Hoppa till huvudinnehåll

Ingen orsak att oroa sig för inomhusluften i Helsingfors skolor enligt staden – "Alla individuella fall tas på allvar"

Skolelever sitter i ett klassrum och den manliga läraren står framför skrivtavlan.
Många lärare i Finland upplever att deras hälsa försämrats på grund av problem med inomhusluften. I Helsingfors är skolorna ändå i bra skick. Skolelever sitter i ett klassrum och den manliga läraren står framför skrivtavlan. Bild: Mostphotos lärare,Students,skolelever,interaktiva skrivtavlor,klassrum,elever

I nästan hälften av skolorna i Finland har lärarnas och rektorernas hälsa försämrats på grund av problem med inomhusluften det senaste året, visar en omfattande undersökning av Åbo universitet och fackorganisation OAJ. Läget i de svenska Helsingforsskolorna är ändå bra, säger staden.

– Jag räknade just att under de fem senaste åren har tio eller elva av våra 23 skolenheter i Helsingfors grundrenoverats, säger Niclas Grönholm, direktör för svenska servicehelheten, sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad.

Grönholm säger att alla individuella fall, som kan ha med dålig inomhusluft att göra, tas på allvar.

– Vi funderar tillsammans på andra möjligheter, till exempel byta arbetsplats om det bara är en lärare som uppvisar symptom, säger han.

Problemen tas på allvar säger staden

Enligt Grönholm är det ändå väldigt svårt att bedöma alla fall ur enbart skolans synvinkel. Det kan finnas andra orsaker i till exempel det privata som kan påverka.

– Det tar kanske för lång tid och kan upplevas som att någonting måste överbevisas. Men jag tror nog att våra ledare i enheterna tar det på allvar, säger Grönholm.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Niclas Grönholm säger att läget i Helsingfors är bra just nu. Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan niclas grönholm

Åtgärder först om flera uppvisar symptom

Fastigheten börjar åtgärdas först då flera personer uppvisar liknande symptom eller om det tidigare har funnits problem.

Men Grönholm kan inte svara på hur många som ska uppvisa symptom innan problemen åtgärdas.

– Det bedöms ur ett helhetsperspektiv och experter kommer tillsammans överens om att det krävs snabba åtgärder, säger han.

Staden har en tioårig investeringsplan där skolfastigheterna roterar och renoveras inom en viss tid – eventuellt tidigare om så bedöms vara fallet.

Om en lärare uppvisar symptom som antas bero på dålig inomhusluft börjar läraren med att diskutera med enhetens förman som sedan för saken vidare till staden.

– På stadsnivå finns en mångprofessionell grupp som tar sig an att reda ut vad som kan göras i olika skolor och i olika skeden av problemet, säger Grönholm.

Lärare.
Är du lärare och uppvisar symptom? Ta då kontakt med din förman, säger Niclas Grönholm. Lärare. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle lärare,skola

"Det ska gå fortare än tidigare"

När någonting väl händer så går det undan, enligt Grönholm.

– Då finns det nog ganska snabbt en plan för hur problemet ska åtgärdas, till exempel genom att läggas till i investeringslistan, säger han.

Han påpekar att staden också i sin strategi har gått ut med hur problem av den här typen ska åtgärdas – och det ska gå ännu snabbare än tidigare.

Grönholm säger att det tidigare har tagit för lång tid att åtgärda problem med dålig inomhusluft.

– Vanligtvis räcker det ungefär fem år från att en en grundrenovering eller en ny skola börjar planeras till att den är inflyttningsklar, säger Grönholm.