Hoppa till huvudinnehåll

Ny forskning: Små partiklar i luften är farligare för hälsan än man trott

Rök väller ur en kraftverksskorsten.
Rök väller ur en kraftverksskorsten. Bild: Lehtikuva luftförorening

Den som i åratal får i sig småpartiklar via inandningsluften riskerar att dö av sjukdomar i andningsorganen eller av hjärt- och blodkärlssjukdomar. Ny forskning visar att risken ökar ju längre tid man är utsatt.

Undersökningen gäller de allra minsta partiklar som förekommer i inandningsluften och som härstammar från förorenande utsläpp. Den baserar sig på uppgifter om 19 miljoner amerikaners hälsa under åren 2000 till 2008.

Enligt forskningsrönen ökar risken för att dö i olika sjukdomar i takt med att halten av småpartiklar i luften ökar i omgivningen. Det handlar om sjukdomar i lungor, hjärta och blodkärl, bland annat lungcancer.

Sambandet är tydligast när man ser på medeltalet för mängden partiklar under en längre tid, på fem års sikt.

Finlands gränsvärden är inte stränga nog

Forskningen ger ny kunskap om hur skadliga de små partiklarna är. Äldre personer kan dö i förtid av partikelhalter som ligger under det gränsvärde som gäller i Finland.

I EU och Finland får det finnas högst 25 mikrogram småpartiklar per kubikmeter luft, medan många forskare föredrar WHO:s gränsvärde på högst 10 mikrogram.

De här gränsvärdena gäller partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter (PM2,5)

En stor del av den här typen av föroreningar kommer till Finland med luftströmmar från andra länder, men lokalt kan trafiken eller vedeldning vara betydande källor.

Forskningsresultaten har publicerats i tidskriften American Journal of Epidemiology.