedelbart att det inte handlar om någon officiell rapport, utan enskilda experters synpunkter som används som grund för en säkerhetskartläggning,

Men debatten lever vidare. Bland annat beskyllde en upprörd president Sauli Niinistö säkerhetskommittén för trollning under Näringslivets delegation Evas presidentvalsdebatt i går kväll.

Informationspåverkan är mycket annat än falska nyheter

Även om lönnmord inte skulle toppa myndigheternas beredskapslista är det faktum att Försvarsmakten och andra ministerier aktivt kartlägger och diskuterar informationspåverkan ett tecken på att frågan tas på allvar.

Den pågående härvan kring eventuell rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet är ett exempel på informationspåverkan där en främmande makt försöker få en viss målgrupp att rösta på en specifik kandidat.

Men det kan också handla om att få medborgare och politiker att bete sig på ett visst sätt.

Ryssland vill underblåsa kritiken mot EU för att försvaga unionen

Enligt Max Arhippainen, kommunikationsdirektör på Försvarsministeriet och medlem i statsrådets nätverk för informationspåverkan, är det viktigt att inse att informationspåverkan är mycket annat än val och "fake news" (falska nyheter).

- Debatten är lite väl förenklad, eftersom man ofta talar om att målet med informationspåverkan är att försöka påverka röstningsbeteendet.

- Det kan lika mycket handla om att försöka påverka opinionen hos själva kandidaterna eller andra makthavare.

En titt på andra håll i väst visar att återkommande teman för rysk informationspåverkan är till exempel internationellt och militärt samarbete och EU.

Enligt Arhippainen har ett av de viktigaste målen för Ryssland varit att underblåsa kritik mot Europeiska unionen för att försvaga den.

Målet kan vara att sabotera militärt och internationellt samarbete. Ett annat mål kan vara att göra beslutsfattarna oförmögna eller ovilliga att fatta beslut

- Vi har ju sett i många länder att både partier inom den yttersta vänstern och yttersta högern har åtnjutit starkt ryskt stöd.

- Det kan te sig paradoxalt, men det är helt rationellt, eftersom båda förenas av en stark fientlighet mot Europeiska unionen, säger han.

Ett annat mål kan vara att göra beslutsfattarna oförmögna eller ovilliga att fatta beslut.

- Om du vill skjuta ner hälften av det finländska flygvapnets plan är det lättaste sättet inte att göra det i strid, utan att påverka opinionerna så att planen aldrig blir köpta, sägs det.

Konsensus och ett stabilt samhälle försvårar manipulering

Kommer ryska troll att försöka ta över agendan i dylika frågor under valkampen hos oss?

Rysslandexperten Markku Kangaspuro, professor och forskningschef på Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet, tror inte att påverkningsförsök från Ryssland blir aktuella.

Det finns inte just något utrymme för att skapa en sådan förvirring som trollen är ute efter

Han anser att det finländska samhället är så stabilt och att det råder konsensus om de flesta viktiga politiska riktlinjer.

Därför finns det inte just något utrymme för att skapa en sådan förvirring som trollen är ute efter.

Kangaspuro säger att han har svårt att se att någon skulle lyckas skapa nya åsikter i samhällsfrågor genom påverkningsförsök.

- Vi har ingen stor polarisering i samhällsdebatten, förutom kanske i den eviga tvistefrågan kring Natomedlemskapet.

Om Ryssland skulle ha ambitioner att utöva informationspåverkan, skulle det antagligen ske via egna eller utländska medier, bedömer han.

Det är utmanande att sprida alternativa budskap i Finland eftersom mediefältet i praktiken domineras av ett par stora mediehus

En annan möjlighet vore att ge uppseendeväckande intervjuer och uttalanden via en statlig aktör eller privatperson.

- Men det är utmanande att överhuvudtaget sprida alternativa budskap i Finland, eftersom mediefältet i praktiken domineras av ett par stora mediehus, säger Kangaspuro.

Finskan alltför svår för trovärdig propaganda

Han övertygas inte heller av möjligheterna på sociala medier. Det här har att göra med att finländarna är i en särskild ställning tack vare sitt kluriga språk.

- Få personer i Ryssland talar en så felfri finska att de kunde producera trovärdig propaganda.

- Jag har också svårt att se att inflytelserika ryssar skulle ställa upp på sådant. De personer som har skapat skandaler i det förgångna har fått ett klart stigma och jag tror inte att de skulle få inflytande på valdebatten, säger Kangaspuro.

Att som finländare vara rädd för att ryska påverkningsförsök skulle elda upp samhällsproblem, något som verkar ha skett i USA, är onödigt enligt Kangaspuro - eftersom länderna är så olika.

Det finns till exempel inget verkligt minoritetsproblem i Finland, likt det som delar det amerikanska samhället, anser Kangaspuro.

- Det är problem som existerar också utan rysk inblandning. Att jämföra oss med sådant är ingen idé. Visst har vi våra bekymmer och visst är det möjligt att skapa kaos genom att tillspetsa debatten, men jag kan inte se att det skulle leda till något positivt, inte heller för Rysslands del, säger Kangaspuro.

Att lägga agendan och skapa medvetenhet bekämpar trollning

Men ur statens perspektiv gäller det ändå att vara på den säkra sidan, alltså att utveckla effektiva metoder för att bekämpa lögner, halvsanningar och manipulation.

Enligt Max Arhippainen är nyckelorden allmänbildning och källkritik.

Enligt honom är medvetenhet det viktigaste första steget i att gardera sig.

- Om en målgrupp är medveten om att den utsätts för fientlig informationspåverkan har det första steget av ett skydd redan skapats.

Nyckelorden allmänbildning och källkritik

Det andra steget är upplysning, och att själv sätta agendan. Enligt Arhippainen måste man fundera ut sitt budskap och försöka få det ut till allmänheten - före det fientliga försöket.

Arhippainen tar som exempel det som han kallar för det första och största området för informationspåverkan som Finland utsatts för – sociala frågor, närmare bestämt vårdnadsfrågor kring barn från ryska familjer.

- Våra socialmyndigheterna ägnar ju sig rätt aktivt åt upplysningsverksamhet om grunderna för barnskydd - riktat till den rysktalande delen av befolkningen i Finland.

Det är den typens preventiva aktioner man kan göra för att försvaga udden i fientlig informationspåverkan.

Oklart varför presidentvalet skulle engagera trollen

Max Arhippainen säger ändå att finländarna inte är det mest tacksamma målet för informationspåverkan på grund av vår höga utbildningsnivå.

Det både Kangaspuro och Arhippainen är överens om är att det kommande presidentvalet kanske inte är spänningsmoment nummer ett som det skulle löna sig att lägga krut på.

- Det här är ren spekulation från min sida, men i det här ögonblicket ter sig valets utgång så pass odramatiskt att jag inte riktigt vet varför man skulle bemöda sig så fruktansvärt mycket, säger Arhippainen.

- Jag tror att upplägget i det här presidentvalet inte ger stora möjligheter att påverka, vare sig i fråga om valet eller om kandidaterna, säger Kangaspuro.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes