Hoppa till huvudinnehåll

Kaskö hoppas på nya idéer – fem kallas på intervju till tjänsten som stadsdirektör

Folk går på gatan i Kaskö.
Folk går på gatan i Kaskö. Bild: Yle/Juho Karlsson Kaskö,Österbotten

Fem personer kommer att kallas till intervju för stadsdirektörstjänsten i Kaskö samtidigt som samarbetsförhandlingarna avslutas som resultatlösa. Stadsstyrelsen i Kaskö är inte beredd att offra stadens service.

Tjänsten som stadsdirektör lockade 13 sökande och det är stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) väldigt nöjd med.

- Vi är ute efter en person med bra ledarskap som har god samarbetsförmåga och som vi tror att kan föra staden framåt.

De som kallas på intervju är: Erkki Hirsimäki från Parkano, Minna Nikander från Vasa, Jouni Niskanen från Vasa, Martin Norrgård från Vasa och Mikael Åbacka från Kyrkslätt.

- Tanken är nog att vi ska få en ny stadsdirektör i någon av de här fem som vi har kallat på intervju.

Redan nästa vecka kommer de första intervjuerna att hållas. Med på intervjuerna kommer representanter från alla grupper inom fullmäktige att finnas och alla kandidater ska komma till Kaskö för intervju.

Styrelsen ska ta ställning i valet av stadsdirektör på sitt möte den 16 november och fullmäktige på sitt följande möte efter det.

Avslutade samarbetsförhandlingar

Stadsstyrelsen föreslår att de samarbetsförhandlingar som inleddes i december 2016 nu ska avslutas eftersom det har visat sig att de inte kommer att resultera i de mål man hade satt upp.

Målet med samarbetsförhandlingarna var att spara in 30 000 euro.

- Enda möjligheten för att vi ska komma till en sådan inbesparing är att vi måste skära ner på servicen och det är vi inte beredda att göra.

Att samarbetsförhandlingarna har legat över stadens anställda i ett drygt år har också påverkat personalen.

- Det är klart att det hela tiden har funnits en rädsla hos personalen och eftersom samarbetsförhandlingarna hade pågått så länge var också en av orsakerna till att vi avslutade dem.

Arbetet med budgeten för nästa år är i full gång och som det ser ut nu kommer nästa års budget att visa minus.

- Det är ju ingen idé att lägga en sådan budget som vi redan nu vet att inte kommer att hålla. Vi måste vara realister i den här frågan. Vi siktar ju mot att nå ett nollresultat, men jag ser nog det som väldigt svårt att få in 250 000 euro.

Ingen skattehöjning

Stadsstyrelsen diskuterade också en eventuell höjning av skatteprocenten. Kaskö har nu en kommunalskatt på 22 procent. Stadsstyrelsen föreslår att varken inkomstskatten eller fastighetsskatten ska höjas.

- För att en höjning skulle ha någon betydelse skulle vi behöva höja skatten med några procent och då kommer nog smärtgränsen emot. Eftersom vi är så få skulle en procents höjning betyda ungefär 200 000 euro.

Hoppas på nya idéer

Stadens dåliga ekonomi påverkade inte intresset för stadsdirektörstjänsten negativt.

- Vi får ju hoppas att de här som vi ska på intervju nu kanske har en ny syn på frågorna och kan hitta nya sätt att göra saker på så att vi kan nå inbesparingar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten