Hoppa till huvudinnehåll

Mamma försökte boka tandläkartid åt sitt barn - men de nya reglerna satte stopp

En ung flicka hos tandläkaren.
Att boka tandläkartid till sitt 10-åriga barn kan bli knepigt. Personen på bilden är inte kopplad till artikeln. En ung flicka hos tandläkaren. Bild: Mostphotos tandläkare,läkare,tandvård,barn (åldersgrupper)

Föräldrar kan ha svårt att få veta vilka mediciner som skrivits ut åt deras barn eller hur de ska gå till väga för att boka en läkartid för barnet.

På grund av nya riktlinjer kan föräldrar vara helt omedvetna om sina barns sjukdomar och medicinering.

Imatrabon Rita Wallenius är mamma till två minderåriga barn. Hon försökte byta den tandläkartid som hennes barn i lågstadieåldern fått via Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksotes elektroniska Hyvis-tjänst.

Föräldrar kan ändra bokade tider enbart för yngre barn

Snart kom det emellertid fram att en förälder inte kan byta ett 10-årigt barns tandläkartid.

En ändring i bokningen kan göras av föräldrarna bara för under 10-åriga barn.

Till slut blev det för Rita Wallenius också klart att hon inte överhuvudtaget kan se sina barns hälsouppgifter.

– Mina barn är 10 och 13 år gamla. De är verkligen inte mogna nog att ta hand om sina personliga hälsoärenden eller ens att boka sina egna läkartider, konstaterar Rita Wallenius.

Wallenius var upprörd över beskedet hon fick från Eksote och försökte utreda ifall det på något sätt för henne skulle vara möjligt att uträtta ärenden för sina barn elektroniskt. Exempelvis boka en tid till tandläkaren. En sådan möjlighet fanns inte.

Det handlar om sekretess

Både i den statliga Mina Kanta-tjänsten och i Eksotes Hyvis-tjänst följs en 10-års åldersgräns i sekretessfrågorna. Över 10-åriga barns hälsouppgifter får inte visas för föräldrarna.

I Kanta-tjänsten kan man till exempel se vilka recept på mediciner man fått utskrivna. I många fall vill föräldrar till exempel kontrollera ifall barnens recept fortfarande är i kraft eller om det fortfarande finns kvar mediciner på de utskrivna recepten.

Mediciner utskrivna för över 9-åriga barn kan föräldrarna emellertid inte se.

– En mamma kan inte se sitt barns uppgifter på nätet. Jag tycker det känns konstigt, en 10-åring är ju fortfarande ett barn, säger Rita Wallenius.

Orolig patient på en läkarmottagning.
Läkaren måste bestämma ifall problemet är så stort att barnet inte klarar sig ensamt och att föräldrarnas hjälp behövs. Orolig patient på en läkarmottagning. Bild: Mostphotos Ungdomsmottagning,läkarmottagning,läkare,Barn och ungdom,ångest

10-åringen bestämmer själv

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksotes förvaltningschef Keijo Siiskonen säger att barn ska vårdas i samförstånd med barnet självt.

När ett minderårigt barn kan ta beslut gällande sin egen vård kan barnet även förbjuda instanser att ge ut uppgifter till föräldrarna.

– Det är väldigt svårt att avgöra i vilken ålder ett barn kan bestämma över sin egen vård. För tillfället är den statliga linjedragningen 10 år och Eksote följer den, säger Siiskonen.

Enligt Siiskonen är barnens vaccinationer ett typexempel på vad föräldrarna önskar ha kontroll över.

– Det kan finnas fall där föräldrarna inte vill att deras 13-åriga barn ska vaccineras medan barnet självt vill ta vaccinet.

Om åldersgränsen var 15 år kunde föräldrarna se barnets vaccinationsuppgifter, förklarar Siiskonen.

Det handlar ibland om känsliga uppgifter

Enligt Matti Hiltunen, projektledare vid befolkningsregistercentralen, utgår 10-årsgränsen från social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer.

Det finns alltså ingen lag som avgör åldersgränsen.

– Gränsen drogs vid en så låg ålder att sannolikheten för att ett barn då skulle vilja hemlighålla informationen från föräldrarna är väldigt liten.

Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer om en 10-års åldersgräns berör bara Fpa:s elektroniska Mina Kanta-tjänst men även många andra hälsovårdstjänster har börjat använda sig av den.

Ett exempel är då en 15-åring vill ha preventivmedel

Enligt Matti Hiltunen vid befolkningsregistercentralen vill man med hjälp av åldersgränsen förhindra att känsliga uppgifter om en person kommer till andra människors kännedom.

– Ett exempel är då ett 15-årigt barn vill ha preventivmedel, säger Hiltunen.

Hiltunen konstaterar att det tog ett tag att komma fram till en lämplig åldersgräns. Allt mellan 3 och 15 år begrundades noga och till slut slog man fast en åldersgräns på 10 år.

– I Min Kanta-tjänsten syns patientuppgifter, hälsouppgifter och laboratorieresultat. Även tidsbokningar hittas där. Om ett barn till exempel bokat en tid till en gynekolog ska inte föräldrarna automatiskt få veta det.

Föräldrarna kan emellertid få information om de mediciner som barnen får utskrivna på recept från apoteket. Men även då ska föräldern veta exakt vilken medicin det handlar om.

– En vanlig allergimedicin kan föräldern nog få information om i apoteket men info om till exempel p-piller utlämnar apoteket inte åt föräldrarna, säger apotekaren Janne Nissillä som jobbar i Sammonlahden apteekki i Villmanstrand.

Hälsouppgifter om barn under 10 år hittar föräldrarna i Mina Kanta-tjänsten genom att logga in med sina personliga bankkoder.

Gynekologredskap.
Ett barn kan vilja hålla exempelvis sitt gynekologbesök hemligt. Gynekologredskap. Bild: Mostphotos gynekologi,läkarmottagning,läkare

Föräldrarna behöver inte veta allting

Esa Iivonen, ledande expert vid Mannerheims barnskyddsförbund, anser att barn och unga betydligt lättare diskuterar sina problem med läkare eller annan vårdpersonal eftersom de inte behöver vara rädda för att föräldrarna ska få veta om besöket.

– Tröskeln för att gå och prata med någon sjunker säkert, säger Esa Iivonen.

Iivonen påpekar att det slutliga beslutet om huruvida ett minderårigt barns föräldrar behöver få veta om barnets problem tas av läkaren.

Det slås fast i lagen om patientens ställning och rättigheter: "En minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd skall utredas, om det med beaktande av patientens ålder eller utveckling är möjligt. Vården av en minderårig patient skall ske i samförstånd med patienten, om han med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården. Om en minderårig patient inte kan fatta beslut om vården, skall han vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare."

Esa Iivonen tror att det minderåriga barnet tillsammans med en läkare i många mindre fall lätt kan komma överens om att föräldrarna får ta del av hälsouppgifter om barnet.

Men i svårare fall kan uppgifterna stanna mellan barnet och vårdpersonalen.

– Exempelvis då det gäller psykisk ohälsa måste läkaren bestämma ifall problemet är så stort att barnet inte klarar sig ensamt och att föräldrarnas hjälp behövs, säger Iivonen.

Artikeln är översatt från Yle Uutisets artikel Äiti yritti varata lapselleen hammaslääkäriä – ei onnistu, kun säännöt sen kieltävät skriven av Petri Kivimäki och Jenni Silvennoinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes