Hoppa till huvudinnehåll

Larm om sjuka skolor: Lärarnas hälsa sviktar - FSL kräver friska skolbyggnader

Launeen koulu i Lahtis
Launeen koulu i Lahtis Hälsa och säkerhet på byggarbete,misslyckad

Nästan 40 procent av lärarnas och rektorernas hälsa har försämrats på grund av problem med inomhusluften det senaste året.

Det framkommer i en omfattande undersökning om inomhusluften i skolor gjord av Åbo universitet tillsammans med undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Också medlemmar från Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, har deltagit i undersökningen.

Undersökningen visar att personer som arbetar i läroanstalter skolor har klart flera luftvägsinfektioner än den övriga vuxna befolkningen.

I undersökningen uppger 85 procent av de tillfrågade att det finns problem med inomhusluften på arbetsplatsen.

Enligt rapporten hade hälsan försämrats mest för dem som arbetar i byggnader med enbart mekanisk frånluftsventilation.

Hur länge kan vi stå och se på när en hel yrkeskår blir sjuk?― Christer Holmlund

Var femte respondent i grundskolan eller inom förskoleundervisningen har bytt jobb eller arbetsutrymme på grund av problem med inomhusluften.

Undersökningen visar att det främst är byggnader byggda under åren 1960-1980 som orsakat mest hälsoproblem.

Det är vanligt med röstproblem bland lärarna, likaså neurologiska symptom, allmänna symptom och infektionssjukdomar.

Ett nytt fynd är risken för kroniska autoimmuna sjukdomar - och förlorad arbetsförmåga

Bara knappt 30 procent av svarandena upplever att de orkar i sitt nuvarande arbete fram till pensioneringen.

Reparationer har inte löst problemen

Inte heller de reparationer som gjorts har haft en märkbar inverkan på personalens hälsa.

– Hur länge kan vi stå och se på när en hel yrkeskår blir sjuk? frågar sig Christer Holmlund som är förbundsordförande vid FSL.

– Gör om, gör rätt, även om det innebär att bygga nytt. Det lönar sig inte att slösa pengar på tillfälliga lösningar som är slitsamma för lärarna och rektorerna, säger Holmlund.

Ingen ska finna sig i problemet! Det är också viktigt att vara lyhörd eftersom alla reagerar med olika symptom.― Elise Kurtén

I flera år kämpade Elise Kurtén, rektor vid Sirkkala skola i Åbo, med inomhusluftproblem i en av skolbyggnaderna.

– Processen var otroligt jobbig och det saknades en handlingsplan för problemen, säger hon.

Till de som är i en liknande process säger hon att man ska våga vara krävande.

– Ingen ska finna sig i problemet! Det är också viktigt att vara lyhörd eftersom alla reagerar med olika symptom.

FSL och OAJ: Problemen måste prioriteras på nationell nivå

FSL och OAJ yrkar på ett tioårigt nationellt åtgärdsprogram för att garantera tillräckliga resurser för både nybyggen och underhåll.

Enligt FSL kan de här problemet inte belasta enbart kommunernas ekonomi.

FSL efterlyser en kartläggning över hur de finlandssvenska skolfastigheterna mår.

– Problemen med inomhusluften i skolor är så stora att det till och med kan bli en avgörande faktor i rekryteringen av lärare i framtiden, säger Holmlund.

Lärarförbundet OAJ yrkar på att staten finansierar ett tioårigt program med 300 miljoner euro årligen. Behoven är följande:

  • Understöd och två års kartläggning av byggnadernas skick.
  • Ett program för tillfälliga utrymmen i krissituationer.
  • Stöd för rivning av gamla byggnader och planering av nya.
  • Finansiering av nybyggen. Enheter ska trygga anskaffandet av friska och trygga daghem, skolor och läroanstalter.
  • Kvalitetskriterier och uppföljning för planering, anskaffning, byggandet och underhåll av friska och trygga daghem, skolor och läroanstalter.
  • Effektiverad byggnadsinspektion med flera åtgärdsalternativ för ingripande då det uppstår problem med inomhusluften. Införandet av en försummelseavgift.
  • Ändringar i lagstiftningen om de utvärderingar av hälsorisker som hälsovården gör.
  • Ändringar i lagstiftningen så att sjukdomar till följd av dålig inomhusuft accepteras. Socialskyddet för insjuknade samt barnens rätt till undervisning ska tryggas.
  • Utökat rättsskydd så att det omfattar arbetsplatsoförmögenhet, vilket bör definieras i lag.


Artikeln uppdaterades kl. 11.58

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes