Hoppa till huvudinnehåll

Tio miljoner statslösa – ett liv i fattigdom utanför samhället

Flyktingläger i Bangladesh.
Rohingyerna i Burma är den största statslösa minoriteten. Flyktingläger i Bangladesh. Rohingyer,Myanmar,Bangladesh

Tre miljoner människor i världen är officiellt statslösa, men UNHCR beräknar att den verkliga siffran kan vara upp till tio miljoner. UNHCR slår larm om att statslösheten är diskriminerande och marginaliserande och oftast innebär ett liv i fattigdom.

75 procent av de statslösa hör till antingen etniska, språkliga eller religiösa minoriteter.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR förvärrar statslösheten det utanförskap som många minoriteter redan upplever. Det begränsar deras möjligheter till utbildning, hälsovård, anställning på arbetsplatser, fri rörlighet och rösträtt.

Romer letar skräp i Skopje.
Romerna i Makedonien lever i extrem fattigdom. Romer letar skräp i Skopje. romer,Nordmakedonien

Statslösheten leder ofta till att minoriteterna inte kan bryta en ond cirkel av fattigdom. Eftersom de saknar identitetshandlingar kan de oftast inte få utbildning, jobb, bostad, lån eller andra avtal som skulle kunna garantera dem drägliga ekonomiska förhållanden.

Rohingya den största statslösa minoriteten

Den största statslösa minoriteten är rohingyerna i Burma. Enligt UNHCR fungerar de som ett bra exempel på statslösas situation. De diskrimineras och nekas systematiskt rättigheter.

600 000 muslimska rohingyer har under hösten flytt undan våld och förföljelser i sitt buddhistiska hemland Burma där de inte betraktas som burmeser utan som illegala invandrare.

De har inte rätt till medborgarskap i landet, trots att de har bott där i flera generationer.

Rohingyer på flykt från Burma.
Rohingyerna har förföljts i Burma i flera decennier. Våldet har eskalerat under hösten och hundratusentals rohingyer har flytt. Rohingyer på flykt från Burma. Rohingyer,Myanmar,Bangladesh

Också till exempel de syriska kurderna, romerna i Makedonien och befolkningen på ön Pemba i Kenya saknar rättigheter.

Åtminstone tjugo länder i världen har en lagstiftning som gör det möjligt att neka personer nationalitet, men statslösa invånare finns i uppskattningsvis 75 olika länder. Bland annat i Indonesien, Elfenbenskusten, Libanon och Demokratiska republiken Kongo finns enligt UNHCR stora befolkningsgrupper som saknar nationalitet.

Två romska pojkar samlar skräp i Skopje.
Två romska pojkar samlar skräp i Skopje. romer,Nordmakedonien

Nya orosmoln

Enligt UNHCR har utvecklingen gått i rätt riktning. Bland annat i Thailand, Ryssland och Västafrika har flera minoriteter fått en bättre situation. Men flyktingkommissariatet ser nya orosmoln.

- Nya utmaningar, till exempel ett växande antal flyktingar i världen, hotar nu den här positiva utvecklingen. Staterna måste agera genast och med beslutsamhet för att få ett slut på statslösheten, säger FN:s flyktingkommissionär Filippo Grandi.

Utan nationalitet saknar du identitet, identitetshandlingar och andra rättigheter som vi andra tar för givna. Att ha ett jobb, ha en utbildning, att veta att ditt barn hör hemma någonstans.

Antalet flyktingar i världen har aldrig varit lika stort som nu. I slutet av förra året var 65,6 miljoner människor på flykt.

UNHCR kräver att länderna senast år 2024 får ett slut på statslösheten så att alla människor i världen kan få en formell identitet.

- Utan nationalitet saknar du identitet, identitetshandlingar och andra rättigheter som vi andra tar för givna. Att ha ett jobb, ha en utbildning, att veta att ditt barn hör hemma någonstans, säger Carol Batchelor, direktör för UNHCR:s avdelning för internationell säkerhet.