Hoppa till huvudinnehåll

Marinen överger inte Russarö - både ekonomiskt och ändamålsenligt att öva utanför Hangö

Russarö utanför Hangö är fortfarande ett viktigt övningsområde för marinen. I dag finns det inga planer på att lämna ön, som används cirka 20 veckor om året.

Ute till havs finns en fiktiv fiende som närmar sig Russarö. Kustbrigadens eldbatteri från Sveaborgs kustregemente gör sig redo i de fyra kanonerna på ön och inväntar order.

Uppe i ett 20 meter högt torn står kaptenlöjtnant Mikko Kotilainen. Han följer med situationen med kikare och ser till att allt sker enligt säkerhetsreglerna.

Granater slår ner i vattnet utanför Russarö i Hangö.
Kanonernas räckvidd är 25 kilometer och vattenpelarna är 100 meter höga. Granater slår ner i vattnet utanför Russarö i Hangö. Bild: Yle/Kaia Paukku Russarö,Västnyland,artilleri,Finlands försvarsmakt,Hangö,granater (projektiler)

Nere vid kanonerna får manskapet kommando av eldbatteriets chef att avfyra granaterna.

Efter en stund hörs öronbedövande smällar och långt ute till havs ser man 100 meter höga vattenpelare där granaterna slår ner.

Mellan träden nere vid strandlinjen dröjer sig ett rökmoln kvar och sveper sakta med vinden ut mot havet.

Övningen är en del av beväringarnas utbildning inom marinen. Den här gången är det Sveaborgs kustregemente som är på Russarö för att öva inför en krigssituation.

Fakta om Kustbrigaden

  • Kustbrigadens huvudbas finns i Obbnäs i Kyrkslätt.
  • Tre truppenheter hör till Kustbrigaden: Sveaborgs kustregemente, Porkala kustbataljon och Sjöspaningsbataljonen.
  • Kustbrigaden utbildar runt 2 000 beväringar årligen.
  • Kustbrigadens ansvarsområde är hela Finska viken, från Hangö österut.

Samtidigt är det en sista repetition inför den stora krigsövningen Uusimaa 17, som går av stapeln vecka 48. Den sträcker sig från huvudstadsregionen till Hangö och är en sorts slutetapp för arméns övningshelhet.

Bra att öva inför verklig situation

Totalt är det 130 personer som deltar i den här övningen på Russarö – förutom beväringarna deltar också personal och reservister.

Porträttbild av officerselev Robin Jolly på Russarö.
Underofficerselev Robin Jolly fick chansen att öva med skarpa skott under övningen på Russarö. Porträttbild av officerselev Robin Jolly på Russarö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Russarö,Västnyland,beväringar,robin jolly

En av dem är underofficerselev Robin Jolly. Han säger att det är annorlunda att öva med skarpa skott i stället för med övningsskott, som beväringarna vanligtvis använder.

- Det är ju trots allt skarpa skott som ska användas i en nödsituation, så det är bra att veta hur de fungerar. Russarö är en försvarsmässigt viktig plats eftersom det är långt ute till havs och så nära andra länder man kommer.

Effektiva kanoner

Varje kanon sköts av en grupp på elva personer. Under den fem dagar långa övningen bor beväringarna i bunkrarna invid de fyra kanonerna. På ön finns också eldledningsgrupper, som bor i tält eller i bunkrarna.

Då granaterna avfyras smäller det dovt under marken och väggarna i bunkern skakar. Där under jorden känner man svagt av den tryckvåg som sköljer över klipporna.

Rök från granateld på Russarö i Hangö.
Krutrök täcker Russarö då marinen övar med kanonerna. Rök från granateld på Russarö i Hangö. Bild: Yle/Kaia Paukku Russarö,Västnyland,Hangö,Finlands försvarsmakt

Kanonerna på ön har en räckvidd på 25 kilometer och med specialutrustning kan de nå ett mål på 30 kilometers avstånd.

Ekonomiskt vettigt att öva på Russarö

Sveaborgs kustregemente övar mellan fem och åtta gånger om året på Russarö. Också andra trupper inom marinen och Försvarsmakten övar på området, så ön är i användning ungefär 20 veckor om året.

porträttbild på kommendör Mika Salin.
Kommendör Mika Salin tycker Russarö passar bra som övningsområde. porträttbild på kommendör Mika Salin. Bild: Yle/Minna Almark Russarö,Hangö,Västnyland,mika salin

Russarö är ett bra ställe att öva på, säger kommendör Mika Salin.

- Infrastrukturen är i gott skick. Det är lätt att komma ut till Russarö och skjutövningarna kan arrangeras på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Dessutom gör också fartygs- och lufttrafiken det möjligt att öva på Russarö.

Inga planer på att lämna ön

Fram till år 2004 fanns det beväringar som tjänstgjorde på Russarö. Efter att den aktiva verksamheten lämnade ön har Försvarsmakten regelbundet använt ön som övningsområde.

Men helt självklar har den militära närvaron på Russarö inte varit. År 2012 meddelade marinen att man funderade på att lämna området för att spara pengar.

I stället fanns det planer på att öppna ön för turism, något som gladde beslutsfattarna i Hangö.

Russarö utanför Hangö.
De sista beväringarna tjänstgjorde på Russarö år 2004. Russarö utanför Hangö. Bild: Yle/Kaia Paukku Russarö,Västnyland,Hangö,försvarsmakten

Men marinen gjorde snabbt en u-sväng i frågan och beslöt att trots allt stanna kvar på Russsarö. I dag finns det inga planer på att lämna ön, säger kommendör Mika Salin.

- Läget är stabilt och det finns inga krav på att avstå från Russarö eller några andra områden i skärgården som är viktiga för marinens verksamhet.

Smällar på Russarö stör inte andra

Snarare kan man säga att Försvarsmakten nu återvänder till de områden där man tidigare har haft aktiv verksamhet och som försvaret sedan till en del har lämnat.

- Det är klokt ur en ekonomisk synvinkel att öva på till exempel Russarö. Samtidigt kan man öva här utan att det stör det omkringliggande samhället, förklarar Mika Salin.

Russarö utanför Hangö.
Russarö ligger cirka fem kilometer söder om Hangö. Russarö utanför Hangö. Bild: Yle/Kaia Paukku Russarö,Hangö,Västnyland

Däremot är det möjligt att marinen gör sig av med sådana områden som inte är viktiga för verksamheten. Det här sker i så fall efter att man har gjort en separat granskning om saken, säger Salin.

Ökat samarbete med kommunerna önskas

Kustbrigaden har i år som specialtema att utnyttja sina övningsområden i högre grad.

Dessutom vill man fördjupa samarbetet med andra aktörer nära övningsområdena, säger kommendör Mika Salin.

- Försvarsmakten ska vara en naturlig del av samhället och dess verksamhet kan förhoppningsvis ge mera synlighet år kommuner och städer.