Hoppa till huvudinnehåll

Finland börjar sacka efter i utbildningsnivån

Kirjoja
Kirjoja Bild: Henrietta Hassinen / Yle böcker,författare,litteratur,bibliotek,läsning

Utbildningsnivåns höjning bland befolkningen i arbetsför ålder i Finland ser ut att avstanna i början av 2020-talet, rapporterar Tieto&Trendi vars uppgifter kommer från Statistikcentralen.

Unga finländare placerar sig nära de utvecklade ländernas genomsnitt just nu i fråga om utbildningsnivå, men placeringen kommer att försämras under de närmaste åren om den nuvarande trenden fortsätter.

Den försämrade placeringen på OECD:s ranking beror främst på att utbildningsnivån stiger i många andra länder.

Nästan-pensionärer och unga lika utbildade

Andelen personer med enbart grundskoleutbildning bland unga är nu lika stor som vid mitten av 1980-talet - efter att dessförinnan ha minskat stadigt år för år.

De som är i färd med att gå i pension är så gott som lika utbildade som de unga åldersklasserna just nu.

År 2020 kommer det att finnas ungefär en lika stor andel personer med enbart grundskoleutbildning i alla åldersklasser mellan 20 och 64.

Personer födda i slutet av 1970-talet håller på att bli de mest utbildade i vårt land någonsin. Andelen inom respektive åldersgrupp som skaffat sig högskoleexamen sjunker från och med 1977 födda.

Bland personer födda 1977 hade 42,9 procent en högskoleexamen vid fyllda 30. För personer födda 1984 var motsvarande siffra 39 procent.

Bland personer födda på 80-talet börjar utbildningsnivån sjunka, vilket tolkas bero på yrkeshögskolereformen. Färre än tidigare hade vid 34 års ålder skaffat sig en högre högskoleexamen.

Utbildningsnivån steg igen bland personer födda i slutet av 80-talet och i början av 90-talet då antalet utbildningsplatser utökades kraftigt - från 39 999 högskoleplatser år 1985 till 55 000 platser år 1994.

Efter år 1998 har trenden varit att utbildningsnivån sjunker i den lägsta åldersklassen, 20-24-åringar, och personerna tros inte senare heller uppnå lika hög utbildningsnivå som äldre åldersklasser.

Läs också