Hoppa till huvudinnehåll

Två hyreshus i Borgå blir kaffeved

Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Hälften av huset som vetter mot Sibeliusbulevarden är borta. Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17 Bild: Yle/Stefan Härus rivning,Borgå,Hyreshus

Nu rivs Borgå stads två hyreshus i hörnet av Sibeliusbulevarden och Alexandersgatan. Vad där ska byggas istället är ännu öppet.

I ungefär tio år funderade Borgå på vad man borde göra med hyreshusen.

- Det har varit från och till, men när beslutet togs att de ska rivas tog vi inte in nya hyresgäster när de tidigare flyttade ut, säger Borgå stads bostadschef Ulf Backman.

Husen har länge varit i dåligt skick och enligt Backman var det inte lönt att börja renovera.

- Det enda som är bra är tomten. Min förhoppning är att det på tomten skulle byggas nya hyresbostäder som A-bostäder kunde administrera och äga, säger Backman.

Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,rivning,Hyreshus
Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,rivning,Hyreshus

Tvåtusen hyreslägenheter ska fördelas på två olika ägare

En del hyreslägenheter försvinner, men det påverkar inte stadens utbud nämnvärt. Borgå stad äger nämligen mer än 2 000 hyresbostäder.

Största delen av bostäderna innehas av olika dotterbolag, men tanken är att samtliga hyresbostäder i framtiden ska fördelas på två bolag: Borgå A-bostäder och Borgå hyresbostäder Ab.

De aravabegränsade bostäderna kommer att koncentreras till Borgå A-bostäder Ab och de fritt finansierade bostäderna till Borgå hyresbostäder Ab.

Efter omfördelningen har Borgå A-bostäder 1 905 bostäder och Borgå hyresbostäder Ab 285 bostäder.

- Processen är på gång och min tippning är att allt är klappat och klart nästa år, säger Backman.

Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Det andra hyreshuset på tomten är ännu intakt. Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Hyreshus,rivning

Vad som byggs är inte spikat

Enligt Backman har A-bostäder visat intresse för den tomt där de två hyreshusen nu rivs, men ännu är det för tidigt att säga vad där händer.

- Det finns en stadsplan på tomten men vi har inte diskuterat ännu om det finns orsak att uppdatera stadsplanen. Det är med andra ord för tidigt att uttala sig om vad där byggs, säger Borgå stads lokalitetsdirektör Börje Boström.

När hyreshusen i hörnet av Sibeliusbulevarden och Alexandersgatan är rivna underlyder adressen inte längre lokalitetsavdelningen.

- Eftersom fastigheterna är borta och bara tomten kvarstår,övergår ansvaret till stadens markanskaffningsavdelning. Vad där byggs och när är fullständigt öppet ännu, säger Boström.

På andra sidan Alexandersgatan fanns det i tiderna likadana hyreshus. De revs och istället lät A-bostäder bygga nya hyreshus i sten på tomten.

Den tomt där hyreshusen nu rivs är drygt 2 600 kvadratmeter stor och har åtminstone tillsvidare en byggrätt på drygt 1 800 kvadratmeter.

Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,rivning,Skylt

Läs också