Hoppa till huvudinnehåll

Kompromissförslag vann i Nordiska rådet: finskans och isländskans ställning stärks

Nordiska rådets samlades i Stockholm 2014.
Nordiska rådets samlades i Stockholm 2014. Bild: Magnus Fröderberg/norden.org nordiska rådet

Nordiska rådet har vid sin höstsession i Helsingfors beslutat att finska och isländska inte ska vara officiella arbetsspråk i rådet.

De två språkens ställning ska dock förbättras enligt det vinnande kompromissförslaget.

Frågan ska behandlas på nytt om ett år.

Den avgörande omröstningen i den eldfängda frågan hölls i dag bland de 87 nordiska parlamentarikerna i Helsingfors.

Olika status för de olika ländernas språk

En återkommande fråga i rådet har varit om alla nordiska språk borde ha samma status.

Svenska, norska och danska har traditionellt varit arbetsspråk, vilket innebär att frågor och skriftliga förslag ska lämnas in på de tre nämnda språken.

Härefter kan initiativ göras även på finska och isländska och protokoll, liksom andra viktiga dokument, ska finnas till hands på de två språken.

Tolkning och översättning till finska och isländska ska fortsättningsvis ske vid behov.

I centrum för språkstriden i Nordiska rådet står paragraf 74 i arbetsordningen som stadgar att nordiska länders språk ska beaktas lika vid rådets möten, men att arbetsspråk är danska, norska och svenska.

Sannfinländarna initiativtagare

Delegationen som drivit på en förbättring av de två språkens ställning är i det stora hela nöjd med dagens beslut.

Simon Elo (Blå) uttryckte dock sitt missnöje med kompromissen. Han önskar att frågan tas upp på nytt.

Delegationen från Finland och Island gjorde ett officiellt förslag vid sessionen 2016 om att också finskan och isländskan skulle få status som officiellt arbetsspråk.

Förslaget som väcktes av Sannfinländarna hade så gott som alla delegater från Finland och Island bakom sig, oavsett partitillhörighet.

Frågan har under årets lopp beretts i olika instanser i Nordiska rådet. Då presidiet behandlade förslaget föll rösterna 5-6 - det förlorade mot ett annat förslag som gick ut på att förbättra finskans och isländskans ställning men inte gör dem till arbetsspråk i rådet.

Finlands Erkki Tuomioja reserverade sig då mot beslutet och det innebär att de två förslagen åter ställs mot varandra vid sessionen.

Då förslaget röstades ned med knapp marginal hade den åländska ordföranden i presidiet Britt Lundberg utslagsröst.

Lundberg, ledamot i Ålands landsting, röstade för kompromissförslaget om att förbättra finskans och isländskans ställning för att det enligt henne hade realistiska chanser att gå igenom.

Lundberg fick utstå hård kritik

Lundberg, som kritiserades hårt från många håll efter omröstningen, förklarade inför omröstningen att hon under sessionen i dag röstar för förslaget till ändring av finskans och isländskans ställning.

Hon säger sig ändå vara nöjd med det kompromissförslag som man kom överens om i dag.

- Vi har kommit fram till en lösning som vi har jobbat fram under de här dagarna som vi kunde ställa oss helt enhälligt bakom. På nästa session i Oslo 2018 ska vi ta ställning till paragraf 74, vi har ett år på oss att fundera i presidiet på hur språken ska behandlas, säger Lundberg.

Lundberg säger att man kanske kan ta modell från andra länder.

- Men det är inget bråk på vägen, nu är det bara framåt, säger Lundberg.

Artikeln uppdaterades klockan 16.25 med kommentarer av Britt Lundberg

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes