Hoppa till huvudinnehåll

I gruppen med de hundra rikaste är nio av tio män - se grafiken

Illustration av fem män i kostym
Illustration av fem män i kostym skatt

De hundra personer som hade de högsta inkomsterna 2016 betalade tillsammans över 300 miljoner euro i skatt, de flesta bodde i Nyland och var män.

Andelen kvinnor i topp 100 har minskat de senaste åren, 2012 var de 19 procent, förra året 13 procent.

Grafik på könsfördelningen bland de hundra som betalade mest skatt
Grafik på könsfördelningen bland de hundra som betalade mest skatt könsfördelning,Skatteuppgifter,höginkomsttagare

Grafik över skatteprocenten bland de hundra som betalade mest skatt 2016
Grafik över skatteprocenten bland de hundra som betalade mest skatt 2016 Skatteuppgifter,kapitalinkomst,inkomster,höginkomsttagare,skatteprocent

Grafik på summa av skatten som de hundra som betalade mest skatt betalade
Grafik på summa av skatten som de hundra som betalade mest skatt betalade Skatteuppgifter,beskattning,summa

Karta på var de som betalade mest skatt 2016 bor
Karta på var de som betalade mest skatt 2016 bor kartor,Finland,boplatser

Grafik över födelseår
Grafik över födelseår födelsedatum,Årtal