Hoppa till huvudinnehåll

Högre skatt och mindre solidaritet väntar i Kronoby

Kronoby kommungård och vattentorn
Kronoby kommungård och vattentorn Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Kronoby,kronoby kommungård,vattentorn

Det krävdes många omröstningar i Kronobystyrelsen på måndag. Inkomstskattesatsen höjs till 22 procent från 21,25. Fastighetsskatten höjs också.

Elisabeth Hagström (Pro Kronoby) ville ha en femårig paus i solidaritetsstöd till andra kommuner men röstades ned.

Solidaritetsstöd är enligt henne bland annat betalningar till Pixne kliniken.

Skattehöjning att vänta

Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att kommunalskatten höjs från 21,25 till 22 procent nästa år, fastighetsskatten höjs också enligt kommundirektör Malin Brännkärrs beredning.

Malin Brännkärr
Malin Brännkärr Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall kronoby

Elisabeth Hagström (Pro Kronoby) föreslog att att skatterna inte skulle höjas.

Enligt Hagström är alternativet bland annat att se över den övertid som görs i kommunen, sälja skolfastigheter, kommunstyrelsen ska fatta beslut om vikariat och solidaritetsstöd till andra kommuner ska upphöra för fem år.

Elisabeth Hagströms förslag förlorade med rösterna 6-3 i styrelsen.

I styrelsen betonades dessutom att enbart skattehöjningar inte kommer att räcka till i Kronoby, det behövs också inbesparingsåtgärder.

Solidaritet med andra kommuner

Ett konkret ärende av solidaritetsnatur var uppe till behandling i Kronobystyrelsen och det gällde utbyggnaden av bilparkeringen vid Bennäs tågstation.

Pedersöre önskar att de kommuner som betjänas av tågstationen deltar i kostnaderna i förhållande till befolkningen i kommunen. I fallet Kronoby betyder det cirka 25 000 euro.

Beslutsförslaget var postivt till den tanken men omröstningsresultatet blev något helt annat. Elisabeth Hagström (Pro Kronoby) ville inte satsa alls i parkeringen i Bennäs med motiveringen att så många i Kronoby använder Karleby som sin tågstation.

Styrelseordförande Liane Byggmästar (SFP) föreslog en kompromiss, 10 000 euro.

Kommunstyrelsens ordförande, Liane Byggmästar (SFP)
Liane Byggmästar Kommunstyrelsens ordförande, Liane Byggmästar (SFP) Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,liane byggmästar

Solidaritet i mindre skala godkändes

Elisabeth Hagströms förslag förlorade mot Byggmästars förslag som till slut vann över kommundirektörs Brännkärrs förslag.

Slutresultatet blev 0 röster beredningen, 5 röster för Byggmästar och Pro Kronoby och KD lade ner sina 4 röster. Kronoby betalar alltså bara 10 000 euro för bilparkeringen i Bennäs.

På Elisabeth Hagströms lista över andra solidaritetsstöd som Kronoby inte borde delta i finns till exempel också Pixne kliniken.

Budgetseminarium i slutet av november

Kronoby har inte lyckats få de inbesparingar i samkommunen Soite som man önskat. Därför kallar man representanter för Soite till det budgetseminarium som ska hållas den 20 november i Kronoby.

Kommunen begär in konkreta sparförslag av Soite till det mötet.

Fullmäktiges budgetmöte hålls den 4 december i Kronoby

Invånarinitiativet till fullmäktige

Kommunstyrelsen i Kronoby röstade ner förslaget om en folkomröstning om landskapstillhörighet för Kronobys del med rösterna 5-4 men frågan avgörs slutgiltigt i fullmäktige.

Förslaget i beredningen var att en konsekvensutredning görs i kommunen efter att vårdreformslagarna är stiftade och att fullmäktige inte ska gå in för en folkomröstning i det här skedet.

Namninsamlingen till förmån för en folkomröstning gav 564 röster varav en del förkastades men antalet röster som krävdes för att frågan skulle tas upp, 216, överskreds ändå rejält.