Hoppa till huvudinnehåll

Tredje skottet dödade vargen i Kudiby i Karis

Närbild på vargansikte.
Vargen syntes först i Sutarkulla i Karis och sköts sedan i Kudiby. Närbild på vargansikte. varg

Det krävdes tre försök innan vargen kunde fällas i Karis i fredags (27.10). Vargen sköts i Kudiby.

Jaktchef Visa Eronen på Finlands viltcentral berättar att vargen fälldes på Karis jaktvårdsförenings område.

Finlands viltcentral gav undantagslov till jägare från Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening att fälla en varg. Dispensen gällde i tre veckor, från 7 till 27 oktober.

Vargen gjorde gårdsbesök i Sutarkulla

Vargen sköts i Kudiby i Karis fredagen den 27 oktober. Men jakten inleddes redan dagen innan, berättar Visa Eronen.

Eronen har läst dispensinnehavarens rapport. Den visar att jägarna började driva bort vargar torsdagen den 26 oktober efter att de gjort ett gårdsbesök i Sutarkulla.

En av jägarna såg sedan en ensam varg på en åker och började närma sig den.

Vargen skadskjuts

I dispensen sades det att en varg får skjutas om jägarna gående, och utan synhinder, kan närma sig den på cirka 30 meters avstånd eller mindre.

Torsdagen den 26 oktober kom jägaren så nära vargen utan att den försvann. Det ledde till att jägaren sköt mot vargen, men lyckades inte döda den.

Vargen blev skadskjuten och försvann in i skogen.

Jägarna konstaterade att vargen blöder och meddelade Finlands viltcentral och polisen att det finns en skadskjuten varg i området.

Jägarna sökte efter vargen, men måste avsluta letandet då det blev för mörkt.

Vargen tillbaka hos flocken

Fredagen den 27 oktober ställde sig flera jägare på pass i skogen i Kudiby, medan en jägare började spåra vargen.

Jägarna konstaterade att vargen sökt sig tillbaka till flocken under nattens gång och att flocken rörde sig på ett litet område.

I rapporten står det att en varg kom ut ur skogen och att den tydligt haltade. En jägare sköt då mot vargen, men den sprang vidare ungefär 600 meter mot ett annat pass.

Där stod en jägare som avlivade vargen strax efter klockan 14 den 27 oktober.

Rapporten till Finlands viltcentral: Vargen stod 15 meter från en jägare

I rapporten till Finlands viltcentral kan man läsa hur jakten på vargarna gick till från och med den 10 oktober.

Den 10 oktober gav sig en grupp jägare ut för att fördriva vargar som setts i en viltkamera på Kasberget i Kudiby. De vargar som syntes försvann då jägarna var ungefär hundra meter från dem.

En jägare gav sig av in i skogen och då upphörde ylandet, men vargarna försvann ändå inte från området.

Det hördes ylanden från området hela natten.

Hundägare såg varg

En hundägare som var ute med sitt husdjur såg en varg följande morgon (11.10) på samma plats. Vargen var ungefär 150 meter från hundägaren.

En grupp jägare gav sig ut i terrängen, men såg inga vargar.

Vargar syntes sedan flera gånger i en viltkamera under dagarna som gick, men jägarna lyckades inte få syn på dem då de gav sig ut i terrängen.

Vargar med på älgjakten

Åtta vargar syntes på en åker i Nissbacka på morgonen den 21 oktober. Vargarna var inte kvar då en grupp med jägare anlände.

På eftermiddagen syntes fem vargar under älgjakten. De rörde sig hela tiden omkring hundra meter från drevet.

En varg var bara 15 meter från en jägare som stod på pass. Vargen var flera minuter i närheten av jägaren som inte kunde skjuta eftersom villkoren inte uppfylldes.

Vargarna syntes senare på dagen vid Rullarsböle ridstall, men ingen hade då möjlighet att fördriva dem.

Hör vargar - ser dem inte

Vargar hördes yla ett par gånger till längs med dagarna, men gruppen med jägare såg dem inte då de gav sig ut.

Så är vi framme vid den 26 oktober då jägarna igen gav sig ut på fördrivning av vargar. Följande dag sköts en varg i Kudiby.

Dispensinnehavaren kontaktade sedan Finlands viltcentral och polisen och berättade att en varg är skjuten.

Vargen är i Taivalkoski

Har allting gått rätt till då vargen fälldes, Visa Eronen?

- Man kan dra slutsatsen att villkoren har följts, då man läser rapporten.

Finlands viltcentral fortsätter nu att gå genom rapporten och det är polisens sak att undersöka om allt skett lagligt.

Vargen torde ha anlänt till Naturresursinstitutet i Taivalkoski i dag. Visa Eronen berättar att djur oftast skickas med Matkahuolto till Naturresursintitutet.

"Det är möjligt att ett vuxet handjur är skjutet"

Finlands viltcentral uppmanade jägarna att sträva efter att jaga en ung individ i flocken, en valp som är under ett år gammal. Då gör jakten minst skada på flockens livskraft.

Naturresursinstitutet ska nu undersöka om jägarna lyckades skjuta rätt djur. Det man vet är att det är en hane som skjutits.

- Enligt våra preliminära uppgifter så är det möjligt att det är ett vuxet handjur som skjutits. Det säkerställs av Naturresursinstitutet inom kort.

Flockens jakt påverkas

Visa Eronen förklarar att flockens möjligheter att jaga vilt påverkas om det är en vuxen hane som skjuts.

- Särskilt älgar är mera krävande att jaga än mindre bytesdjur. Och om man skjuter en hona så kan det påverka flockens föryngring följande år.

Finlands viltcentral gav undantagslov

Ett vargpar har observerats i Gullö i Ekenäs och i de södra delarna av Karis till Solberg i Ingå.

I våras utökades flocken med åtminstone sex valpar.

Finlands viltcentral ansåg att vargarna i Västnyland är mindre rädda för människan än överlag i Finland.

Viltcentralen såg därför ingen annan lösning på situationen än att ge undantagslov för att störa varg och i värsta fall fälla en av dem.

Viltcentralens villkor var att jägarna först skulle försöka skrämma bort vargen för att göra den mera skygg. Jägarna fick skrämma vargarna med fördrivningspatroner som orsakar smällar eller smärta, ljus och kopplade hundar.

En varg får skjutas om jägarna gående kan närma sig den på cirka 30 meters avstånd eller mindre.

En varg får också skjutas om vargarna upprepade gånger återvänder till en plats trots att jägarna varje gång försökt skrämma bort dem med fördrivningspatroner.

Vargarna måste fördrivas minst två gånger inom en timme för att en varg ska kunna avlivas.

Finlands viltcentral ordnar ett informationsmöte om vargar och skötseln av vargstammen på Lärkkulla i Karis den 6 november klockan 18.

Visa Eronen berättar att mötet har planerats länge. Det är en slump att det råkar ordnas då en varg fällts i Karis.

- Vi vill informera om vargar och deras beteende. Vi vill svara på allmänhetens frågor och berätta vilka våra uppgifter är när det gäller vargar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland