Hoppa till huvudinnehåll

Priset steg för mycket - järnvägsbron i Karis måste konkurrensutsättas på nytt

Karis järnvägsstation.
Bron i Karis får finnas lite längre. Det visade sig vara krångligare än väntat att komma igång med att bygga en ny bro. Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Minna Almark Karis järnvägsstation,järnvägstrafik,järnvägsstationer,järnväg,bron över karis järnvägsstation

Det är fortfarande oklart hur mycket det kostar att bygga en ny järnvägsbro och nytt resecentrum i Karis. Trafikverket måste konkurrensutsätta arbetena på nytt.

Trafikverket valde tidigare företaget VR Track som huvudentreprenör för järnvägsbron, resecentrumet och fotgängartunneln under banan i Karis.

Marknadsdialog okej endast när helheten inte överstiger 5,2 miljoner euro

Trafikverket valde VR Track med hjälp av en så kallad marknadsdialog. Det kan man göra när gränsvärdessumman för mer omfattande konkurrensutsättning underskrids.

För järnvägsarbeten är gränsvärdet cirka 5,2 miljoner euro.

Det kan stiga, hållas på samma nivå eller sjunka. Sannolikt stiger det― Erkki Mäkelä på Trafikverket om hur prislappen påverkas

I dialogskedet såg det ut som att de intresserade företagen kan sköta jobbet under gränsvärdessumman.

Men när anbuden sedan kom in, överskred samtliga gränsvärdet.

Priset kan stiga eller sjunka

Trafikverket har därför nu avbrutit processen. Om ingen besvärar sig över beslutet att avbryta upphandlingen, sätts en ny offertförfrågan ut på webbportalen för offentliga upphandlingar, Hilma.

- Då handlar det inte längre om en marknadsdialog med intresserade företag utan en regelrätt konkurrensutsättning, förklarar Trafikverkets Erkki Mäkelä som ansvarar för byggen i södra Finland.

Han kan inte säga hur en ny runda påverkar priset.

- Det kan stiga, hållas på samma nivå eller sjunka. Sannolikt stiger det.

Raseborgs stad betalar en betydande andel av helheten så förändringar i priset påverkar också den summa som staden ska stå för.

Det borde egentligen gå ganska lätt nu när vi vet exakt vad vi vill och de intresserade företagen också vet precis vad det handlar om― Erkki Mäkelä - Trafikverket

Ursprungligen var det meningen att bron repareras, men senare beslutade parterna att en ny bro är en vettigare, om än dyrare, lösning.

Brobygget börjar senare än planerat

Tidtabellen påverkas hur som helst. Ursprungligen var tanken att arbetena kommer i gång redan under hösten.

- Det skulle i så fall endast ha gällt planering och dylikt, säger Mäkelä.

Nu kommer det att dröja minst till vårvintern innan brobygget börjar.

Bron över Karis järnvägsstation.
Bron över Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,bron över karis järnvägsstation,Karis,Raseborg,Karis järnvägsstation

Men Mäkelä tycker inte att det handlar om någon märkbar försening.

- Slutet av året går åt till att konkurrensutsätta och välja entreprenör. Det borde egentligen gå ganska lätt nu när vi vet exakt vad vi vill och de intresserade företagen också vet precis vad det handlar om.

Mäkelä tycker det är viktigt att sköta konkurrensutsättningen väl. Han tror också att Trafikverket får in bättre anbud nu än första gången eftersom allt nu är så mycket klarare.

Tidningen Etelä-Uusimaa var först ute med nyheten.

Läs mera:

Priset på järnvägsbron i Karis stiger markant

De gamla kalkylerna byggde på att bron renoveras. En helt ny bro blir dyrare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland