Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp vill stänga fyra skolor i Kronoby

Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter
Norrby skola är en av fyra Kronobyskolor som en arbetsgrupp föreslår att man stänger. Arkivbild. Elever sitter i ett klassrum med stolar och pulpeter Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,norrby skola

Den arbetsgrupp som bildningsnämnden i Kronoby tillsatt vill stänga fyra byskolor. Bara att svälja och hålla i sig säger bildningschef Tony Widjeskog.

Majoriteten i kommunstyrelsen vill också höja inkomstskatten. Utan skolstängningar eller höjt skatteöre går Kronoby back med 2,8 miljoner euro nästa år.

Nu föreslår arbetsgruppen att man stänger Norrby, Småbönders och Söderby skolor 2018 och Påras 2020.

- Det är bara att inse den krassa verkligheten. Vi står inför stora förändringar, säger bildningschef Tony Widjeskog.

Ville inte stänga skolor

Den nya bildningsnämnden i Kronoby ville inte stänga några byskolor. I stället tillsatte nämnden i oktober en arbetsgrupp som skulle hitta andra sparobjekt.

Resultatet blev istället att gruppen vill stänga hela fyra skolor.

Widjeskog föreslog i sin budgetberedning att två skolor, Norrby och Småbönders ska stängas efter detta läsår. Nämnden röstade ner Widjeskogs förslag med rösterna 7-3 och tillsatte istället arbetsgruppen.

- Det blir i praktiken så att alla tre kommuncentra har varsin skola, det handlar om både elevantal och ekonomi, säger Widjeskog.

Rektor Tony Widjeskog på Terjärv skola.
Tony Widjeskog Rektor Tony Widjeskog på Terjärv skola. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist tony widjeskog

Widjeskog säger att han i själ och hjärta är en förkämpe för byskolorna. Men med ett glapp i budgeten på nästan tre miljoner inför nästa år så finns det inga andra alternativ.

- Det är bara att svälja och hålla i sig, säger Widjeskog.

Styrelsen för skattehöjning

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen röstade för att inkomstskattesatsen höjs från 21,25 till 22 procent. Pro Kronoby röstade emot en höjning.

Enligt tf. kommundirektör Malin Brännkärrs beredning skulle en bibehållen skattesats innebära ett resultat på omkring minus 2,8 miljoner nästa år. Med en skattehöjning skulle man landa på ett resultat på minus 1,9 miljoner.

De här beräkningarna grundar sig på att man behåller alla skolor.

Resultatet för 2017 beräknas bli minus en halv miljon euro. Främst är det kostnader för social- och hälsovården som frestar på ekonomin, köptjänsterna från Soite ligger 5,6 procent över budget.

Kommunens egen verksamhet håller sig däremot inom budgetramarna.

Skattemedlen har inte flutit in som beräknat och därför beräknas kommunalskatten bli knappt 700 000 euro lägre än budgeterad i år.

När det gäller samfundsskatten har kommunen fått in 404 000 euro mera än budgeten förutsätter, vilket hjälper upp resultatet.

Läs också