Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna vill bli bättre på hållbar utveckling: ”För mycket byråkrati kan stanna upp utvecklingen som sker på gräsrotsnivå”

Dike
Dike Bild: YLE/ Sandra Snellman sundom

Professor emeritus Hannu Katajamäki är glad att allt fler inser hur viktigt det är att diskutera hållbar utveckling men är oroad att byråkrati och för mycket administration ska kväva det goda miljöarbete som sker på lokal nivå i Finland.

- Jag minns då jag i slutet på 1980-talet började prata om de här sakerna trodde många att jag talade i nattmössan, säger Katajamäki. Annat är det nu och det är fint att se att förändringarna sker på individnivå och att det är vanliga människor som driver utvecklingen framåt.

Rekoringar bra exempel på lokal förändring

Katajamäki gästade ett seminarium i Åbo på tisdagen som arrangerades av miljöministeriet.

Det finns en risk att ökad byråkrati och administration gör beslutsgången långsam― Hannu Katajamäki

Under seminariet presenterades drygt 30 olika projekt som pågår i Egentliga Finland för tillfället och som på något sätt stöder tanken kring en hållbar utveckling eller cirkulär ekonomi.

Hannu Katajamäki.
Professor emeritus Hannu Katajamäki är nöjd med utvecklingen på lokalt plan men oroad över ökad byråkrati. Hannu Katajamäki. Bild: Yle/Anna Wikman hannu katajamäki

- Rekoringarna som blivit populära är ett bra exempel på hur samarbete mellan människor kan leda till en bättre framtid, säger Katajamäki. Jag tror att förändringen måste ske på lokalt plan om vi talar om hållbar utveckling.

Byråkratin kan sätta käppar i hjulet

Katajamäki är oroad att då politikerna inom EU nu fått upp ögonen för hur viktigt miljöarbetet är finns det en risk att det goda arbetet försinkas.

Den offentliga sektorn är en viktig aktör och genom att aktivera kommunerna kan nya lösningar främjas― Sanna Tikander

- Det finns en risk att ökad byråkrati och administration gör beslutsgången långsam och skapar för stora helheter som ingen klarar av att hantera, säger Katajamäki.

Alla delar inte oron och fler kommuner borde aktivera sig

Sanna Tikander är projektkoordinator vid miljöministeriet och leder Renko-projektet som har målet att skapa en näringsämnesneutral kommun.

Wc-stolar som ska återvinnas som material för tegel.
Återvinning av produkter är ett konkret exempel på hur kommuner kan utnyttja material bättre. Wc-stolar som ska återvinnas som material för tegel. Bild: Yle/Lotta Sundström återvinningscentral,återvinningscentraler

I pilotprojektet som har pågått sedan 2015 har sex kommuner i Egentliga Finland deltagit. Bland annat Åbo, Björneborg och Vehmaa.

Temat är aktuellt också i Pargas och vi har diskuterat olika åtgärder för hur vi kunde främja utvecklingen i kommunen,― Carl-Sture Österman

- Den offentliga sektorn är en viktig aktör och genom att aktivera kommunerna kan nya lösningar främjas som sätter fart på utvecklingen, säger Tikander. Det är viktigt att kommunerna ser över sina strategier för det är via strategiarbetet de kan stöda tjänstemännen att ta spontana beslut som stöder den gröna utvecklingen.

Tikander vet att det kan finnas risker med den kommunala byråkratin men så länge man är medveten om dem som är det inget att oroa sig för.

- Jag skulle hellre säga att vi kan vända på steken och se den kommunala byråkratin som en garanti för att idéer och projekt går vidare, säger Tikander. Om kommunerna aktiverar sig kan de stöda de lokala initiativ som finns och på det sättet främja utvecklingen.

Pargas vill också satsa på hållbar utveckling

Pargas stads miljövårdschef Carl-Sture Österman anser att diskussionen om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi är viktig att föra och medger att Pargas ännu är i startgropen vad gäller den här sortens tankar.

- Temat är aktuellt också i Pargas och vi har diskuterat olika åtgärder för hur vi kunde främja utvecklingen i kommunen, säger Österman. Det här är ett viktigt tema som blir allt viktigare och därför är det bra att kommunerna är med i diskussionen.

miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas.
Miljövårdschef Carl-Sture Österman vill att Pargas aktiverar sig vad gäller hållbar utveckling. miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas. Bild: Yle/Johanna Ventus carl-sture österman

Österman skriver heller inte under professor Katajamäkis oro och ser den kommunala inblandningen som en garanti att projektet kan slå igenom på bred front.

- Jag ser mer att kommunen är en aktiv part som kan stöda de lokala initiativ som dyker upp och en av stadens sloganer är att Pargas ska vara kreativt vilket stöder den här tanken, säger Österman. Men det är förstås viktigt att kommunen hela tiden jobbar på sin byråkrati och underlättar situationen för invånarna.

Läs mera:

Från design till återvinning - ÅA fixar hållbarheten i vår konsumtion

Många större och mindre företag samarbetar med kemisterna vid ÅA gällande hela livscykeln kring en produkt. Åbo Akademi vill gå i spetsen för den cirkulära ekonomin.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland