Hoppa till huvudinnehåll

En renovering av Sjundeå svenska skola kostar minst 3,7 miljoner euro

Sjundeå svenska skola
Sjundeå svenska skola har nyare och äldre delar. De nyare delarna ska saneras i sommar. Sjundeå svenska skola Bild: Yle/Monica Slotte tillbyggnad

Sjundeå kommun utreder i rasande takt hur skolnätet ska se ut i framtiden. Samtidigt tampas man med problem också i andra byggnader såsom tandläkarmottagningen.

Alla skolor behöver renoveras och slutsumman uppgår till flera miljoner, men det finns olika alternativ.

Också kostnaderna för hälsovårdslokalerna går sammanlagt lös på flera miljoner.

Beslut om skolor före årets slut

Sjundeå hoppas innan årsskiftet ha dragit upp riktlinjerna för hur kommunen ska lösa problemen med skolbyggnader som har dålig inomhusluft.

Att sanera den svenska skolan så att man bara åtgärdar de delar som är direkt skadliga för hälsan skulle kosta 3,7 miljoner euro, säger tekniska chefen Markus Moisio.

Markus Moisio.
Markus Moisio. Markus Moisio. Bild: Yle/Tove Virta Sjundeå,Västnyland,teknisk direktör

- Om man också går in för saneringar av slitna ytor och allmänna förbättringar kan slutsumman sluta på fem miljoner, säger han.

Att bygga helt nytt för finska Aleksis Kiven koulu (AKK) skulle kosta 11-12 miljoner euro. Också en stor sanering av Päivärinteen koulu skulle gå lös på minst en miljon euro, säger Moisio.

Tre alternativ

Frågan är om Sjundeå sanerar alla tre skolor som finns i kommunen. Eller om man renoverar de friskare delar av skolorna och bygger lite nytt. Eller om kommunen satsar på ett helt nytt skolcentrum.

Men även om kommunen satsar på ett nytt skolcentrum kan det hända att vissa delar av nuvarande skolor i centrum ändå kan komma i användning i helheten, säger tekniska chefen Moisio.

- Nästa sommar ska vi sanera de nyare delarna av den svenska skolan. Isoleringen i väggarna och mellantaket byts ut i de norra och södra delarna av byggnaden, säger han.

I framtiden kan kanske just de delarna användas som skola även om de äldre delarna inte kan användas, säger Moisio.

En byggnad med röda tegel.
Aleksis Kiven koulu står tom. Eleverna går i modulskola. En byggnad med röda tegel. Bild: Yle/Petra Thilman Sjundeå,Västnyland,skolor,skolbyggnader,aleksis kiven koulu i sjundeå

Det samma gäller AKK där man nu ska undersöka de nyare delarna av skolan och om de kunde användas.

Eleverna i AKK går för tillfället i baracker eller så kallade modulskolor. För eleverna från Päivärinne tas baracker i bruk i januari.

Eleverna i svenska skolan går tillsvidare kvar i sin skola och det används luftrenare.

Tandläkarmottagningen och hälsovårdscentralen

För tandläkarmottagningens del försöker kommunen nu snabbt hitta en ny lösning. Både personal och kunder får symptom på grund av inomhusluften. De åtgärder kommunen har gått in för har inte hjälpt upp läget.

Att hyra rum i Aktiahuset som man först hade tänkt sig är inte bra med tanke på de problem med luften som har uppdagats också där.

Grundtrygghetsnämnden beslutade för sin del på onsdagen (1.11) föreslå att tekniska nämnden i rask takt tar ärendet till behandling.

Målet är att kommunen ska kunna trygga den lagstadgade servicen inom tandvården i rum som är lämpliga för verksamheten.

ett radhus med tandläkar mottagning
Tandläkarmottagningen i Sjundeå måste flytta så fort som möjligt. Också Regionförvaltningsverket ska granska fastigheten på grund av problemen med inomhusluften. ett radhus med tandläkar mottagning Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,bostadshus,HVC,tandläkare,tandläkarmottagning

På torsdag (2.11) ska tekniska nämnden besluta om man föreslår ett nybygge för tandvården mellan nuvarande tandläkarmottagningen och hälsovårdscentralen, säger Markus Moisio. Då rivs den gamla tandläkarmottagningen.

Ett nybygge av en fastighet av elementkonstruktioner med fem behandlingsrum skulle kosta 700 000 euro, uppger Moisio.

Också hälsovårdscentralen har problem med inomhusluften och att lösa den situationen kan kräva fem miljoner euro, konstaterar Moisio.